Specialized terminology of the Polish Penal Code in German translations

Authors

  • Agnieszka Pietrzak Universität Łódź, Institut für Germanische Philologie, Pomorska 171/173, 90-236 Łódź image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9665.16.04

Keywords:

criminal code, legal translation, equivalence

Abstract

The aim of this article is to present the results of an analysis of the terminology of the Polish Criminal Code and its equivalents taken from three translations of the code into German. Scientific corpus includes Polish Criminal Code and the following three translations: DE-IURE-PL (2019), C.H. Beck (2012) and Max-Planck-Institut (1998). The method used is comparative legal analysis. The results of the analysis may find application in academic teaching and be used in the develop­ment of courses in legal translation.

References

Banaszak B. (Hrsg.), Jabłoński M., de Vries T., Krzymuski M., Kubicki Ph. (2008), Słownik prawa i gospodarki. Rechts- und Wirtschaftswörterbuch, 1. Band, polnisch-deutsch. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Chudzik J., Jakowczyk M., Kowalski K., Krajewski A., Matthies K. (Übers.) (2012), Kodeks karny i kodeks wykroczeń. Strafgesetzbuch und Übertretungsgesetzbuch. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Constantinesco L. (1972), Rechtsvergleichung. Die rechtsvergleichende Methode. Köln: Carl Heymanns Verlag KG.
Google Scholar

Felber H., Budin G. (1994), Teoria i praktyka terminologii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Kalina-Prasznic U. (2007), Encyklopedia prawa. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Kęsicka K. (2020), Die staatliche Prüfung für beeidigte ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Das deutsche und polnische Strafrecht. Theorie und Übungsmaterial. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Kienzler I. (2006), Polsko-niemiecki słownik terminologii gospodarczej. Bankowość – finanse – prawo. Wörterbuch der Wirtschaftssprache. Bankwesen – Finanzen – Recht, polnisch-deutsch.Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Kilian A., Kilian A. (2011), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Wörterbuch der Rechts-und Wirtschaftssprache, 2. Band, polnisch-deutsch. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Kodeks karny, z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf [Zugriff am 25.03.2022].
Google Scholar

Kołodziej R. (2014), Polski kodeks pracy w przekładach na język niemiecki – terminologia i strategie translatorskie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Kozieja-Dachterska A. (2010), Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache, 2. Band, polnisch-deutsch. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Krzywda J. (2014), Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Kudłaj A. (2012), Das polnische StGB und seine Übersetzung ins Deutsche. „Lingwistyka stosowana“, Nr. 6. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, S. 99–114.
Google Scholar

Lampe E., Fikentscher W., Lübbe-Wolf G. (1989), Verantwortung und Verantwortlichkeit im Strafrecht. In: E.-J. Lampe (Hrsg.), Verantwortlichkeit und Recht. Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 286–307.
Google Scholar

Pieńkos J. (2002), Polsko-niemiecki słownik prawniczy. Kraków: Zakamycze.
Google Scholar

Schwierskott-Matheson E. (Übers.) (2019), Polnisches Strafgesetzbuch. Kodeks karny – tłumaczenie na język niemiecki. Frankfurt am Maine: DE-IURE-PL.
Google Scholar

Siewert K. (2010), Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts. Eine deutsch-polnische kontrastive Studie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Google Scholar

Siewert K. (2014), Analiza kulturowych aspektów w niemieckim przekładzie polskiego kodeksu karnego.In: A. Matulewska (Hrsg.), „Comparative Legilinguistics“, Nr. 17. Poznań: Adam Mickiewicz University, Institute of Linguistics Faculty of Modern Languages and Literature, S. 131–144.
Google Scholar

Siewert K. (2015), Kary i środki karne w polskim kodeksie karnym oraz ekwiwalenty ich nazw w języku niemieckim.In: A. Matulewska (Hrsg.), „Comparative Legilinguistics“, Nr. 21. Poznań: Adam Mickiewicz University, Institute of Linguistics Faculty of Modern Languages and Literature, S. 69–83.
Google Scholar

Skubis I. (2020), Pluricentryzm języka niemieckiego w języku prawa karnego Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Strafgesetzbuch (StGB) vom 15. Mai 1871, BGBl. I S. 3322. https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/ [Zugriff am 25.03.2022].
Google Scholar

Weber K. (2019), Creifelds Rechtwörterbuch. München: C.H. Beck.
Google Scholar

Weigend E. (Übers.), (1998), Das polnische Strafgesetzbuch. Kodeks karny. Freiburg im Breisgau: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht.
Google Scholar

Published

2022-12-30 — Updated on 2023-08-22

Versions

How to Cite

Pietrzak, A. (2023). Specialized terminology of the Polish Penal Code in German translations. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica, (16), 37–46. https://doi.org/10.18778/1427-9665.16.04 (Original work published December 30, 2022)