“Tomaschower Amtliche Zeitung” (1915–1917) as a historical source

Authors

  • Jerzy Wojniłowicz Emerytowany nauczyciel, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, jeden z redaktorów Tomaszowskiego słownika biograficznego. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9665.15.05

Keywords:

German-Polish magazines, local press, German occupation, Tomaszów Mazowiecki

Abstract

“Gazeta Urzędowa Tomaszowska” (“Tomaschower Amtliche Zeitung”) was an organ of the Municipality of Tomaszów Mazowiecki. It appeared twice a week from December 1915 to June 1917. The magazine was printed in German and Polish. It contained ordinances and announcements of the occupying central and local authorities, as well as semi-official and private announcements. In total, 160 issues of the magazine were published. The article discusses the content of TAZ, emphasizing the undeniable historical value of the magazine for the history of Tomaszów Mazowiecki during the First World War.

References

TAZ – „Tomaschower Amtliche Zeitung / Gazeta Urzędowa Tomaszowska” (1915–1917), R. 1–3.
Google Scholar

Bandurka M. (1995), Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, wyd. II uzup., Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Góral J., Kotewicz R. (1992), Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego, Księgarnia Leszka Klamy, Tomaszów Mazowiecki.
Google Scholar

Holzer J , Molenda J. (1973), Polska w pierwszej wojnie światowej, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Jastrzębski B. (1995), Dzieje prasy Tomaszowa Mazowieckiego do 1939 r. Pisma lokalne i mutacje, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, t. 6, s. 75–95.
Google Scholar

Landsberg W. (1927), Przemysł Tomaszowa w ostatnim dwudziestoleciu, „Echo Mazowieckie”, R. 2, nr 33, s. 47–59.
Google Scholar

Narewski S. (red.) (1918), Tomaszów bohaterowi narodowemu, Komitet Kościuszkowski, Warszawa.
Google Scholar

Rudź W. (1988a), Tomaszowa Mazowieckiego droga do niepodległości 1914–1918, Archiwum Państwowe, Tomaszów Mazowiecki.
Google Scholar

Rudź W. (1988b), Dokumenty pamiętnych wydarzeń 1918 roku w Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie i Rawie Mazowieckiej, Archiwum Państwowe, Tomaszów Mazowiecki.
Google Scholar

Witczak K.T. (2010), Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim, Łódź–Tomaszów Mazowiecki.
Google Scholar

Wojniłowicz J. (1992), Sadłowski Kazimierz (1870–1945), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34, z. 2(141), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 285–286.
Google Scholar

Wojniłowicz J. (1997), Prasa tomaszowska 1907–1997. Katalog wystawy, Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego, Tomaszów Mazowiecki.
Google Scholar

Wojniłowicz J. (1998), Tomaszów Mazowiecki podczas I wojny światowej w świetle „Gazety Urzędowej Tomaszowskiej”, [w:] P. Zawilski (red.), Drogi do niepodległości. Materiały z sesji naukowej z okazji 80 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 6 listopada 1998, Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki, s. 39–46.
Google Scholar

Wojniłowicz J. (2001a), Emilia Kuroszówna 1861–1928, „Gazeta Łódzka” (dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 50, s. 7.
Google Scholar

Wojniłowicz J. (2001b), Kuroszówna (Kurosz) Emilia (1861–1928), [w:] J. Wojniłowicz (red.), Tomaszowski słownik biograficzny, z. 4, Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego, Tomaszów Mazowiecki, s. 23–24.
Google Scholar

Wróbel A. (2013), Przemysł w Tomaszowie Mazowieckim na początku XX w. (do 1918 r.), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 14, s. 71–89.
Google Scholar

Published

2020-12-30

How to Cite

Wojniłowicz, J. (2020). “Tomaschower Amtliche Zeitung” (1915–1917) as a historical source. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica, (15), 67–81. https://doi.org/10.18778/1427-9665.15.05

Issue

Section

Articles