Legenda Ślepego Maksa jako podstawa opracowania nowego produktu turystycznego Łodzi

Autor

  • Artur Kubus Artur Kubus, Bartłomiej Łuć - absolwent studiów licencjackich, student II roku studiów magisterskich „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Bartłomiej Łuć
  • Monika Minkowska Monika Minkowska, Monika Wawrzyniak, Aleksandra Wychowaniec - absolwentka studiów licencjackich, studentka II roku studiów magisterskich „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Monika Wawrzyniak
  • Aleksandra Wychowaniec

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.07

Słowa kluczowe:

produkt turystyczny, turystyka, turystyka literacka i filmowa, dziedzictwo kulturowe, Łódź, Bałuty, Ślepy Maks

Abstrakt

Artykuł jest próbą zaprezentowania możliwości wykorzystania w turystyce oryginalnych wydarzeń i postaci łódzkich Bałut z okresu 20-lecia międzywojennego. Do analiz wybrano „karierę” Menachema Bornsztajna znanego w łódzkim półświatku jako Ślepy Maks. Pomimo jego ogromnej „sławy” jest on dzisiaj postacią nieznaną nawet wśród mieszkańców Starych Bałut, na których się wychował. Potwierdzają to przeprowadzone badania ankietowe wśród osób zamieszkujących tę dzielnicę. Istnieją co prawda pojedyncze wydarzenia związane z tą postacią, jednak nie tworzą one spójnego produktu turystycznego. Głównym celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób potencjał związany z postacią Ślepego Maksa mógłby być wykorzystany do wykreowania nowego, konkurencyjnego produktu turystycznego miasta. 

Bibliografia

BABBIE E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

INDELAK J., 1990, Szczury ze złego miasta, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Google Scholar

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny Pomysł Organizacja, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 142–151.
Google Scholar

KONARZEWSKI K., 2000, Jak uprawiać badania oświatowe Metodologia praktyczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.
Google Scholar

MOSTOWICZ A., 1998, Ballada o Ślepym Maksie, Wyd. Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź.
Google Scholar

MIKA M., 2008, Formy turystyki poznawczej [w:] red. W. KUREK, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.210–214.
Google Scholar

Niesamowite przygody „Ślepego Maksa”. Łódzki Rinaldo-Rinaldini (...), 1946, „Express Ilustrowany”, 13.05.1946 r.
Google Scholar

OCHOCKI A., 2004, Reporter przed konfesjonałem, czyli jak się w Łodzi przed wojną robiło gazetę, Wyd. Literatura, Łódź, s. 66–75.
Google Scholar

PIETER J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

PIOTROWSKI R., 2014, Ślepy Maks Historia Łódzkiego Ala Capone, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Plan wojewódzkiego miasta Łodzi, 1937, Wydział Budownictwa Zarządu Miejskiego, Łódź.
Google Scholar

Proszę o rehabilitację i uniewinnienie, 1936, „Głos Poranny”, 15.10. 1936 r.
Google Scholar

PRZYBYŁOWSKA I., 1978, Wywiad swobodny ze standaryzowana lista poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, 30, s. 63–66.
Google Scholar

SIERPOWSKI S., NAWROCKI S., 1995, Metodyka pracy archiwalnej, UAM, Poznań, s. 249–253.
Google Scholar

Sensacje na procesie Ślepego Maksa, 1935, „Głos Poranny”, 9.05. 1935 r.
Google Scholar

Skąd się wzięła przyjaźń inspektora policji z hersztem bandy, 1936, „Orędownik”, 16.10.1936 r.
Google Scholar

STASIAK A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Ślepy Maks – Anioł Pokoju, 1935, „Głos Poranny”, 11.05.1935 r.
Google Scholar

Ślepy Maks – król podziemi Łodzi, 1935, „Głos Poranny”, 7.05. 1935 r.
Google Scholar

Tajemnice Bałut. Napad rabunkowy czy zemsta osobista, 1931, „Dziennik Łódzki”, 10.12.1931 r.
Google Scholar

Zbrodnia „Ślepego Maksa” herszta szajki złodziejskiej „Dardanele” i „prezesa” stowarzyszenia „Dusicieli” (...), 1929, „Express Wieczorny Ilustrowany”, 20.09.1929 r.
Google Scholar

Zza kulis roboty „Ślepego Maksa” w Łodzi, 1936, „Orędownik”, 15.10.1936 r.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Kubus, A., Łuć, B., Minkowska, M., Wawrzyniak, M., & Wychowaniec, A. (2017). Legenda Ślepego Maksa jako podstawa opracowania nowego produktu turystycznego Łodzi. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, 8(1), 63–70. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.07