Paleopathology – Development, Achievements and Purpose

Authors

  • Judyta Gładykowska-Rzeczycka Katedra Anatomii i Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wiejska 1,80-336 Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.18778/1898-6773.56.1-2.13

Abstract

This paper presents a history of the development of paleopathology. The discussion is divided into three parts: changes in the objects, methods and subject matter. First, changes in the nature of the subjects that were analyses are reviewed. In the eighteenth century these objects were animal bones; in the nineteenth century they took the form of mummies and skulls; and in the twentieth century, as well as postcranial bones, old written sources such as papyri and the bible were studied along with works of art. Second, the method changed from being mainly macroscopic in the early stages to the use of scanning and electronic microscopes, tomography, etc in more recent times. Third, the subject matter and the form of the elaboration of disease has changed from the description of a single case of, for example, trauma, syphilis or inflammatory diseases to the synthetic presentation of diseases such as leprosy and tuberculosis.

This paper underlines the great achievement of American paleopathologists within the last thirty years. They were responsible for organising the Association of Paleopathology, many seminars and meetings and the Newsletter of Paleopathology. The achievements and possibilities of Polish paleopathology are presented and the main problems facing world paleopathology are also outlined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ARMELAGOS G.J., J.H. MIELKE, J. WINTER, 1971, Bibliography of human paleopathology, Research Reports No. 8, Dept, of Anthrop. Univ. of Massachusetts, Amherst.
View in Google Scholar

BIELICKI T., T. KRUPIŃSKI, J. STRZAŁKO, 1989, Historia antropologii w Polsce, Przegl. Antrop., 53, 3-28
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1898-6773.53.1-2.01

BORYSEWICZ M., P. OTOCKI, 1975, Próchnica zębów u dawnej ludności ze Słaboszewa, Kołobrzegu i Chełmskiej Córy (XII-XVIII w.), Przegl. Antrop., 41, 311-330
View in Google Scholar

BROTWELL D., SANDISON A.T., 1967, Diseases in antiquity, Charles C. Thomas, Springfield
View in Google Scholar

CAPASSO L., 1985, L'Orgine delle malattie, Marino Solfanelli, Chieti, 1985
View in Google Scholar

COCKBURN A., 1982, Future prospects for paleopathology, 3rd European Meeting Paleopathology Association, Caen 1980, 5-10
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1976, Zmiany w układzie kostnym ludności ze średniowiecznych cmentarzysk, [w:] Badania populacji ludzkich, Seria Antropologia 4, UAM Poznań, 85-102
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1978, Paleopatologia w Polsce, Przegl. Antrop., 44, 393-398
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1980, Schorzenia wrodzone uchwytne w materiale kostnym z dawnych cmentarzysk Polski, Przegl. Antrop., 46, 347-361
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1981, A short review of paleopathological research in Poland, Homo, 32, 125-130
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1982, Schorzenia swoiste ludności z dawnych cmentarzysk Polski, Przegl. Antrop., 48, 39-54
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1984, The influence of diseases on the biostructure of ancient populations, Przegl. Antrop., 50, 359-364
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1985, Rozwój i program badań paleopatologicznych w Polsce, [w:] Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej, Seria Antropologia 11, UAM Poznań, 184-204
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1989, Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich, Muzeum Archeol. w Gdańsku, 1989
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1991, Paleopathology in Poland, Journal of Paleopathology, 3(2), 69-73
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., 1991, Tumors in antiquity in East and Middle Europe, [w:] Human Paleopathology: current syntheses and future options, D.J. Ortner, A.C. Aufderheide (Eds), Washington: Smithsonian Inst. Press, 251-256
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., M. URBANOWICZ, 1970, Mnogie wyrośla kostne szkieletu z przedhistorycznego cmentarzyska dawnej ludności Pruszcza Gdańskiego, Folia Morph. (Warsz.), 29, 317-329
View in Google Scholar

GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA J., W. PREJZNER, (w druku), A case of probably pulmonary osteoathropathy from Polish medieval cemetery in Czarna Wielka, distr. Grodzisk, Journal of Paleopathology
View in Google Scholar

GRANVILLE A.B., 1825, An essay on Egyptian mumies with observations on the art of embalming among the ancient Egyptians, Philos. Trans. Roy Soc., 115, 269-319
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1098/rstl.1825.0015

