Performatywność mody a tworzenie nowej tożsamości jednostki

Autor

  • Izabela Rosenfeld-Kowalska

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.11.12

Bibliografia

BAUDRILLARD 1998 − Jean Baudrillard, Ameryka, tłum. Renata Lis, Warszawa 1998.
Google Scholar

BAUMAN 1997 − Zygmunt Bauman, Ponowoczesne losy życia i śmierci, „Odra”, nr 4 (1997).
Google Scholar

BAUMAN 2007 − Zygmunt Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007.
Google Scholar

BIEŃKO 2010 − Mariola Bieńko, Sposoby posługiwania się tożsamością seksualną w kulturze popularnej, [w:] Kultura popularna konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Zbyszko Melosik, Kraków 2010, s. 181–204.
Google Scholar

BOKSZAŃSKA 2004 − Grażyna Bokszańska, Ubiór w teatrze życia społecznego, Łódź 2004.
Google Scholar

BUTLER 2008 − Judith Butler, Imitacja i nieposłuszeństwo płciowe, tłum. Ewa ­Majewska, [w:] Antropologia ciała, zagadnienia i wybór, red. Małgorzata ­Szpakowska, tłum. zbiorowe, Warszawa 2008, s. 175–181.
Google Scholar

FEATHERSTONE 1997 − Mike Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, tłum. Przemysław Czapliński, Jacek Lang, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, tłum. zbiorowe, Kraków 1997, s. 299–332.
Google Scholar

FEATHERSTONE 2008 – Mike Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcji, tłum. Iwona Kurz, [w:] Antropologia ciała, zagadnienia i wybór, red. Małgorzata Szpakowska, tłum. zbiorowe, Warszawa 2008, s. 109–117.
Google Scholar

FISCHER-LICHTE 2008 − Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2008, s. 11–12.
Google Scholar

KAMIŃSKI 1996 − Waldemar Kamiński, Człowiek dorosły w sytuacjach zagrożenia tożsamości, [w:] Wprowadzenie do andragogiki, red. Tadeusz Wujek, Warszawa 1996, s. 76–106.
Google Scholar

MELOSIK 1996 − Zbyszko Melosik, Tożsamość, ciało i władza, Toruń 1996.
Google Scholar

MELOSIK 1999 − Zbyszko Melosik, Ciało i zdrowie w tekstach kultury popularnej, [w:] Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, red. Zbyszko Melosik, Toruń 1999.
Google Scholar

ROSE 1993 − Barbara Rose, Is it art? Orlan and the transgressive act, „Art in America”, vol. 81 (1993), nr 2, s. 83–125.
Google Scholar

SCHECHNER 2006 − Richard Schechner, Performatyka, Wstęp, tłum. Tomasz Kubikowski, Wrocław 2006.
Google Scholar

SZLENDAK/PIETROWICZ 2007 − Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz, Moda, wolność i kultura konsumpcji, [w:] Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz, Wrocław 2007, s. 7–26.
Google Scholar

TAYLOR 2002 − Charles Taylor, Etyka autentyczności, tłum. Andrzej Pawelec, Kraków 2002.
Google Scholar

TOUSSAINT-SAMAT 1998 − Maguelonne Toussaint-Samat, Historia stroju, tłum. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 1998.
Google Scholar

WELSCH 2005 − Wolfgang Welsch, Estetyka poza estetyką, tłum. Katarzyna Guczalska, Kraków 2005.
Google Scholar

WIECZORKIEWICZ 2000 − Anna Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał, Gdańsk 2000.
Google Scholar

CARLSON 2007 − Marvin Carlson, Performatyka wczoraj i dziś, tłum. E. Kubikowska, „Dialog” 2007, nr 7–8, http://docplayer.pl/15434568-Marvin-carson-performatyka-wczoraj-i-dzis-przel-ewa-kubikowska-dialog-2007-nr-7-8-s-120-128.html [dostęp 6.06.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Rosenfeld-Kowalska, I. (2021). Performatywność mody a tworzenie nowej tożsamości jednostki. TECHNE. Seria Nowa, (7), 223–235. https://doi.org/10.18778/2084-851X.11.12

Numer

Dział

Inne