Reputation and its measurement. An institutional approach

Autor

  • Agata Adamska Warsaw School of Economics, Collegium of Business Administration
  • Tomasz J. Dąbrowski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.04

Słowa kluczowe:

institution, reputation, economic outcomes, institutional economics

Abstrakt

The article deals with the issue of identifying and measuring institutions. As an example, reputation was taken into consideration. The analysis leads to the conclusion that reputation could be treated as an institution and could be measured in the context of its impact on economic outcomes. This measurement can be carried out at three levels of detail: micro, meso and macro, among these the third is the least recognised in new institutional economics.

Bibliografia

Adamska, A., & Dąbrowski, T. J. (2015). Znaczenie reputacji spółek w różnych systemach ładu korporacyjnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 97, 181–197.
Google Scholar

Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1973). The property right paradigm. The Journal of Economic History, 33(1), 16–27.
Google Scholar

Amable, B. (2003). The diversity of modern capitalism. Oxford University Press.
Google Scholar

Bohle, D., & Greskovits, B. (2012). Capitalist diversity on Europe’s periphery. Ithaca and London: Cornell University Press.
Google Scholar

Carmeli, A., & Tishler, A. (2005). Perceived organizational reputation and organizational performance: an empirical investigation of industrial enterprises. Corporate Reputation Review, 8(1), 13–30.
Google Scholar

Chmielewski, P. (2011). Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Poltext.
Google Scholar

Chong, D. (1992). Reputation and cooperative behavior. Social Science Information, 31(4), 683–709.
Google Scholar

Coates, D. (2000). Models of capitalism. Growth and stagnation in the modern era. Cambridge: Polity Press.
Google Scholar

Coleman, J. C. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94(Suppl.), 95–120.
Google Scholar

Commons, J. R. (1931). Institutional economics. American Economic Review, 21(4), 648–657.
Google Scholar

Dąbrowski, T. J. (2011). Problemy pomiaru reputacji jako wartości dla klienta. Handel Wewnętrzny, November–December.
Google Scholar

Dąbrowski, T. J. (2016). Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Google Scholar

Deephouse, D. L. (1997). The effect of financial and media reputations on performance (Part IV: How do reputations affect corporate performance?). Corporate Reputation Review, 1(1), 68–72.
Google Scholar

Demsetz, H. (1967). Toward a theory of property rights. American Economic Review, 57(2), 347–359.
Google Scholar

Dunbar, R. L. M., & Schwalbach, J. (2000). Corporate reputation and performance in Germany. Corporate Reputation Review, 3(2), 115–123.
Google Scholar

Eberl, M., & Schwaiger, M. (2005). Corporate reputation: Disentangling the effects on financial performance. European Journal of Marketing, 39(7–8), 838–854.
Google Scholar

Farkas, B. (2011). The Central and Eastern European model of capitalism. Post-Communist Economies, 23(1), 15–34.
Google Scholar

Fombrun, Ch. J. (2007). List of lists: A compilation of international corporate reputation ratings. Corporate Reputation Review, 10(2), 144–153.
Google Scholar

de la Fuente-Sabaté, J. M., & de Quevedo-Puente, E. (2003). Empirical analysis of the relationship between corporate reputation and financial performance: a survey of the literature. Corporate Reputation Review, 6(2), 161–177.
Google Scholar

Furubotn, E. G., & Pejovich S. (Eds.). (1974). The Economics of Property Rights. Cambridge: Ballinger Publishing.
Google Scholar

Furubotn, E. G., & Richter, R. (2000). Institutions and economic theory: The contribution of the New Institutional Economics. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Google Scholar

Greif, A. (1993). Contract enforceability and economic institutions in early trade: The Maghribi traders’ coalition. American Economic Review, 83(3), 525–548.
Google Scholar

Greif, A. (2006). Institutions and the path to the modern economy. Lessons from medieval trade. Cambridge University Press.
Google Scholar

