Илия Илие в, "Св. Климент Охридски. Живот и дело" ["Saint Clément d’Ohrid. Vie et oeuvre"], Фондация Българско историческо наследство, Пловдив 2010, pp. 262

Authors

  • Dimo Češmedžiev

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.02.23

Downloads

Download data is not yet available.

References

Произведенията на Теофилакт Охридски, архиепископ български, отнасящи се до българската история, vol. II, ed. И.Г. Илиев, София 1994.
Google Scholar

Илиев И.Г., Охридският архиепископ Димитър Хоматиан и българите, София 2010.
Google Scholar

Илиев И.Г., Бележки върху биографията на Климент Охридски, „Исторически преглед” 40, 1984.1, p. 97–105.
Google Scholar

Илиев И.Г., Бележки върху творчеството на Теофилакт Охридски, „Исторически преглед” 47, 1991.3, p. 67–91.
Google Scholar

Илиев И.Г., Кирило-Методиевски традиции в творчеството на Теофилакт Охридски, [in:] Сборник 1080 г. от смъртта на Наум Охридски, София 1993, p. 140–142.
Google Scholar

Илиев И.Г., Теофилакт Охридски, архиепископ български, „История” 4, 1996.1, p. 28–33.
Google Scholar

Илиев И.Г., Българският първоучител св. Климент Охридски, „Родина” 1996.1, p. 109–121.
Google Scholar

Илиев И.Г., Пространното житие на св. Климент Охридски в историческа интерпретация, „Минало” 3, 1996.3, p. 21–30.
Google Scholar

Илиев И.Г., Димитър, по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България, „Исторически преглед” 60, 2004.1/2, p. 3–39.
Google Scholar

Илиев И.Г., Делото на Кирил и Методий и на техните ученици и последователи в България през погледа на охридските архиепископи от ХI и ХII век, „Кирило-Методиевски студии” 17, 2007, p. 356–371.
Google Scholar

Илиев И.Г., Кореспондентите на Теофилакт Охридски според печатите от България, [in:] Юбилеен сборник по случай сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907–2007), Шумен 2008, p. 233–239.
Google Scholar

Илиев И.Г., Мястото на Ponemata Diaphora в книжовното наследство на Димитър Хоматиан, "Studia Balcanica" 27, 2009, p. 73–85.
Google Scholar

Илиев И.Г., За Краткото житие на св. Климент Охридски, „Кирило-Методиевски студии” 18, 2009, p. 81–91.
Google Scholar

Илиев И.Г., Един пренебрегван извор за началото на християнството в българските земи. Кратко житие на Св. Климент Охридски от Димитър Хоматиан, архиепископ на „цяла България”, [in:] Българско средновековие. Oбщество, власт, история. Cборник в чест на проф. д-р М. Каймакамова, ed. Г.Н. Николов, София 2012, p. 45–60.
Google Scholar

Илиев И.Г., La mission de Clément d’Ohrid dans les terres sud-ouest de la Bulgarie mediévale, „Etudes Historiques” 13, 1985, p. 53–72.
Google Scholar

Илиев И.Г., The Manuscript Tradition and Authorship of the Long Life of St. Clement of Ohrid, „Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines” 53, 1992, p. 68–73.
Google Scholar

Илиев И.Г., The Long Live of Saint Clement of Ohrid. A Critical Edition, „Byzantinobulgarica” 9, 1995, p. 62–120.
Google Scholar

Published

2012-12-30

How to Cite

Češmedžiev, D. (2012). Илия Илие в, "Св. Климент Охридски. Живот и дело" ["Saint Clément d’Ohrid. Vie et oeuvre"], Фондация Българско историческо наследство, Пловдив 2010, pp. 262. Studia Ceranea, 2, 246–249. https://doi.org/10.18778/2084-140X.02.23

Issue

Section

Book reviews