Biological Effects of Social Stratification Among Human Skeletal Populations from Feudal Poland. The Morphological Aspect

Authors

  • Jerzy Kozak Instytut Antropologu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18778/1898-6773.56.1-2.12

Abstract

In the study, the metrical traits of 30 skeletal populations from 9/10-19 c. Poland were analized, using the multi-trait method of principal components. The study attempts to determine the nature and strength of the connection between a changing social structure and one of the factors which shaped it (i.e. urbanizatin) and the morphological picture of human groups. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

BELNIAK T., T. KRUPIŃSKI, M. MAGNUSZEWICZ, J. RAUHUT, Z. SZCZOTKOWA, 1961, Cmentarzysko w Gródku nad Bugiem XIII-XVII w., Mat. i Pr. Antrop., 50, 5-104
View in Google Scholar

BELNIAK T., 1979, Analiza antropologiczna serii szkieletowej z Czerska koło Warszawy (XII w.), Mat. i Pr. Antrop., 97, 81-90
View in Google Scholar

BIELICKI T., 1989, Nierówności społeczne w Polsce w oczach antropologa, Nauka Polska, 1, 13-39
View in Google Scholar

CZEKANOWSKI J., 1948, Antropologia polska w międzywojennym dwudziestoleciu 1919-1939, Warszawa
View in Google Scholar

DĄMBSKI J., 1955, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Końskich, Mat. i Pr. Antrop., 3, 5-54
View in Google Scholar

DRĘCZEWSKA-KAMIŃSKA U., J. KOZAK, 1986, Wczesnośredniowieczne pochówki szkieletowe z Lądu, woj. Konin, [w:] Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Lądzie woj. Konin, Wyd. Muzeum Archeol., Poznań, 107-141
View in Google Scholar

GODYCKI M., 1956, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko na Ostrowie Lednickim, Mat. i Pr. Antrop., 11, 5-77
View in Google Scholar

GRALLA G., 1964, Długość szkieletu in situ a wzrost wyliczony z kości długich, Mat. i Pr. Antrop., 65, 241-268
View in Google Scholar

GRONKIEWICZ S., 1981, Analiza osteologiczna szkieletów z cmentarzyska przy kościele św. Piotra i Pawła oraz przy kolegiacie NMP w Głogowie (XI-XIV w.), Przegl. Antrop., 47, 1, 175-182
View in Google Scholar

HENNEBERG M., A. WRZESIŃSKA, J. BRODNICKA, 1984, Materiały szkieletowe z cmentarzyska (XIII-XVIII w.) przy kościele św. Leonarda w Lubiniu, gm. Krzywiń, Opracowanie wstępne, Przegl. Antrop., 50, 2, 365-379
View in Google Scholar

KACZANOWSKI K., 1965, Czaszki z cmentarzyska przy kościele Mariackim w Krakowie XV-XVIII w., Mat. i Pr. Antrop., 71, 57-112
View in Google Scholar

KACZANOWSKI K., 1977, Monografia antropologiczna wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krakowie-Zakrzówku (XI-XIII w.), Mat. Archeol., 17, 171-194
View in Google Scholar

KASZYCKA K., 1987, Materiał szkieletowy z katedry gnieźnieńskiej (X/XI-XVII wiek), Przegl. Antrop., 53,1-2, 137-148
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1898-6773.53.1-2.11

KRUPIŃSKI T., 1983, Szczątki kostne z kościoła św. Idziego (XIV-XV w.), cmentarzyska przy ul. Szewskiej (XIV-XV w.) i przy kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu, Mat. i Prace Antrop. 104,21-33
View in Google Scholar

KUSIŃSKI W., 1991, Stadia rozwoju urbanizacji w Polsce, Przegl. Geogr., 63, 3-4, 271-281
View in Google Scholar

LORKIEWICZ W., 1989, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Niemczy Śląskiej woj. wałbrzyskie. Analiza antropologiczna, praca magisterska UAM
View in Google Scholar

ŁASTOWSKI K., 1969, Ludność z czasów Jana Kazimierza z cmentarzyska cholerycznego w Łowyniu w zakresie wzrostu i proporcji kończyn, praca magisterska UAM
View in Google Scholar

MAGNUSZEWICZ M., Z. RAICHEL, 1980, Analiza kraniologiczna materiałów z cmentarzyska w Czeladzi Wielkiej woj. leszczyńskie (XIII-XIV w.), Mat. i Pr. Antrop., 99, 103-108
View in Google Scholar

MALINOWSKI A., 1986, Czaszki z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk w Lądzie woj. Konin, [w:], Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Lądzie woj. Konin, Wyd. Muzeum Archeol., Poznań, 87-107
View in Google Scholar

MISZKIEWICZ B., 1968, Analiza antropologiczna ludności z Pawłowa, pow. trzebnicki (XV-XVI w. n.e.), Mat. i Pr. Antrop., 76, 197-218
View in Google Scholar

MISZKIEWICZ B., 1973, Tomice pow. Dzierżoniów. Wielokulturowe stanowisko archeologiczne, Wyd. Muzeum Archeol., Wrocław, 261-287
View in Google Scholar