KOPERNICKI I., 1877, O rzadkich zboczeniach w budowie kości ludzkich w epoce przedhistorycznej w kraju naszym, Rozpr. i Sprawozd. Wydz. Mat.-Przyr. Akademii Umiejętności, 4, 57
View in Google Scholar

LISIEWICZ J., 1969, Uwagi o prehistorii medycyny w Polsce, Pol. Tyg. Lek., 24, 1421
View in Google Scholar

LISIEWICZ J., 1970, Zagadnienie prehistorii medycyny w świetle antropologii archeologicznej i paleopatologii, Arch Hist. Med., 33, 145-161
View in Google Scholar

MADZIARSKA-LANGER G., J. MAĆKOWSKI, 1931, O zębach z grobów ciałopalnych cmentarzyska łużyckiego w Laskach, Przegl. Antrop., 5, 11-15
View in Google Scholar

MALINOWSKI A., L. LEWANDOWSKI, J. PIONTEK, 1969, Etat de dentition de la population polonaise depuis l'âge néolithique jusqu'aux temps modernes, Przegl. Antrop., 35, 211-222
View in Google Scholar

MOODIE R.L., 1967, General considerations of the evidence of paleopathological conditions found among fossil animals, Diseases in antiquity. Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, 249-271
View in Google Scholar

ORTNER D.J., 1991, Theoretical and methodological issue in paleopathology, Human paleopathology, Current synthese and future options, Donald J. Ortner and Arthur C. Aufderheide Smithsonian Institution Press, Washington-London, 5-11
View in Google Scholar

ORTNER D.J., W.G.J. PUTSCHAR, 1981, Identification of pathological conditions in human skeletal remains, Smithsonian Contributions to Anthropology, 28, Washington
View in Google Scholar

OSTROMECKA H., 1966, Najdawniejsze ślady trepanowania czaszek na ziemiach polskich, Kwart. Hist Nauki i Techn., 11, 3, 211-228
View in Google Scholar

PALÉ L., 1930, Paleopathologie tuberculose pre-historicue, Masson et Cie., Paris
View in Google Scholar

PALUCH A., 1970, Trepanacja lecznicza i magiczna w Europie, Arch Hist. Med., 33, 1-29
View in Google Scholar

PALUCH A., 1975, Ślady występowania zabiegów trepanacyjnych na ziemiach Polski i Czechosłowacji w starożytności i w średniowieczu, Archeol. Pol., 20, 411-454
View in Google Scholar

PARAFINIUK M., J. WDOWIAK, 1978, Zmiany chorobowe kości z cmentarzyska w Cedyni (XI-XIII w.), Przegl. Antrop., 44, 417-425
View in Google Scholar

RONEY J.G., 1959, Paleopathology of a California archaeological site, Bull. Hist. M ed., 33(2), 29-109
View in Google Scholar

RONEY J.G., 1966, Paleoepidemiology, [w:] Human paleopathology, (Ed.) S. Jarcho, 99-107, New Haven, Yale Univ. Press
View in Google Scholar

SCHUFELDT R .W., 1882, Notes on Paleopathology, Popular Science Symposium, 42 ,679-684
View in Google Scholar

STEINBOCK R.Y., 1976, Paleopathological diagnosis and interpretation, Bone diseases in ancient human populations. Charles C. Thomas, Springfield
View in Google Scholar

SZMURŁO J., J. GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA, W. SZAYKOWSKI, 1978, Znaczenie badań radiologicznych w paleopdtologii, Przegl. Antrop., 44, 399-407
View in Google Scholar

SZOKALSKI W., 1877, O amuletach czaszkowych i trepanacji kości czaszkowej w czasach przedhistorycznych, Pam. Tow. Lek. Warsz., 73, 485
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00000441-187704000-00030

ZEMBRZUSKI L., 1931, Trepanacja przedhistoryczna, Pol. Przegl. Chir., 10, 3-20
View in Google Scholar

Published

1993-12-30

How to Cite

Gładykowska-Rzeczycka, J. (1993). Paleopathology – Development, Achievements and Purpose. Anthropological Review, 56(1-2), 169–176. https://doi.org/10.18778/1898-6773.56.1-2.13

Issue

Section

Articles