Damska konfekcja a odzież miarowa – podstawowe różnice i podobieństwa w projektowaniu, wytwarzaniu oraz handlu w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku

Autor

  • Przemysław Krystian Faryś

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.11.02

Słowa kluczowe:

historia tekstyliów, historia konfekcji, odzież w XIX wieku, historia mody, historia przemysłu włókienniczego

Abstrakt

Artykuł omawia podstawowe różnice i podobieństwa w projektowaniu, szyciu i handlu pomiędzy klasyczną odzieżą miarową a konfekcją w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Postępujące uprzemysłowienie oraz rosnąca wydajność XIX-wiecznego przemysłu włókienniczego pozwoliły wykształcić nowy typ odzieży – konfekcję. Masowe szycie w drugiej połowie XIX wieku stało się faktem, a odzież gotowa weszła na europejski i amerykański rynek odzieżowy. Między odzieżą miarową i konfekcją – dwoma odmiennymi typami wyrobów odzieżowych – istnieje wiele różnic, ale i podobieństw.

Bibliografia

BAINES 1835 – Edward Baines, History of the cotton manufacture in Great Britain, London 1835.
Google Scholar

Luxury in the Eighteenth Century 2003 – Luxury in the Eighteenth Century. Debates, Desires and Delectable Goods, ed. Maxine Berg, Elizabeth Eger, London 2003.
Google Scholar

BOUCHER 2003 – Francois Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003.
Google Scholar

BRAUDEL 2019 − Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 2: Gry wymiany, t. 3: Czas świata, Warszawa 2019.
Google Scholar

COLEMAN 1989 − Ann Elizabeth Coleman, The Opulent Era. Fashions of Worth, ­Doucet and Pingat, katalog wystawy, Brooklyn Museum, New York 1990.
Google Scholar

DAY 1981 − George S. Day, The Product Life Cycle: Analysis and Applications Issues, „Journal of Marketing”, vol. 45 (1981), no 4, s. 60−67
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/002224298104500408

DĄBROWSKA 2019 – Agnieszka Dąbrowska, Herse. Warszawski dom mody, Muzeum Warszawy, Warszawa 2019.
Google Scholar

DEFOE 1728 – Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce, London 1728.
Google Scholar

de la HAYE/MENDES 2014 – Amy de la Haye i Valerie D. Mendes, The House of Worth. Portrait of an archive, Londyn 2014.
Google Scholar

DIDEROT/D’ALEMBERT 1753 − Denis Diderot, Jean D’Alembert, L’Encyclopédie, ­autrement nommé le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. III, Paris 1753.
Google Scholar

ENGLISH 1969 – Walter English, The Textile Industry: An Account of the Early Inventions of Spinning, Weaving, and Knitting Machines, London 1969.
Google Scholar

EOL 1911 – EOL, Z dziedziny mody, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 8 (1911).
Google Scholar

EVANS 2013 − Caroline Evans, The mechanical smile. Modernism and the first fashion shows in France and America, 1900–1929, New Heaven 2013.
Google Scholar

FARYŚ 2014 − Przemysław Krystian Faryś, Ubiór kobiecy i jego tajemnice 1780–1930. Styl – rzemiosło – produkt, Warszawa 2014.
Google Scholar

FARYŚ 2017 − Przemysław Krystian Faryś, Badania odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej w aspekcie obrotu na polskim rynku i oceny jej wartości użytkowej, „Zeszyty Naukowe. Politechniki Łódzkiej”, z. 72. Włókiennictwo, (2017) nr 1216, s. 63–130.
Google Scholar

FARYŚ 2019a − Przemysław Krystian Faryś, Konfekcja damska 1800−1914. ­Produkcja − wzornictwo − handel, Warszawa 2019.
Google Scholar

FARYŚ 2019b – Przemysław Krystian Faryś, Konfekcja damska na przełomie XIX i XX wieku, „Spotkania z Zabytkami”, nr 11–12 (2019), s. 14–17.
Google Scholar

FARYŚ 2019c – Przemysław Krystian Faryś, Konfekcjonowane damskie okrycia ­wierzchnie na przełomie XIX i XX wieku, „Mówią Wieki”, nr 9 (2019), s. 56–59.
Google Scholar

FARYŚ 2020 – Przemysław Krystian Faryś, Damska konfekcja a rozwój techniki ok. 1900 r., „Mówią Wieki”, nr 5 (2020), s. 46–49.
Google Scholar

Global Design 2011 − Global Design History, ed. Glenn Adamson et al., London– New York 2011. Poz. 21.
Google Scholar

