Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Jolanta Wojciechowska

 

Sekretarz naukowy
Marzena Makowska-Iskierka

Rada naukowa
Marta Derek – Uniwersytet Warszawski
Tomasz Duda – Uniwersytet Szczeciński
Magdalena Duda-Seifert – Uniwersytet Wrocławski
Robert Faracik – Uniwersytet Jagielloński
Alicja Gonia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sylwia Graja – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Joanna Kosmaczewska – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Renata Krukowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ilona Potocka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Szpara – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Adam Edward Szczepanowski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Agnieszka Werenowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zhanna Assipova – Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Ana Maria Balbino Caldeira – University of Aveiro, Portugal
Maria Mercedes Galan-Ladero – University of Extremadura, Espania