The image of a modern woman in the German supplements of magazine in Lodz in the interwar period

Authors

  • Monika Kucner Universität Łódź, Institut für Germanische Philologie, Pomorska 171/173, 90-236 Łódź image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9665.16.10

Keywords:

woman, papers, magazine, fashion, interwar period, modernity emancipation

Abstract

Supplements to German newspapers in Lodz in the interwar period promoted an extremely modern type of woman, in line with the latest world trends. German magazines „Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung” and „Illustrierte Wochenblatt. Beilage zur Neuen Lodzer Zeitung” registered changes in lifestyle and propagated them among Lodz readers. The fashion promoted by Lodz accessories and lifestyle did not differ in any way from the latest European and world models. It was an expression of striving for modernity, for changing the way of thinking not only about women, but about the whole society. Introducing modern ideas into magazines resulted in the dissolution of old and obsolete forms.

References

Bertschik J. (2005), Mode und Moderne: Kleidung als Spiegel des Zeitgeistes in der deutschsprachigen Literatur (1770–1945). Köln–Weimar: Böhlau.
Google Scholar

Boucher F. (2003), Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Übers. von P. Wrzosek. Warszawa: Arkady.
Google Scholar

Bulisz E. (2017), Przemiany i przeobrażenia gatunków prasowych na przykładzie wybranych tekstów o modzie. „Acta Humana”, nr 8.
Google Scholar

Dufrat J. (2020), W okresie powolnej modernizacji. Kobieta w II Rzeczypospolitej – Próba bilansu.„Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne”, nr 147, z. 4, s. 811–822.
Google Scholar

Fogg M. (red.) (2016) Historia mody, przeł. E. Romkowska. Warszawa: Arkady.
Google Scholar

Jezierski A., Leszczyńska C. (2013), Historia gospodarcza Polski. Warszawa: Key Text.
Google Scholar

Kaszubina W., (1967), Bibliografia prasy łódzkiej 1863–1944, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S. (2005), Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kowalak T. (1971), Prasa niemiecka w Polsce 1918–1939. Warszawa: Książka i Wiedza.
Google Scholar

Kowalczyk A. (2015), „Polskie czasopisma kobiece z okresu międzywojennego, zawierające wkładki żurnalowe”. W: Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą IV.J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas (red.). Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 229–244.
Google Scholar

Kucner M., (2005), Prasa niemiecka w Łodzi w okresie międzywojennym. W: Wizerunek Łodzi w literaturze, kulturze i historii Niemiec i Austrii, materiały z konferencji. Łódź, s. 161–180.
Google Scholar

Lubelski T., Sowińska I., Syska R. (red.) (2010), Kino nieme. Historia kina, wyd. I. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Mikosz, J. (2007), Charakterystyka wybranych dodatków do prasy codziennej dwudziestolecia międzywojennego. „Media, Kultura, Społeczeństwo”, nr 1(2), s. 41–59.
Google Scholar

Ochocki A. (1980), Reporter przed konfesjonałem, czyli o tym jak robiło się prasę przed wojną.Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
Google Scholar

Orzeszyna M. (2015), Antoine Cierplikowski. Król fryzjerów, fryzjer królów. Kraków: Znak Horyzont.
Google Scholar

Orzeszyna M. (2019), Antoine de Paris. Polski geniusz światowego fryzjerstwa. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Google Scholar

Paczkowski A. (1980), Polska prasa w latach 1918–1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Pisarek W. (2006), Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Romecka-Dymek S. (2016), Geometryczna emocjonalność mody lat 20. „Sztuki”, II.
Google Scholar

Ruta P., Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne. http://www.sbc.org.pl/Content/20115/PDF/ruta.pdf [Zugriff: 20.12.2022].
Google Scholar

Sierakowska, K. (2021), Dyskusje o wpływie wojny na emancypację kobiet w prasie kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. „Dzieje Najnowsze”, R. LIII.
Google Scholar

Wilson E., (1985), Adorned in Dreams. Fashion and Modernity. London.
Google Scholar

Żebrowska K. (2019), Modowe rewolucje.Niezwykła historia naszych szaf. Kraków: Znak Horyzont.
Google Scholar

Reymont W.S. (1899), Ziemia obiecana. Warszawa.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 6.11.1927, nr 45.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 13.11.1927, nr 46.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 20.11.1927, nr 47.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 27.11.1927, nr 48.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 22.01.1928, nr 4.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 12.02.1928, nr 7.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 19.02.1928, nr 8.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 8.04.1928, nr 15.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 15.04.1928, nr 16.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 29.04.1928, nr 18.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 12.08.1928, nr 33.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 21.10.1928, nr 43.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 21.04.1929, nr 16.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 16.06.1929, nr 24.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 15.09.1929, nr 37.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 6.07.1930, nr 27.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 16.11.1930 nr 46.
Google Scholar

„Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 9.01.1938, nr 2.
Google Scholar

„Illustrierte Wochenblatt. Beilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 1924, nr 2.
Google Scholar

„Illustrierte Wochenblatt. Beilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 1924, nr 11.
Google Scholar

„Illustrierte Wochenblatt. Beilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 1924, nr 13.
Google Scholar

„Illustrierte Wochenblatt. Beilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 1924, nr 18.
Google Scholar

„Illustrierte Wochenblatt. Beilage zur Neuen Lodzer Zeitung”, 1924, nr 32.
Google Scholar

Published

2022-12-30 — Updated on 2023-08-22

Versions

How to Cite

Kucner, M. (2023). The image of a modern woman in the German supplements of magazine in Lodz in the interwar period. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica, (16), 121–134. https://doi.org/10.18778/1427-9665.16.10 (Original work published December 30, 2022)