GODART 2014 – Frédéric Godart, The power structure of the fashion industry: Fashion capitals, globalization and creativity, „International Journal of Fashion Studies”, vol. 1 (2014), no. 1, s. 39–55.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1386/infs.1.1.39_1

HAASE/RASCHE 2019 − Birgit Haase, Adelheid Rasche, Christoph Drecoll: Rediscovering the Viennese Worth, „Costume”, vol. 53 (2019), no. 2, s. 186−206.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3366/cost.2019.0120

Interwoven Globe 2013 − Interwoven Globe: The Worldwide Textile Trade, 1500−1800, ed. Amelia Pec, New York 2013.
Google Scholar

IWASIŃSKI 2016 – Łukasz Iwasiński, Próba systematyzacji pojęcia konsumpcjonizm, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 1 (46) (2016), s. 93–107.
Google Scholar

JABŁKOWSKI 2005 − Feliks Jabłkowski, Dom towarowy Bracia Jabłkowscy – romans ekonomiczny, Warszawa 2005.
Google Scholar

KOPCZYŃSKI 2009 − Michał Kopczyński, Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Warszawa 2009
Google Scholar

KUSIŃSKI/BONISŁAWSKI/JANIK 2009 – Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik, Księga fabryk Łodzi, Łódź 2009.
Google Scholar

MATAJA 1899 – Wiktor Mataja, Wielkie magazyny i drobny handel, Warszawa 1899.
Google Scholar

MICHALAK 2012 − Arkadiusz Michalak, Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej, Warszawa 2012.
Google Scholar

MIDZIO 1980 – Stanisław Midzio, Z dziejów rzemiosła krawieckiego w Warszawie 1339–1980, Warszawa 1980.
Google Scholar

O Fabrykach Krajowych 1786 – O fabrykach Krajowych, „Dziennik Handlowy”, nr 1–3 (1786).
Google Scholar

OMILANOWSKA 2004 − Małgorzata Omilanowska, Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej, Warszawa 2004.
Google Scholar

ORLIŃSKA-MIANOWSKA 2003 − Ewa Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII i początku XIX wieku, Olszanica 2003.
Google Scholar

SZARADOWSKI 2016 − Piotr Szaradowski, Francja elegancja. Z historii haute couture, Wrocław 2016.
Google Scholar

NEW ENCYCLOPEDIA 1905 − The New International Encyclopedia, t. 5, t. 7, New York 1905.
Google Scholar

TRUBERT-TOLLU et. al 2017 − Chantal Trubert-Tollu, Françoise Tétart-Vittu, Jean-Marie Martin-Hattemberg, Fabrice Olivieri, The House of Worth 1858−1954. The birth of haute couture, London 2017.
Google Scholar

WARNER 1921 – Frank Warner, The silk industry of the United Kingdom, London 1921.
Google Scholar

WIELKA ENCYKLOPEDIA 1890−1908 − Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 27−28, t. 47−48, Warszawa 1890−1908.
Google Scholar

Z dziedziny mody 1895 – Z dziedziny mody „Tygodnik Ilustrowany”, nr 17 (1895), s. 277–278
Google Scholar

Z dziejów rzemiosła 1983 − Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. Barbara Grochulska, Witold Prussa, Warszawa 1983.
Google Scholar

Ziemia Obiecana 2015 − Ziemia Obiecana. Miasto i nowoczesność, katalog wystawy, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Warszawa 2015.
Google Scholar

LINDEN 2016 – Annie Radner Linden, An Analysis of the Fast Fashion Industry, Senior Projects, 2016, http://digitalcommons.bard.edu/senproj_f2016/30 [dostęp 12.07.2021].
Google Scholar

YODER 2017 – Abigail Yoder, Madame Virot, Caroline Reboux, and the Paris ­Millinery Trade, 2017, Saint Louis Art Museum, https://www.slam.org/blog/a-quintessentially-female-profession/ [dostęp 12.07.2021].
Google Scholar

ZANON 2017 – Johanna Zanon, La face cachée de la Lune: les ateliers de couture de la maison Jean Patou dans l’entre-deux-guerres, Open Edition Jurnals, 7/2017, https://journals.openedition.org/apparences/1351?lang=fr [dostęp 12.07.2021].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/apparences.1351

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Faryś, P. K. (2021). Damska konfekcja a odzież miarowa – podstawowe różnice i podobieństwa w projektowaniu, wytwarzaniu oraz handlu w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku. TECHNE. Seria Nowa, (7), 25–45. https://doi.org/10.18778/2084-851X.11.02

Numer

Dział

Artykuły