Biological Dynamics of Polish Rural Communites from Various Eco-Cultural Systems in the 18th and 19th Centuries

Authors

  • Elżbieta Alicja Puch Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Święcickiego 6, 60-781 Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18778/1898-6773.56.1-2.02

Abstract

The problems was investigated taking into consideration births, deaths and marriages recorded in the parish registers of: Płużnica (Silesia), Pobiedr (Galicia) and Szczepanowo (Wielkopolska Region). Fluctuations in mortality and fertility, as well as changes in seasonality of births, deaths and entering into marriages were estimated. Mating, marital migration, opportunity of natural selection and the possibility of changes within gene pools were analyzed. The investigations have shown that the biological dynamics of the populations differed distinctly according to time, region and sociocultural factors. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

ACSÁDI G Y., J. NÉMESKERI, 1970, History o f human life span and mortality, Akademia Kiado, Budapest
View in Google Scholar

BLALOCK H.M., 1977, Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

BOATLER J.F., 1983, Patterns of infant mortality in the Polish community of Chappell Hill, Texas, 1895-1944, Hum. Biol., 55, 9
View in Google Scholar

BONGAARTS J., 1976, Intermediate fertility variables and marital fertility rates, Popul. Stud., 30, 327
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2173606

BOROWSKI S., 1969, Demographic development and malthusian problem in the Polish territories under German rule 1807-1914, Studia Historiae Oeconomicae, 3, UAM, Poznań, 159
View in Google Scholar

BOYCE A.J., D.R. BROTHWELL, M. HOLDWORTH, 1972, Demographic and genetic studies in the Orkney Island, Hum. Biol., 43,573
View in Google Scholar

BOYCE A.J., C.F. KUCHNEMANN, G. HARRISON, 1967, Neighbourhood knowledge and the distribution of marriage distances, Ann. Hum. Genet., 3, 335
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1967.tb00035.x

BRENNAN E.R., 1983a, Mortality patterns in anthropological populations, Hum. Biol., 55, 1
View in Google Scholar

BRENNAN E.R., 1983b, Pre-reproductive mortality and family structure: Sunday, Orkney Island 1855-1974, Hum. Biol., 55,19
View in Google Scholar

BUDNIK A., M. JÓŹWIAK, 1987, Opis genetyczny ludności wsi Wielkie Drogi – szczególny przypadek rozkładu odległości małżeńskich (w druku)
View in Google Scholar

CAVALLI-SFORZA L.L., W.F. BODMER, 1971, The genetic of human populations, Freeman and Comp., San Francisco
View in Google Scholar

CROW J.F., 1958, Some possibilities for measurning selection intensities in man, Hum. Biol., 30,1
View in Google Scholar

CROW J.F., 1983, Surnames as a biological marker: Discution, Hum. Biol., 55, 383
View in Google Scholar

DŁUGOBORSKI W., 1960, Geneza industrializacji Górnego Śląska, Zarania Śląska, XXIII, 2, 163
View in Google Scholar

ERIKSSON A.W., M.R .ESKOLA, P.L. WORKMAN, N.E. MORTON, 1973, Population studies on the Aland Island, Hum. Heredity, 23, 511
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1159/000152619

GAGE T.B., 1988, Mathematical hazard models of mortality: An alternative to model life tables, Am. J. Phys. Anthrop., 76, 429
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330760403

GIEYSZTOROWA I., 1976, Wstęp do demografii staropolskiej, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

GÓRALSKI A., 1976, Metody opisu i wnioskowania w psychologii, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

GREŃ J., 1982, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

HENNEBERG M., 1975, Notes on the reproduction possibilities of prehistoric population, Przegl. Antrop., 41, 75
View in Google Scholar

HENNEBERG M., 1976, Reproductive possibilities and estimation of the biological dynamics of earlier human population, J. Hum. Evol., 5, 41
View in Google Scholar

HENNEBERG M., 1977a, Ocena dynamiki biologicznej dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej. I – Ogólna charakterystyka demograficzna, Przegl. Antrop., 43, 67
View in Google Scholar

HENNEBERG M., 1977b, Ocena dynamiki biologicznej dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej. II – System kojarzeń i płodność, Przegl. Antrop., 43, 241
View in Google Scholar

HENNEBERG M., 1977c, Seasonality of birth in a rural 19th century Polish community, J. Hum. Evol., 6, 715
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-2484(77)80100-0

HENNEBERG M., 1978, Ocena dynamiki biologicznej dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej. III – Opis stanu puli genów na podstawie danych demograficznych, Przegl. Antrop., 4 6, 21
View in Google Scholar

HENNEBERG M., 1979, Breeding isolation between populations; theoretical model of mating distances distribution, Stud. Phys. Anthrop., 5, 81
View in Google Scholar

