Cmentarz, trup i dusza w wyobrażeniach prasy kaliskiej drugiej połowy XIX wieku

Autor

  • Maciej Błachowicz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.02

Słowa kluczowe:

cmentarze, eschatologia, zwłoki, dusza, Kalisz, prasa, „Kaliszanin”, Chodyński Adam

Abstrakt

Cmentarz – zinstytucjonalizowane miejsce składania zwłok, w znanej dziś formie jest efektem rewolucyjnych przemian, jakie przyniosło Europie oświecenie. Ich główną cechą jest lokowanie nekropolii z dala od ludzkich osiedli. Urzędowa akcja przenoszenia cmentarzy zbiegła się z potrzebą kultywowania pamięci o bliskich zmarłych. Tak rewolucyjne zmiany nie mogły pozostać bez wpływu na postrzeganie śmierci. Artykuł jest próbą naszkicowania poglądów, wierzeń i fantazji na temat cmentarzy chrześcijańskich wśród inteligencji kaliskiej w II połowie XIX wieku. Zebrany materiał źródłowy pochodzi z wychodzącego w latach 1871–1892 „Kaliszanina”. Większość analizowanych tekstów dotyczy nekropolii kaliskich, ale nie pominięto też wypowiedzi dotyczących innych miast i zawartych w fikcji literackiej. Ze względu na obszerność problematyki skupiono się na trzech wybranych problemach. W centrum zainteresowań stoi postrzeganie nekropolii i ich „mieszkańców” – zmarłych. Cmentarze są miejscem przeznaczonym do składowania ludzkich szczątków i kultywowania pamięci o zmarłych. Jednak przez związki z eschatologią są miejscami wymykającymi się kategoriom racjonalnym. Wynikająca z tego niejednoznaczność niewątpliwie warta jest uwagi badaczy. Sporo uwagi poświęcono postrzeganiu przez ludzi II połowie XIX wieku szczątków już złożonych w grobie. Jest to tytułowy „trup”. Kolejnym obszarem zainteresowania jest dusza – hipotetyczna forma egzystencji pośmiertnej ludzi. W kulturze chrześcijańskiej wiara w zmartwychwstałe ciała jest ściśle związana z wiarą w nieśmiertelną duszę. Cmentarz jest nie tylko miejscem złożenia oczekujących na zmartwychwstanie ciał, ale również strefą, w której mogą ukazać się ludziom „duchy”. Stąd nie sposób pominąć poglądów i fantazji na ten temat. Dokonano przy tym próby interpretacji zebranego materiału, mając nadzieję, że przyczynek ten będzie przydatny do dalszych badań nad zagadnieniem.

Bibliografia

CHODYŃSKI 1872 – Adam Chodyński, Melancholja. Poezye, Drezno 1872.
Google Scholar

CHODYŃSKI 2010 – Adam Antoni Chodyński, Spuścizna literacka (Poezye), zebrała i opracowała Danuta Kawalerska, Kalisz 2010.
Google Scholar

KALISZANIN 1870, Nr 27 – Ad.Ch. [Adam Chodyński], Kilka myśli o cmentarzu w Kaliszu, „Kaliszanin”, 1870, nr 27, s. 108.
Google Scholar

KALISZANIN 1870, Nr 28 – Ad.Ch. [Adam Chodyński], Kilka myśli o cmentarzu w Kaliszu, „Kaliszanin”, 1870, nr 28, s. 112.
Google Scholar

KALISZANIN 1870, Nr 29 – Ad.Ch. [Adam Chodyński], Kilka myśli o cmentarzu w Kaliszu, „Kaliszanin”, 1870, nr 29, s. 116.
Google Scholar

KALISZANIN 1871, Nr 45 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1871, nr 45, s. 178.
Google Scholar

KALISZANIN 1871, Nr 62 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1871, nr 62, s. 246.
Google Scholar

KALISZANIN 1871, Nr 66 – K…rz W…i, [Kazimierz Witkowski?], „Kaliszanin”, 1871, nr 66, s. 262.
Google Scholar

KALISZANIN 1871, Nr 87 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1871, nr 87, s. 345.
Google Scholar

