Higher education as a stage in competence development

Autor

  • Wojciech Jarecki University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Department of Human Capital Management

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.07

Słowa kluczowe:

qualifications, knowledge, studying

Abstrakt

Higher education should enable students to raise their qualifications, and particularly acquire new knowledge, develop their interests, or learn to think critically. As for economics students, tertiary education should provide them with an opportunity to find and follow their career path. Having this in mind, the author of the present paper discusses factors contributing to economics students’ involvement in raising their qualifications. The main aim is to state why they have become less involved in doing so and particularly in acquiring new knowledge.

Bibliografia

Blaug, M. (1976). The empirical status of human capital theory: A slightly jaundiced survey. Journal of Economic Literature, 14(3), 827–855.
Google Scholar

Bundesministerium fuer Bildung und Forschung. (2007). Die Wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006. Bonn–Berlin.
Google Scholar

Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny]. (2005). Ścieżki edukacyjne Polaków. GUS: Warszawa.
Google Scholar

Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny]. (2010–2014). Szkoły wyższe i ich finanse w 2009–2013 [Higher Education Istitutions and their finances]. GUS: Warszawa.
Google Scholar

Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny]. (2013). Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków. GUS: Warszawa.
Google Scholar

Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny]. (2014). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010–2012 [Labour force survey in Poland in the years 2010–2012]. GUS: Warszawa.
Google Scholar

Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny]. (2015). Struktura wynagrodzeń według zawodów w 2014 roku [Structure of wages and salaries by occupationsin in 2014]. GUS: Warszawa.
Google Scholar

Chapman, B. (1997). Conceptual issues and the Australian experience with income contingent charge for higher education. The Economic Journal, 107(442), 738–751.
Google Scholar

Jarecki, W. (2011). Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym. Dissertations and Studies, 789. Szczecin: University of Szczecin.
Google Scholar

Jarecki, W. (2015). Motywacje przy podejmowaniu studiów wyższych ekonomicznych. Annales. Ethics in Economic Life, 18(3), 133–141.
Google Scholar

Liberska, B. (1974). Problemy efektywności kształcenia wyższego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Młokosiewicz, M. (2017). Zaangażowanie pracowników – perspektywa indywidualna i organizacyjna. Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 74(3).
Google Scholar

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice. New York: McGraw Hill.
Google Scholar

Oleksyn, T. (1997). Praca i płaca w zarządzaniu. Warszawa: International School of Managers.
Google Scholar

Ostrowska, E. (1999). Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny. Gdańsk: Publisher of the University of Gdańsk.
Google Scholar

Polańska, A. (2008). Uczenie studentów krytycznego (koncepcyjnego) myślenia priorytetowym zadaniem dydaktyki szkoły wyższej. WSAiB. http://www.wsaib.pl/files/dziekanat/Uczenie%20_krytycz-nego_myslenia.doc
Google Scholar

Słownik języka polskiego (1981). Vol. III. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Thurow, L. (1970). Investment in human capital. Belmont: Wadsworth.
Google Scholar

Wolter, S. C., & Weber, B. (2005). Bildungsrendite – ein zentraler oekonomischer Indykator des Bildungswesens. Das Magazin fuer Wirtschaftspolitik, 10, 38–42.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-25

Jak cytować

Jarecki, W. (2019). Higher education as a stage in competence development. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(6), 89–97. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.07

Numer

Dział

Artykuł