Ideały NSZZ „Solidarność” dotyczące roli państwa życiu społecznym. Ich społeczne i polityczne korzenie oraz ich realizacja w III Rzeczypospolitej Polskiej

Autor

  • Krystyna Krawiec-Złotkowska Pomeranian University in Slupsk, Poland, Institute of Philology

DOI:

https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.11

Słowa kluczowe:

ideały Solidarności, postulaty robotnicze, wolność, godność ludzka, rząd komunistyczny, reżim, historyczny paradoks

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione geneza i ideologiczne podstawy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i jego znaczenie w życiu społecznym w czasach PRL. Genezę organizacji wywodzi się od sekwencji strajków (Czerwiec ’56 w Poznaniu, Polski Marzec ’68, Czerwiec ’76, Lipiec ’80 w Lublinie i Świdnicy oraz Sierpień ’80). W 1980 roku utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który opracował i opublikował 21 żądań skierowanych do władz. W artykule uzasadniono, że żądania te są ideologicznymi źródłami „Solidarności”. Autorka uważa, że kazania i encykliki Jana Pawła II oraz teksty ks. Józefa Tischnera (wydane w książce Etyka solidarności oraz Homo sovieticus) również miały wpływ na tworzenie tych żądań. Były to idee, które mogły przywrócić porządek moralny, praworządność, godność i wolność społeczeństwa zniewolonego przez sowietów. Solidarność pragnęła również poprawić status ekonomiczny kraju, zwłaszcza poprzez zakończenie kryzysu. Te myśli były – i są – piękne; niestety, obecnie wiele z nich istnieje tylko w sferze pomysłów lub żądań zapisanych w statucie NSZZ „Solidarność”. Stąd artykuł kończy smutny wniosek, że w rzeczywistości III Rzeczypospolitej idee „Solidarności” nie są już atrakcyjne. Stało się tak, ponieważ współczesne społeczeństwo kieruje się konsumpcjonizmem i staje się banalne. Działanie w związkach zawodowych nie jest już opłacalne, czasem wręcz kłopotliwe i postrzegane jako wyjątkowe. Dlatego ludzie dla zachowania pracy lub innych zysków opuszczają NSZZ „Solidarność”. Biorąc pod uwagę idee stojące za związkami zawodowymi (zwłaszcza ochronę spraw pracowniczych) – jest to swoisty paradoks.

Bibliografia

Czaczkowska E.K., 2009, Kardynał Wyszyński, Warszawa.
Google Scholar

Czaczkowska E.K., Wiścicki T., 2004, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa.
Google Scholar

Eisler J., (2000) 2012, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa.
Google Scholar

Friszke A., 1994, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn.
Google Scholar

Friszke A., 2011, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Kraków.
Google Scholar

Friszke A., 2014, Rewolucja Solidarności, Kraków.
Google Scholar

Friszke A. (ed.), 2006, Solidarity podziemna 1981–1989, Warszawa.
Google Scholar

Hemmerling Z., Nadolski M., 1991, Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956–1976. Wybór dokumentów, Warszawa.
Google Scholar

Hemmerling Z., Nadolski M., 1994, Opozycja demokratyczna w Polsce 1976–1980. Wybór dokumentów, Warszawa.
Google Scholar

Jan Paweł II, 1981, Laborem exercens, Rzym.
Google Scholar

Kerski B., Knoch K., 2015, Europejskie Centrum Solidarności. Przewodnik po wystawie stałej, Gdańsk.
Google Scholar

Kostecki W., Wojciechowska-Łysek I., 1983, Czynniki ideologiczno-polityczne, [in:] Pastusiak L. (ed.), Co zakłóca współżycie międzynarodowe, Warszawa.
Google Scholar

Kubasiewicz-Houée E., 2007, Bez prawa powrotu, Wrocław.
Google Scholar

Kuroń J., 1984, Polityka i odpowiedzialność, Londyn.
Google Scholar

Kuroń J., 1991, Gwiezdny czas, Londyn.
Google Scholar

Kuroń J., 2010, Opozycja. Pisma polityczne 1969–1989, Warszawa.
Google Scholar

Łoś-Nowak T., 1989, Konflikty w płaszczyźnie międzynarodowej, [in:] Pasierb B. (ed.), Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne, Warszawa.
Google Scholar

Majchrzak G., Owsiński J.M. (eds.), 2011, I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarity”, t.1, Warszawa.
Google Scholar

Marciniak R., 2010, Między Gdańskiem a Szczecinem. Grudzień ’70 w województwie koszalińskim, [in:] Kowalewski M., Krasucki E., Miedziński P. (eds.), Historia, miasto, pamięć: Grudzień ’70 – Styczeń ’71 (perspektywa szczecińska), Szczecin.
Google Scholar

Marecki J., Grądzka-Rejak M. (eds.), 2016, “Bić takiego wroga jak kler”. Osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną, Kraków.
Google Scholar

Marek Ł., 2017, “Niezłomni” wobec władzy komunistycznej. Przegląd postaw wybranych biskupów polskich, [in:] Rotter L., Giza A. (eds.), Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum – profanum, Kraków.
Google Scholar

Mielecki J., 1989, Podobizna i różnice kryzysów politycznych: w Czechosłowacji z lat 1967/68 i w Polsce lat osiemdziesiątych, [in:] Pasierb B. (ed.), Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne, Warszawa.
Google Scholar

Norwid C.K., 1990, Fortepian Szopena, [in:] Norwid C.K., Vademecum, oprac. J. Fert, BN I 271, Wrocław.
Google Scholar

Pastusiak L., 1983, Sprzeczności ideologiczne a współżycie międzynarodowe, “Sprawy Międzynarodowe”, 1.
Google Scholar

Paszkiewicz K.A., 2004, Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, Wrocław.
Google Scholar

Pietraś Z.J., 1989, Sprzeczności i konflikty wewnątrzpaństwowe i ich skutki międzynarodowe, [in:] Pasierb B. (ed.), Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne, Warszawa.
Google Scholar

Romanow Z., 2015, Przebieg kryzysu społecznego i politycznego w Słupsku w grudniu 1970 i styczniu 1971 r., “Scripta Historica”, 21.
Google Scholar

Sandecki M., Wąs M., 2010, Duda za Śniadka?, “Gazeta Wyborcza”, 24.08.2010.
Google Scholar

Stefanowicz J., 1989, Sprzeczności między Wschodem a Zachodem oraz ich skutki międzynarodowe, [in:] Pasierb B. (ed.), Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne, Warszawa.
Google Scholar

Tischner J., 1992, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków.
Google Scholar

Wąs M., 2010, Nie ma już Solidarności. Rozmowa z Jerzym Borowczakiem, “Gazeta Wyborcza”, 20.08.2010.
Google Scholar

Wołoszański B., 2017, Wiek krwi, Kraków.
Google Scholar

https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-8-wrzesnia-1981-r-poslanie-i-zjazdu-delegatow-nszz-solidarno,nId,1496417
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Krawiec-Złotkowska, K. (2019). Ideały NSZZ „Solidarność” dotyczące roli państwa życiu społecznym. Ich społeczne i polityczne korzenie oraz ich realizacja w III Rzeczypospolitej Polskiej. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 207–226. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.11