KALISZANIN 1872, Nr 18 – Ad. Ch., [Adam Chodyński], Biskupstwo kujawskie i kujawsko kaliskie przez (…), „Kaliszanin”, 1872, nr 18, s. 71.
Google Scholar

KALISZANIN 1872, Nr 22 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1872, nr 22, s. 85
Google Scholar

KALISZANIN 1874, Nr 55 – D, Ogniki albo światełka błędne, „Kaliszanin”, 1874, nr 55, s. 229.
Google Scholar

KALISZANIN 1877, Nr 67 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1877, nr 67, s. 269.
Google Scholar

KALISZANIN 1879, Nr 92 – Ad., [Adam Chodyński], [Notka o zgonie Aleksandry Tahn], „Kaliszanin”, 1879, nr 92, s. 380.
Google Scholar

KALISZANIN 1881, Nr 5 – Wiadomości różne, „Kaliszanin”, 1881, nr 5, s. 19.
Google Scholar

KALISZANIN 1882, Nr 20 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1882, nr 20, s. 77.
Google Scholar

KALISZANIN 1884, Nr 10 – Z miejsc wiecznego spoczynku, „Kaliszanin”, 1884, nr 10, s. 1.
Google Scholar

KALISZANIN 1884, Nr 13 – Ant. Sar. [Antoni Sarnecki?] Wspomnienie. (W rocznice zgonu ś. p. Jadwigi Jałowieckiej), „Kaliszanin”, 1884, nr 13, s. 4.
Google Scholar

KALISZANIN 1884, Nr 23 – Ogłoszenia, „Kaliszanin”, 1884, nr 23, s. 4.
Google Scholar

KALISZANIN 1884, Nr 48 – Adam Dobrowolski, Korespondencja Kaliszanina, „Kaliszanin”, 1884, nr 48, s. 3.
Google Scholar

KALISZANIN 1884, Nr 65 – Ad. Ch., [Adam Chodyński], Przekład z Beatti’ego, „Kaliszanin”, 1884, nr 65, s. 3
Google Scholar

KALISZANIN 1884, Nr 73 – W sprawie cmentarza, „Kaliszanin”, 1884, nr 73, s. 2.
Google Scholar

KALISZANIN 1884, Nr 86 – Żywcem pogrzebani, „Kaliszanin”, 1884, nr 86, s. 3.
Google Scholar

KALISZANIN 1884, Nr 99 – Stefan z Opatówka [Stefan Giller], Przytulisko i zabranka, powieść i klechda karpacka przez (…), „Kaliszanin”, 1884, nr 99, s. 1.
Google Scholar

KALISZANIN 1886, Nr 66 – a., [Adam Chodyński], Zrozpaczeni, „Kaliszanin”, 1886, nr 66, s. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/scientificamerican01011886-66dbuild

KALISZANIN 1886, Nr 70 – Na widnokręgu, „Kaliszanin”, 1886, nr 70, s. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/scientificamerican10011886-70abuild

KALISZANIN 1886, Nr 83 – 4. – Różne wiadomości, „Kaliszanin”, 1886, nr 83, s. 3–4.
Google Scholar

KALISZANIN 1888, Nr 6 – Ad., [Adam Chodyński] „Powieści z Nekropolis przez (…)”, „Kaliszanin”, 1888, nr 6, s. 1.
Google Scholar

KALISZANIN 1888, Nr 10 – Ad., [Adam Chodyński], „Powieści z Nekropolis przez (…)”, „Nędzarz”, „Kaliszanin”, 1888, nr 10, s. 2.
Google Scholar

KALISZANIN 1888, Nr 13 – Ad., [Adam Chodyński], Powieści z Nekropolis przez (…) „Ustroń cudzoziemska”, „Kaliszanin”, 1888, nr 13, s. 2.
Google Scholar

KALISZANIN 1888, Nr 48 – Metalizowanie zwłok ludzkich, „Kaliszanin”, 1888, nr 48, s. 3.
Google Scholar

KALISZANIN 1888, Nr 78 – Adam Chodyński, Nenufary, „Kaliszanin”, 1888, nr 78, s. 4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/nq/s7-VI.135.78b

