Miejsca pamięci i mogiły wojskowe. Wybrane zabytkowe nekropolie województwa łódzkiego z okresu I wojny światowej

Autor

  • Rafał Pakuła EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.08

Słowa kluczowe:

I wojna światowa, operacja łódzka, cmentarze wojenne, renowacja zabytkowych cmentarzy

Abstrakt

Okolice Łodzi stały się w początkowej fazie I wojny światowej terenem krwawych walk toczonych w listopadzie i grudniu 1914 roku między wojskami niemieckimi i rosyjskimi, które określa się mianem Operacji łódzkiej. Pozostałością tych krwawych wydarzeń są cmentarze wojenne z mogiłami żołnierzy obu armii, które zostały wybudowane przez władze niemieckie w czasie I wojny światowej, oraz osobne grupy grobów znajdujące się w obrębie innych cmentarzy lub znajdujące się poza cmentarzami. Do dzisiaj na terenie województwa łódzkiego zachowało się 176 cmentarzy i mogił z tego czasu. W okresie PRL groby te i cmentarze niszczały i popadały w zapomnienie. Sytuacja zmieniła się w latach 90. XX wieku, gdy zainicjowane zostały działania renowacyjne i popularyzatorskie mające na celu przypomnienie Operacji łódzkiej. Zabytkowe groby i cmentarze otoczono opieką i stały się one ważnym elementem programów edukacyjnych, a także atrakcją turystyczną. W ramach projektów turystyczno-historycznych opracowano szlaki prowadzące śladami działań I wojny światowej i najciekawszych cmentarzy.

Bibliografia

BORTNOWSKI 1969 – Władysław Bortnowski, Ziemia łódzka w ogniu 1 VIII – 6 XII 1914 rok, Łódź 1969, s. 129–183.
Google Scholar

GOSIK 2004 – Blanka Gosik, Cmentarze z I wojny światowej jako walor antropogeniczny okolic Łodzi, „Turyzm” 2004, nr 14/2, s. 89–101.
Google Scholar

JABŁOŃSKI 1989 – Cezary Jabłoński, Łódzkie cmentarze wielkiej bitwy XI–XII 1914 r., „Wędrownik” 1989, z. 5/6, s. 53–57.
Google Scholar

Zabytkowe cmentarze 1996 – Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo Łódzkie, oprac. Anna Lewkowska, Wojciech Walczak, Warszawa 1996.
Google Scholar

https://koluszki.pl/muzeum-w-przestrzeni-wielokulturowe-korzenie-regionu-lodzkiego-etap-i-opracowanie-koncepcji-i-wytyczenie-szlakow-turystycznych/ [dostęp: 29.05.2014].
Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim%C3%B3w-Mogi%C5%82y [dostęp: 29.05.2014].
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Pakuła, R. (2019). Miejsca pamięci i mogiły wojskowe. Wybrane zabytkowe nekropolie województwa łódzkiego z okresu I wojny światowej. TECHNE. Seria Nowa, (4), 163-177. https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.08

Numer

Dział

Artykuły