Czy firma ma sumienie? Refleksje o podmiotowości moralnej organizacji

Autor

  • Dariusz Bąk Kozminski University, Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.3.01

Słowa kluczowe:

moral subject, organization, responsibility, conscience

Abstrakt

-

Bibliografia

Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (S. Cieśla, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Google Scholar

Bunge, M. (1988). Treatise on Basic Philosophy. Ethics: The Good and the Right (vol. 8). Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
Google Scholar

Drucker, P. F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne (G. Kranas, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Dworkin, R. (2006). Imperium prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Etzioni, A. (2012). Aktywne społeczeństwo (S. Burdziej, tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
Google Scholar

Filek, J. (red.). (2004). Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Google Scholar

Filimon, I. A. (2009). Kyosei – an Example of Cultural Keyword Argumentatively Exploited in Corporate Reporting Discourse. Studies in Communication Sciences, 9(2), 131–151.
Google Scholar

Gasparski, W. (2007). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo WSPIZ.
Google Scholar

George, R. T. de (1995). Business Ethics. New Jersey: Prentice Hall.
Google Scholar

Ingarden, R. (2004). Ontyczne podstawy odpowiedzialności. W: J. Filek (red.), Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Google Scholar

Johnson, G., & Scholes, K. (1993). Exploring Corporate Strategy. New York: Prentice Hall.
Google Scholar

Jonas, H. (1985). The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Google Scholar

Kohlberg, L. (1981). Essays on Moral Development, The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and Idea of Justice (vol. 1). New York: Harper & Row.
Google Scholar

Koniec surowicy na jad węży. „Ludzie będą ginąć i tracić kończyny”. (2018, 22 lutego). Newsweek Polska. http://www.newsweek.pl/swiat/sanofi‑pasteur‑koniec‑surowicy‑fav‑afrique‑ukaszenia‑wezy‑,artykuly,370256,1.html
Google Scholar

Kotarbiński, T. (1958). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Lewicka‑Strzałecka, A. (1999). Etyczne standardy firm i pracowników. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Google Scholar

Logsdon, J. M., & Yuthas, K. (1997). Corporate Social Performance, Stakeholder Orientation, and Organizational Moral Development. Journal of Business Ethics, 16(12/13), 1213–1226.
Google Scholar

Maclagan, P. (1998). Management and morality. Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.
Google Scholar

Marchewka, M. (2016). Byłe kierownictwo France Telecom odpowie za samobójstwa pracowników? Portal „Co słychać w biznesie”. http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/byle‑kierownictwo‑france‑telecom‑odpowie‑za‑samobojstwa‑pracownikow
Google Scholar

Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji (Z. Wiankowska‑Ładyka, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pańków, W., Rok, B., Strumińska‑Kutra, M., & Woźniczko, J. (2010). Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Google Scholar

Rudnicka, A. (2012). CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
Google Scholar

Shaw, W. H. (1996). Business Ethics. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Google Scholar

Sztompka, P. (2006). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Ślipko, T. (2004). Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Google Scholar

Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
Google Scholar

http://egocar.pl/2015/12/niebezpieczne‑przy‑kazdej‑predkosci/
Google Scholar

https://www.canon.pl/about_us/about_canon/philosophy/
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-21

Jak cytować

Bąk, D. (2018). Czy firma ma sumienie? Refleksje o podmiotowości moralnej organizacji. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(3), 7–21. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.3.01

Numer

Dział

Artykuł