Reputacja jako instytucja: próba konceptualizacji i problemy pomiaru

Autor

  • Agata Adamska Warsaw School of Economics, Collegium of Business Administration
  • Tomasz J. Dąbrowski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.2.06

Słowa kluczowe:

-

Abstrakt

-

Bibliografia

Adamska A., T.J. Dąbrowski, Znaczenie reputacji spółek w różnych systemach ładu korporacyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, nr 97.
Google Scholar

Alchian A.A., H. Demsetz, The Property Right Paradigm, „The Journal of Economic History” 1973, vol. 33, nr 1.
Google Scholar

Amable B., The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford 2003.
Google Scholar

Bohle D., B. Greskovits, Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, Cornell University Press, Ithaca and London 2012.
Google Scholar

Carmeli A., A. Tishler, Perceived Organizational Reputation and Organizational Performance: An Empirical Investigation of Industrial Enterprises, „Corporate Reputation Review” 2005, vol. 8, nr 1.
Google Scholar

Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa 2011.
Google Scholar

Chong D., Reputation and Cooperative Behavior, „Social Science Information” 1992, vol. 31, nr 4.
Google Scholar

Coates D., Models of Capitalism. Growth and Stagnation in the Modern Era, Polity Press, Cambridge 2000.
Google Scholar

Coleman J.C., Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology” 1988, vol. 94, Supplement.
Google Scholar

Commons J.R., Institutional Economics, „American Economic Review” 1931, vol. 21, nr 4.
Google Scholar

Dąbrowski T.J., Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Google Scholar

Dąbrowski T.J., Problemy pomiaru reputacji jako wartości dla klienta, „Handel Wewnętrzny”, listopad–grudzień 2011.
Google Scholar

Debating Varieties of Capitalism. A Reader, red. R. Hancké, Oxford University Press, Oxford 2009.
Google Scholar

Deephouse D.L., E.J. Ourso, The Effect of Financial and Media Reputations on Performance [w:] Part IV: How Do Reputations Affect Corporate Performance?, „Corporate Reputation Review” 1997, vol. 1, nr 1–2.
Google Scholar

Demsetz H., Toward a Theory of Property Rights, „American Economic Review” 1967, vol. 57, nr 2.
Google Scholar

Dunbar R.L.M., J. Schwalbach, Corporate Reputation and Performance in Germany, „Corporate Reputation Review” 2000, vol. 3, nr 2.
Google Scholar

Eberl M., M. Schwaiger, Corporate Reputation: Disentangling the Effects on Financial Performance, „European Journal of Marketing” 2005, vol. 39, nr 7–8.
Google Scholar

The Economics of Property Rights, red. E. Furubotn, S. Pejovich, Ballinger Publishing, Cambridge 1974.
Google Scholar

Farkas B., The Central and Eastern European model of capitalism, „Post-Communist Economies” 2011, vol. 23, nr 1.
Google Scholar

Fombrun C.J., List of Lists: A Compilation of International Corporate Reputation Ratings, „Corporate Reputation Review” 2007, vol. 10, nr 2.
Google Scholar

Fuente-Sabaté de la J.M., E. de Quevedo-Puente, Empirical Analysis of the Relationship between Corporate Reputation and Financial Performance: A Survey of the Literature, „Corporate Reputation Review” 2003, vol. 6, nr 2.
Google Scholar

Furubotn E.G., R. Richter, Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
Google Scholar

Greif A., Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders' Coalition, „The American Economic Review” 1993, vol. 83, nr 3.
Google Scholar

Greif A., Institutions and the Path to the Modern Economy, Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
Google Scholar

Gruszewska E., Dezintegracja w zinstytucjonalizowanym świecie, „Ekonomia i Prawo” 2011, vol. VII.
Google Scholar

Herbig P., J. Milewicz, To be or not to be … credible that is: a model of reputation and credibility among competing firms, „Marketing Intelligence & Planning” 1995, vol. 13, nr 6.
Google Scholar

Hodgson G.M., Varieties of Capitalism and Varieties of Economic Theory, „Review of International Political Economy” 1996, vol. 3, nr 3.
Google Scholar

Hodgson G.M., What Are Institutions?, „Journal of Economic Issues” 2006, vol. 40.
Google Scholar

Milgrom P.R., D.C. North, B.R. Weingast, The Role of Institutions in The Revival of Trade: The Law Merchant, Private Judges, and The Champagne Fairs, „Economics and Politics” 1990, vol. 2, nr 1.
Google Scholar

Morawski W., Instytucje: oczekiwania i rozczarowania [w:] red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Transformacje. Przewodnik po zmianach społecznoekonomicznych w Polsce, Scholar, Warszawa 2016.
Google Scholar

Nölke A., A. Vliegenthart, Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, „World Politics” 2009, vol. 61, nr 4.
Google Scholar

North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Google Scholar

Ostrom E., A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action Presidential Address American Political Science Association 1997, „American Political Science Review” 1998, vol. 92, nr 1.
Google Scholar

Ostrom E., E. Schlager, The formation of property rights [w:] Rights to nature: ecological, economic, cultural and political principles of institutions for the environment, red. S.S. Hanna, C. Folke, K.-G. Mäler, Island Press, Washington 1996.
Google Scholar

Ostrom E., Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Google Scholar

Pejovich S., The Economics of Property Rights: Towards a Theory of Comparative Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1990.
Google Scholar

Richman B.D., How Community Institutions Create Economic Advantage. Jewish Diamond Merchants in New York, „Law & Social Inquiry” 2006, vol. 31, nr 2.
Google Scholar

Rindova V.P., C.J. Fombrun, Constructing competitive advantage: The role of firm – constituent interactions, „Strategic Management Journal” 1999, vol. 20, nr 8.
Google Scholar

Roberts P.W., G.R. Dowling, Corporate reputation and sustained superior financial performance, „Strategic Management Journal” 2002, vol. 23, nr 12.
Google Scholar

Sapir A., Globalization and the Reform of European Social Models, „Journal of Common Market Studies” 2006, vol. 44, nr 2.
Google Scholar

Schulz N., F. Parisi, B. Depoorter, Fragmentation in Property: Towards A General Model, „Journal of Institutional and Theoretical Economics” 2002, vol. 158, nr 4.
Google Scholar

Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
Google Scholar

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
Google Scholar

Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries, red. D. Lane, M. Myant, Palgrave Macmillan, London 2007.
Google Scholar

Varieties of Capitalism: the Institutional Foundations of Comparative Advantage, red. P.A. Hall, D. Soskice, Oxford University Press, Oxford 2001.
Google Scholar

Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2008.
Google Scholar

Weigelt K., C. Camerer, Reputation and Corporate Strategy: A Review of Recent Theory and Applications, „Strategic Management Journal” 1988, vol. 9, nr 5.
Google Scholar

Williamson O.E. Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 2.
Google Scholar

Williamson O.E., Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, „Administrative Science Quarterly” 1991, vol. 36, nr 2.
Google Scholar

Williamson O.E., Economic Institutions: Spontaneous and Intentional Governance, „Journal of Law, Economics, & Organization” 1991, vol. 7, Special Issue.
Google Scholar

Ząbkowicz A., Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 405.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-08-28

Jak cytować

Adamska, A., & Dąbrowski, T. J. (2017). Reputacja jako instytucja: próba konceptualizacji i problemy pomiaru. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(2), 77–88. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.2.06

Numer

Dział

Artykuł