Problem możliwości etyki zawodowej pośredników kredytu hipotecznego

Autor

  • Arkadiusz Piotr Nowak Poznań University of Economics and Business, Institute of Socio-Economics, Department of Sociology and Business Ethics

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.1.02

Słowa kluczowe:

mortgage brokers, professional ethics, business ethics

Abstrakt

The purpose of this work is to present arguments that support the thesis about the need to formulate professional ethics for mortgage brokers. Due to the lack of a broader reflection on the professional ethics of this profession, a theoretical gap has arisen between general ethical thinking and the practice of ethical codes. Based on the literature, it was found that to formulate professional ethics, it is necessary to know the specifics of the work and to identify the specific ethical problems of the profession. These issues for mortgage brokers are described in this paper thanks to the use of the retrospective participant observation method. The conclusions of this study make it possible to recommend formulating the basics of professional ethics that refer to the value of professionalism, honesty, and responsibility.

Bibliografia

Aldred, J. (2009). The skeptical economist: Revealing the ethics inside economics. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849773263
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781849773263

Borkowski, T. (2009). Filozoficzne i pragmatyczne ograniczenia etyki biznesu. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 12(1), 109–118. http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2009/2009_01_borkowski_109_118.pdf
Google Scholar

Bulmer, M. (1982). When is disguise justified? Alternatives to covert participant observation. Qualitative Sociology, 5(4), 251–264. https://doi.org/10.1007/BF00986753
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF00986753

Cox, J., List, J., Price, M., Sadiraj, V., & Samek, A. (2016). Moral Costs and Rational Choice: Theory and Experimental Evidence. National Bureau of Economic Research. Working Paper 22234. https://doi.org/10.3386/w22234
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w22234

DeMartino, G. (2009). On the Need for Professional Economic Ethics. Challenge, 52(4), 6–15. https://doi.org/10.2753/0577-5132520401
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2753/0577-5132520401

DeMartino, G. (2013). Epistemic Aspects of Economic Practice and the Need for Professional Economic Ethics. Review of Social Economy, 71(2), 166–186. https://doi.org/10.1080/00346764.2013.799967
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00346764.2013.799967

Dembinski, P. H. (2012). Finanse po zawale: od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
Google Scholar

Dembinski, P. H. (2017). Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
Google Scholar

Freeman, R. E., & Evan, W. M. (1997). Spółka i osoby żywotnie zainteresowane: Kapitalizm kantowski. W: L. V. Ryan & J. Sójka (red.), Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej (s. 185–205). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.
Google Scholar

Galewicz, W. (2010). W sprawie odrębności etyk zawodowych. W: W. Galewicz (red.), Moralność i profesjonalizm: spór o pozycję etyk zawodowych (s. 9–119). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
Google Scholar

Gałkowski, J. W. (2002). Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu. W: M. Borkowska & J. W. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie (s. 13–42). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Google Scholar

Gasparski, W. (2013). Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny? Postulaty, wątpliwości, argumenty. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Kuraszko, I., Bąk, D., & Rok, B. (2011). Wolność czy swawola? Master of Business Administration, 19(5), 129–153.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.12

Gogacz, M. (1998). Czym jest etyka zawodowa. W: A. Andrzejuk (red.), Zagadnienie etyki zawodowej (s. 11–14). Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Navo”.
Google Scholar

Grzybek, G. (2016). Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Google Scholar

Kalokairinou, E. (2016). Professional Ethics. W: Encyclopedia of Global Bioethics (s. 2300–2311). https://doi.org/10.1007/978-3-319-09483-0_351
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09483-0_351

Klimczak, B. (1997). Etyczne otoczenie rynku kapitałowego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Google Scholar

Klimczak, B. (2010). Etyka zawodowa – jak to działa? Ekonomia i Prawo, 6, 15–24. https://doi.org/10.12775/EiP.2010.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/EiP.2010.001

Komisja Nadzoru Finansowego (2020). Rejestr pośredników kredytowych – Dział I. https://www.knf.gov.pl/podmioty/posrednictwo_kredytowe/dzial_I
Google Scholar

Lazari-Pawłowska, I. (1969). Etyka zawodowa. Etyka, 4, 58–80.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14394/etyka.232

Luban, D. (2007). Professional Ethics. W: R. G. Frey, Ch. H. Wellman (eds.), A Companion to Applied Ethics (s. 583–596). Hoboken: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470996621.ch43
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/9780470996621.ch43

Nowak-Gocławski, A. (2018). Dlaczego tolerujemy misselling w branży finansowej? W: K. Waliszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Od teorii do praktyki (s. 13–22). Warszawa: CeDeWu.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. (2017). Dz.U. 2017 poz. 819.
Google Scholar

Waliszewski, K. (2017). Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2(24), 3–17.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-03-30

Jak cytować

Nowak, A. P. (2020). Problem możliwości etyki zawodowej pośredników kredytu hipotecznego. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 23(1), 29–42. https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.1.02

Numer

Dział

Artykuł