Announcements

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Decyzją Ministerstwa Edukacji I Nauki European Spatial Research and Policy  został włączony na listę czasopism punktowanych. Punktacja przyznana przez MEiN: 70 punktów (grudzień 2021)