Instrukcja redakcyjna

Redakcja Annales. Etyka w życiu Gospodarczym zwraca się z prośbą o przygotowywanie wszystkich nadsyłanych  artykułów zgodnie z zasadami przedstawionymi w Publication Manual of the American Psychological Association (APA), wyd. 6 (PDF)

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie w/w wskazówek dla autorów, gdyż jest to warunkiem skierowania artykułu do recenzji i druku.