Vol. 46 No. 3/4 (2017)

					View Vol. 46 No. 3/4 (2017)

This is a special issue of the Bulletin of the Section of Logic
PROFESSOR GRZEGORZ MALINOWSKI IN HONOREM. PART 2


Edited by Andrzej Indrzejczak and Janusz Ciuciura

Zadanie „ Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma "Bulletin of the Section of Logic”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Published: 2017-12-30

Research Article