Kontakt

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel. 48 42 6356305
faks 48 42 6354550
e-mail: turyzm@geo.uni.lodz.pl

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 34A,
90-237 Łódź
tel.: 42 235 01 79

Główna osoba do kontaktu

Jolanta Wojciechowska

Wsparcie techniczne

Firma Magis