Transformacja handlu detalicznego Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce po 1989 roku

Autor

  • Andrzej Kondej University of Bialystok, Faculty of Economics and Management, Department of Basis and Strategies Management

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.1.05

Słowa kluczowe:

retail trade, FMCG, transformation, trade formats, structure of trade

Abstrakt

The aim of the article is to present and analyze the deep transformations that have occurred in the retail trade of the FMCG in Poland after 1989. It presents the phase nature of the transformations of this market, which led to its current diversified structure. Both the development of domestic trade and the expansion of foreign trade corporations were taken into account. The content includes issues such as market diversification and concentration, development within particular formats and the phenomenon of convergence.

The paper takes advantage of ongoing qualitative and quantitative research (since 2012) of the FMCG retail market in Poland by Kondej Marketing. The survey is based on aggregation and analysis of available secondary data, market observations and primary direct interviews. Particular emphasis is placed on the impact of the demand factor on the development and shaping of the structure of this market. The influence of disposable income on the situation within the retail market of the FMCG industry was comprehensively presented. The preferences and purchasing behavior of Polish consumers, which are unique on a European scale, were also taken into account. This applies, in particular, to the attitude of smart shopping and the tendency to buy in stores located near buyers’ place of residence. The article presents the thesis that the purchasing preferences of Polish consumers have a significant impact on the development of the sector and its structure.

Bibliografia

Alexander, N., & Doherty, A. M. (2009). International retailing. Oxford University Press.
Google Scholar

Analiza obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. (2016). https://ordoiuris.pl/wolnosc-gospodarcza/analiza-obywatelskiego-projektu-ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele
Google Scholar

Analiza PIH: Jak podatek od dyskontów i hipermarketów może wzmocnić właścicieli polskich sklepów? (2016). http://www.pih.org.pl/images/analiza_pihpolski_rynek_handlu_pih_5.01.16.pdf
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych. (2019). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
Google Scholar

Baza Sieci Detalicznych. (2019). Kondej Marketing. www.kondejmarketing.com
Google Scholar

Bliskość sklepu wyprzedziła niskie ceny w rankingu czynników decydujących o miejscu zakupów. (2015). http://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/raport-bliskosc-sklepu-wyprzedzila-niskie-ceny-w-rankingu-czynnikow-decydujacych-o-miejscu-zakupow,46584.html
Google Scholar

Dąbrowska, A., & Słaby, T. (2011). Sytuacja małych sklepów w Polsce. Małe sklepy osiedlowe. Raport z badań [raport wykonany na zlecenie Makro Cash and Carry Polska SA]. Warszawa.
Google Scholar

Dyskonty, drogerie i stacje benzynowe największymi beneficjentami zakazu handlu w niedziele. (2019). https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/dyskonty-drogerie-i-stacje-benzynowe-najwiekszymi-,53494
Google Scholar

Gardocka-Jałowiec, A. (2015). Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Gospodarcze skutki ograniczenia handlu w niedziele – realizacja czarnego scenariusza. (2019). Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. http://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2019/03/Gospodarcze-skutki-ograniczenia-handlu-wniedziele.pdf
Google Scholar

Grocery retail in Poland 2010–2020 – detailed analysis of convenience and proximity supermarkets segments. (2016). Roland Berger. https://www.rolandberger.com/it/Publications/Polish-grocery-retail-market-2010-2020.html
Google Scholar

Handel w Polsce szybko się przeobraża. (2016). https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/handel-w-polsce-szybko-sie-przeobraza,6800/1
Google Scholar

Kaczmarek, T. (2010). Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Komunikat z badań BS 94/2013. (2013). CBOS. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_094_13.PDF
Google Scholar

Koniorczyk, G. (2014). Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 3(350), 15–24.
Google Scholar

Kondej, A. (2006). Przeobrażenia w strukturze polskiego handlu detalicznego na przykładzie Łomży. W: A. Chmielak, & B. Plawgo (Eds.), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu. Łomża: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Google Scholar

Kondej, A. (2017). Wpływ zróżnicowania dochodów konsumentów na rozwój przedsiębiorstw handlowych branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods) w Polsce [praca doktorska]. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
Google Scholar

Kosińska-Gębska, M., Tul-Krzyszczuk, A., & Gębski, J. (2011). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Google Scholar

Kowalska, K. (2012). Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Kucharska, B., & Twardzik, M. (2007). Koncentracja i integracja w handlu. Aspekt teoretyczny. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Google Scholar

Musso, F., & Druica, E. (2014). Handbook on research on retailer-consumer relationship development. Londyn: IGI Global.
Google Scholar

Sieci detaliczne na rynku FMCG w Polsce – raport GFK. (2016). https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/sieci-detaliczne-na-rynku-fmcg-wpolsce-raport-gfk,7576
Google Scholar

Sławińska, M. (Ed.). (2015). Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Google Scholar

Sobczyk, G. (2018). Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki badań. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Oeconomica, 52(1), 171–180.
Google Scholar

Wilk, W. (2013). Miasta zbyt małe na handel z dyskontem. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 21–37
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-03-30

Jak cytować

Kondej, A. (2019). Transformacja handlu detalicznego Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce po 1989 roku. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 22(1), 85–101. https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.1.05

Numer

Dział

Artykuł