Mobbing as a problem in management ethics

Autor

  • Jolanta Kowal Jolanta Kowal, Grażyna Gwiazda-Sawicka - University of Wrocław, Institute of Psychology, College of Management “Edukacja” in Wrocław
  • Grażyna Gwiazda-Sawicka

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.11

Słowa kluczowe:

mobbing, ethics, management, mobbing victim

Abstrakt

A positive company image and its good reputation are usually results of ethical and honest behaviour towards employees and may improve competitiveness, increase profits, customer satisfaction, and create new job jobs. However, it often occurs in dynamically developing firms where ethical norms are not kept and this process can be seen in the lack of equal chances to get a job – people without connections remain without work. According to research, mobbing is a very serious problem. Psychological terror or mobbing in work life involves hostile and unethical communication that is conducted in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenceless position and held there by means of continuing mobbing activities. These actions occur on a very frequent basis (statistical definition: at least once a week) and over a long period (statistical definition: at least six months’ duration). Because of the high frequency and long duration of hostile behaviour, this maltreatment results in considerable mental, psychosomatic, and social misery.

Bibliografia

Babik, M. (2003). Mobbing: prześladowanie psychiczne w miejscu pracy. In J. Kwaśniewski (Ed.), Badanie problemów społecznych (Vol. 6). Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Cenin, M. (1997). W poszukiwaniu wzorca osobowego Szefa 2000. In S. Witkowski (Ed.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (Vol. 4). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Cenin, M. (2002). Mobbing i inne grzechy menedżerów. In J. Kowal, K. Węgłowska-Rzepa (Eds.), Etyczne i psychospołeczne aspekty badań rynkowych. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA.
Google Scholar

Chomczyński, P. (2008). Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Grabowska, B. (2003). Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem. Gdańsk: Studio Kreacji Wizualnej “Wielbłąd”.
Google Scholar

Grzesiuk, L. (2008). Mobbing w miejscu pracy – czynniki ryzyka i konsekwencje. In J. M. Brzeziński, & L. Cierpiałkowska (Eds.), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki (pp. 227–274). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Hirigoyen, M. F. (2002). Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym (J. Cackowska-Demirian, Trans.). Poznań: Wydawnictwo “W Drodze”.
Google Scholar

Kaczyńska-Maciejowska, R. (2002). Koszmar w godzinach pracy. Charaktery, 3(62).
Google Scholar

Kalinowska, M. (2007). Mobbing – nie musisz być ofiarą. Claudia, 9(173).
Google Scholar

Kisiel-Dorohinicki, W. (2009). AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. Gliwice: One Press.
Google Scholar

Kmiecik-Baran, K., & Rybicki, J. M. (2003). Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy. Gdańsk: Pomorski Instytut Demokratyczny.
Google Scholar

Kowal, J., & Pilarek, G. (2011). Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu. Annales. Ethics in Economic Life, 14(1), 227–240.
Google Scholar

Kozak, S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Kwaśniewski, J. (2003). Badanie problemów społecznych. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Labour Code [Kodeks Pracy]. (1974). Rozdział I – Obowiązki pracodawcy. Art. 943, § 2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r.
Google Scholar

Leymann, H. (1996). The Mobbing Encyclopaedia. Bullying, Whistleblowing. http://www.leymann.se/
Google Scholar

Litzke, S. M., & Schuh, H. (2007). Stres, mobbing i wypalenie zawodowe (M. Wojdak-Piątkowska, Trans.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Łuszczki, J. (2004). Mobbing wśród uczniów. Ergo, 2.
Google Scholar

Maciejewska, B. (2002). Terroryści w biurze. Newsweek, 2.
Google Scholar

Marciniak, J. (2004). Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji. Ostrołęka: Alpha Pro.
Google Scholar

Matuszyński, W. (2004). O źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji. Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji “Etyka w życiu gospodarczym” zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania, Łódź.
Google Scholar

Mazurowska, R. (2006). Lepszym źle. Charaktery, 10 (117), 28–30.
Google Scholar

Miedzik, M. (2008). Mobbing – charakterystyka zjawiska w Polsce. Polityka Społeczna, 3(408), 31–34.
Google Scholar

Milerski, B., & Śliwerski, B. (2000). Pedagogika. Leksykon. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Moszczyńska, U., Pałyska, M., & Raduj, J. (2002). Mobbing jako czynnik potęgujący przemoc w szkole. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1–2, 52–63.
Google Scholar

Podgórecki, A. (Ed). (1976). Zagadnienia patologii społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Public Opinion Research Centre [Centrum Badania Opinii Społecznej]. (2002, June 26). Information no. 2731, office no BS/107/2002.
Google Scholar

Sidor-Rządkowska, M. (2003). Mobbing – zagrożenie dla firmy i pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 77–85.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-22

Jak cytować

Kowal, J., & Gwiazda-Sawicka, G. (2019). Mobbing as a problem in management ethics. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(5), 131–145. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.11

Numer

Dział

Artykuł