KALISZANIN 1888, Nr 87 – W miejsce kremacji, „Kaliszanin”, 1888, nr 87, s. 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/crll.1888.103.87

KALISZANIN 1889, Nr 41 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1889, nr 41, s. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/041041a0

KALISZANIN 1889, Nr 87 – Wiadomości kościelne, „Kaliszanin”, 1889, nr 87, s. 1.
Google Scholar

KALISZANIN 1890, Nr 19 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1890, nr 19, s. 3.
Google Scholar

KALISZANIN 1891, Nr 22 – Kremacja, „Kaliszanin”, 1891, nr 22, s. 4.
Google Scholar

KALISZANIN 1891, Nr 65 – Ad. Chod., [Adam Chodyński], Cmentarze Kalisza przez (…), „Kaliszanin”, 1891, nr 65, s. 3.
Google Scholar

KALISZANIN 1891, Nr 69 – Ad. Ch., [Adam Chodyński], Cmentarze Kalisza, „Kaliszanin” 1891, nr 69, s. 3.
Google Scholar

KALISZANIN 1891, Nr 87 – H.W., Myśli i uwagi, „Kaliszanin”, 1891, nr 87, s. 3.
Google Scholar

KALISZANIN 1891, Nr 102 – Serce matki, „Kaliszanin”, 1891, nr 102, s. 2.
Google Scholar

KALISZANIN 1892, Nr 8 – Ad., [Adam Chodyński], Pod reformacką lipą ze wspomnień, „Kaliszanin”, 1892, nr 8, s. 3.
Google Scholar

KALISZANIN 1892, Nr 18 – Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1892, nr 18, s. 1.
Google Scholar

KALISZANIN 1892, Nr 35 – To i owo, „Kaliszanin”, 1892, nr 35, s. 4.
Google Scholar

KALISZANIN 1892, Nr 47 – H.W., Hypnotyzm i spirytyzm, „Kaliszanin”, 1892, nr 47, s. 4.
Google Scholar

ARIES 1989 – Philippe Aries, Człowiek i śmierć, Warszawa 1989.
Google Scholar

BŁACHOWICZ 2003 – Maciej Błachowicz, Śmierć w dawnym Kaliszu, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 2003, dostęp internetowy: https://www.galeriawielkopolska.info/cmentarz/mgr.pdf [dostęp: 28.12.2019].
Google Scholar

KOLBUSZEWSKI 1985 – Jacek Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O Współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 1985.
Google Scholar

KOLBUSZEWSKI 1996 – Jacek Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996.
Google Scholar

KUNICKI 1991 – Bogumił Kunicki, Ballady kaliskie, Kalisz 1991.
Google Scholar

MAŁYSZKO 2012 – Stanisław Małyszko, Zabytkowe Cmentarze przy Rogatce w Kaliszu, Kalisz 2012.
Google Scholar

NICIEJA 2010 – Stanisław S. Nicieja, Lwów. Ogród snu i pamięci: dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spoczywających w latach 1786–2010, Opole 2010.
Google Scholar

POLANOWSKI 1979 – Edward Polanowski, W dawnym Kaliszu. Szkice z życia miasta 1850–1914, Poznań 1979.
Google Scholar

POLANOWSKI 1987 – Edward Polanowski, Życie literackie Kalisza 1870–1907, Warszawa 1987.
Google Scholar

PRZYGODZKI 2012 – Sławomir Przygodzki, Kalisz wielokulturowy, Kalisz 2012.
Google Scholar

ROSIEK 1997 – Stanisław Rosiek, Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrofagii poety, Gdańsk 1997.
Google Scholar

VOVELLE 2008 – Michel Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu od roku 1300 do współczesności, Gdańsk 2008.
Google Scholar

WALCZAK 2010 – Krzysztof Walczak, Adam Chodyński (1832–1902). Historyk Kalisza, Kalisz 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Błachowicz, M. (2019). Cmentarz, trup i dusza w wyobrażeniach prasy kaliskiej drugiej połowy XIX wieku. TECHNE. Seria Nowa, (4), 13–39. https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.02

Numer

Dział

Artykuły