HENNEBERG M., 1980, Intensywność działania doboru naturalnego przez różnicowy płodność w populacjach ludzkich – ocena ilościowa, Przegl. Antrop., 46, 21
View in Google Scholar

HENNEBERG M., J. PIONTEK, 1975, Biological state index of human groups, Przegl. Antrop., 41, 191
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2484(76)90098-1

HENRY L., 1972, On the measurments of human fertility, Elsevier Publ. Comp., Amsterdam
View in Google Scholar

JÓŹWIAK M., 1984, Charakterystyka rozrodu i sposobności do działania doboru naturalnego wśród ludności wsi Wielkie Drogi (woj. krakowskie), Przegl. Antrop., 50, 2, 315
View in Google Scholar

KACZMARSKI B., 1961, Rozmieszczenie hutnictwa żelaznego na Śląsku w okresie 1740-1806, Zarania Śląska, XXIV, 4, 126
View in Google Scholar

KACZMARSKI B., 1967, Ocena spisów ludności na Śląsku z pierwszej połowy XIX w., Przeszłość Demogr. Pol., 1, 33
View in Google Scholar

KUCHNEMANN C.F., A.J. BOYCE, G.A. HARRISON, 1967, A demographic and genetic study of a group of Oxfordshire villages, Hum. Biol., 39, 251
View in Google Scholar

KULA W., 1968, Potrzeby i możliwości badań historyczno–statystycznych w nauce polskiej, Wiad. Statyst., 13, 3, 5
View in Google Scholar

KUMOR B., 1971a, Nieznane źródła do statystyki ludności diecezji krakowskiej w XVIII w., Przeszłość Demogr. Pol., 4, 21
View in Google Scholar

LEE R., 1974, Estimating series of vital rates and age structures from baptisms and burials: A new technique with applications to pre-industrial England, Popul. Stud., 28, 495
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2173642

ŁADOGÓRSKI T., 1971, Ruch naturalny ludności Śląska w latach 1816-1949, Przeszłość Demogr. Pol., 4 ,61
View in Google Scholar

MODRZEWSKA K, 1948, Parafia Mełgiew jako biologiczny krąg izolacyjny, Ann. UMCS, Sectio B, 3, 79
View in Google Scholar

OKTABA W., 1977, Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, PWN, Warszawa
View in Google Scholar

PIASECKI E., 1970, Ludność parafii bejskiej w latach 1586-1967, Mat. i Pr. Antrop., 79, 219
View in Google Scholar

PIASECKI E., 1975, Wiek nowożeńców urodzonych w latach 1751-1920 w parafii Bejsce, pow. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, Przeszłość Demogr. Pol., 8, 35
View in Google Scholar

PIONTEK J., M. HENNEBERG, 1981, Mortality changes in a Polish rural community (1350-1972) and estimation of their evolutionary significance, Am. J. Phys. Anthrop., 54,129
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330540116

POLLIZER W.S., 1983, Surnames as markers of inbreeding and migration – Introduction, Hum. Biol., 55, 211
View in Google Scholar

PUCH E.A., 1987, Sezonowy rytm urodzeń w populacjach wiejskich różnych regionów Polski (XVIII i XIX w.) (w druku)
View in Google Scholar

PUCH E.A., 1989, Dynamika biologiczna populacji wiejskich różnych regionów Polski (II połowa XVIII i XIX wiek), praca doktorska, UAM, Poznań
View in Google Scholar

RELETHFORD J.H., 1981, Simulation of the island model of population structure under conditions of population growth, Hum. Biol., 53, 295
View in Google Scholar

RELETHFORD J.H., 1986a, A gravity model of human population structure, Hum. Biol., 58, 801
View in Google Scholar

RELETHFORD J.H., 1986b, Microdifferentiation in historical Massachusetts: A comparison of migration matrix and isonomy analyzes, Am. J. Phys. Anthrop., 71, 365
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330710312

ROGERS A.R., 1986, Migration and genetic drif in human population, J. Hum. Evol., 40, 1312.
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2408956

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa
View in Google Scholar

SWEDLUND A.C., A.J. BOYCE, 1983, Mating structure in historical populations: Estimation by analysis of surnames, Hum. Biol., 55, 251
View in Google Scholar

SWEDLUND A.C., H. TEMKIN, R. MEINDL, 1976, Population studies in Connecticut Valley: Prospectus, J. Hum. Evol., 5, 75
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2484(76)90101-9

WARD R.H., K.M. WEISS, 1976, The demographic evolution of human population, J. Hum. Evol., 5, 1
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2484(76)90095-6

Published

1993-12-30

How to Cite

Puch, E. A. (1993). Biological Dynamics of Polish Rural Communites from Various Eco-Cultural Systems in the 18th and 19th Centuries . Anthropological Review, 56(1-2), 5–35. https://doi.org/10.18778/1898-6773.56.1-2.02

Issue

Section

Articles