Gruszewska, E. (2011). Dezintegracja w zinstytucjonalizowanym świecie. Ekonomia i Prawo, 7(1), 49–66.
Google Scholar

Hall, P. A., & Soskice, D. (Eds.). (2001) Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage. Oxford University Press.
Google Scholar

Hancké, R. (Ed.). (2009). Debating varieties of capitalism. A reader. Oxford University Press.
Google Scholar

Herbi, P., & Milewicz, J. (1995). To be or not to be… credible that is: a model of reputation and credibility among competing firms. Marketing Intelligence & Planning, 13(6), 24–33.
Google Scholar

Hodgson, G. M. (1996). Varieties of capitalism and varieties of economic theory. Review of International Political Economy, 3(3), 380–433.
Google Scholar

Hodgson, G. M. (2006). What are institutions? Journal of Economic Issues, 40(1), 1–25.
Google Scholar

Lane, D., & Myant, M. (Eds.). (2007). Varieties of capitalism in post-communist countries. London: Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Milgrom, P. R., North, D. C., & Weingast, B. R. (1990). The role of institutions in the revival of trade: The law merchant, private judges, and the Champagne fairs. Economics and Politics, 2(1), 1–23.
Google Scholar

Morawski, W. (2016). Instytucje: oczekiwania i rozczarowania. In A. Górny, P. Kaczmarczyk, & M. Lesińska (Eds.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Nölke, A., & Vliegenthart, A. (2009). Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe. World Politics, 61(4), 670–702.
Google Scholar

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
Google Scholar

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
Google Scholar

Ostrom, E. (1998). A behavioral approach to the rational choice theory of collective action. Presidential address, American Political Science Association 1997. American Political Science Review, 92(1), 1–22.
Google Scholar

Ostrom, E., & Schlager, E. (1996). The formation of property rights. In S. S. Hanna, C. Folke, & K.-G. Mäler (Eds.), Rights to nature: ecological, economic, cultural and political principles of institutions for the environment. Washington: Island Press.
Google Scholar

Pejovich, S. (1990). The Economics of Property Rights: Towards a theory of comparative systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Google Scholar

Richman, B. D. (2006). How community institutions create economic advantage. Jewish diamond merchants in New York. Law & Social Inquiry, 31(2), 383–420.
Google Scholar

Rindova, V. P., & Fombrun Ch. J. (1999). Constructing competitive advantage: The role of firm – constituent interactions. Strategic Management Journal, 20(8), 691–710.
Google Scholar

Roberts, P. W., & Dowling, G. R. (2002). Corporate reputation and sustained superior financial performance. Strategic Management Journal, 23(12), 1077–1093.
Google Scholar

Sapir, A. (2006). Globalization and the reform of European social models. Journal of Common Market Studies, 44(2), 369–390.
Google Scholar

Schulz, N., Parisi, F., & Depoorter, B. (2002). Fragmentation in property: Towards a general model. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 158(4), 594–613.
Google Scholar

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Veblen, T. (2008). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Muza.
Google Scholar

Weigelt, K., & Camerer, C. (1988). Reputation and corporate strategy: A review of recent theory and applications. Strategic Management Journal, 9(5), 443–454.
Google Scholar

Williamson, O. E. (1991a). Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives. Administrative Science Quarterly, 36(2), 269–296.
Google Scholar

Williamson, O. E. (1991b). Economic institutions: Spontaneous and intentional governance. Journal of Law, Economics, & Organization, 7, Special Issue, 159–187.
Google Scholar

Williamson, O. E. (2015). Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju. Zarządzanie Publiczne, 2, 67–90.
Google Scholar

Ząbkowicz, A. (2015). Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 405, 9–22.
Google Scholar

Opublikowane

2019-02-25

Jak cytować

Adamska, A., & Dąbrowski, T. J. (2019). Reputation and its measurement. An institutional approach. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(7), 51–61. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.04

Numer

Dział

Artykuł