MISZKIEWICZ B., 1974, Analiza antropologiczna materiałów kostnych z Ostrowa Tumskiego (katedry wrocławskiej) z XVI-XVII w., Mat. i Pr. Antrop., 88, 95-106
View in Google Scholar

MISZKIEWICZ B, S. GRONKIEWICZ, 1986, Analiza antropologiczna wczesnośredniowiecznej ludności z Milicza (Xll-XIII w. n.e.), Przegl. Antrop., 52, 1-2, 195-202
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1898-6773.52.1-2.18

PIONTEK J., 1979, Procesy mikroewolucyjne w europejskich populacjach ludzkich, Seria Antropologia, 6, UAM Poznań
View in Google Scholar

PIONTEK J., 1981, Cmentarzysko późnośredniowieczne w Jaksicach, woj. bydgoskie, [w:] Źródła do badań biologii i historii populacji słowiańskich Seria Antropologia, 10, UAM Poznań, 15-21
View in Google Scholar

PIONTEK J., 1981, Biologiczna charakterystyka średniowiecznej populacji wiejskiej ze Słaboszewa, woj. bydgoskie, [w:] Źródła do badań biologii i historii populacji słowiańskich, Seria Antropologia, 10, UAM Poznań, 39-83
View in Google Scholar

PIONTEK J., 1982, Wczesnośredniowieczni Wolinianie; analiza biologiczna i ekologiczna, Mat. Zach Pomorskie, 28, 13-50.
View in Google Scholar

PIONTEK J., 1990, Modele zmienności morfologicznej człowieka a struktura systemu społeczno-kulturowego, Kosmos, 39, 1, 37-46
View in Google Scholar

PIONTEK J., J. CIEŚLIK, 1976, Antropologiczna charakterystyka ludności Głogowa na podstawie materiałów szkieletowych z kościoła św. Stanisława, Prace Lub. Tow. Nauk., Mat. Kom. Archeol., 4, 285-291
View in Google Scholar

PIONTEK J., E. MUCHA, 1983, Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. Analiza antropologiczna, Mat. Zach Pomorskie, 29, 75-138
View in Google Scholar

SAMSONOWICZ H., 1991, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław
View in Google Scholar

SARAMA L., 1956, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Samborcu, Mat. i Pr. Antrop., 7, 5-50
View in Google Scholar

SOKÓŁ Z., 1969, Szczątki kostne z pochówków w Katedrach Poznań i Gniezno w zakresie kończyn, wymiarów tułowia i struktury antropologicznej, praca magisterska UAM
View in Google Scholar

STRZAŁKO J., 1966, Proporcje budowy dawnej ludności Kołobrzegu na podstawie szczątków kostnych z cmentarzyska przy Kolegiacie Kołobrzeskiej (XIVXVIII w.), Przegl. Antrop., 32, 2, 177-191
View in Google Scholar

STRZAŁKO J., 1970, Rola mięśnia skroniowego w morfogenezie szkieletu twarzy, Przegl. Antrop., 36, 1-2, 3-24
View in Google Scholar

SZWEDZIŃSKA A., 1976, Badania antropologiczne wczesnośredniowiecznego materiału kostnego z cmentarzyska w Niemczy pow. dzierżoniowski, Studia Archeol., 9, 142-160.
View in Google Scholar

WIERCIŃSKA A., 1980, Zmienność cech typów budowy ciała w ciągu ostatniego tysiąclecia na podstawie materiału szkieletowego z Wiślicy, Mat. i Pr. Antrop., 98, 133-201
View in Google Scholar

WIERCIŃSKA A., 1982, Postcranial skeleton and social stratification, [w:] Ilnd Anthropological Congress of Ales Hrdlicka, Univer. Carolina Prag., 391-398
View in Google Scholar

WIERCIŃSKA A., 1987, Dymorfizm płciowy w szkielecie postkranialnym i jego zmienność chronoterytorialna w regionie kieleckim, [w:] Studia nad etnogenezą Słowian i kultury Europy wczesnośredniowiecznej, Wrocław 175-183
View in Google Scholar

WIERCIŃSKI A., 1965, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska nowożytnego XVI-XVIII w. w Wawrzyszewie, Wiad. Archeol., 31, 55-67
View in Google Scholar

WIERCIŃSKI A., 1970, Zmiany w strukturze antropologicznej ludności Wiślicy w ostatnim tysiącleciu, Rozprawy Nauk. Zespołu Badań nad Polskim Średniow. UW i PW, 5, 181-198
View in Google Scholar

WOLAŃSKI N., 1954, Szczątki ludzkie z cmentarzyska wczesnohistorycznego (X-XII w.) z Bazaru Nowego, powiatu Maków Mazowiecki, Przegl. Antrop., 20, 181-217.
View in Google Scholar

WOSZCZYK J., 1967, Kraniologiczne materiały z cmentarzysk w Kruszwicy, Przegl. Antrop., 33, 1, 65-81
View in Google Scholar

Published

1993-12-30

How to Cite

Kozak, J. (1993). Biological Effects of Social Stratification Among Human Skeletal Populations from Feudal Poland. The Morphological Aspect. Anthropological Review, 56(1-2), 157–168. https://doi.org/10.18778/1898-6773.56.1-2.12

Issue

Section

Articles