Ethical dilemmas of aesthetic medicine: Between restorative medicine and the commercialisation of the body

Autor

  • Magdalena Wieczorkowska Medical University of Lodz, Faculty of Health Sciences, Chair of Humanities, Department of Sociology

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.08

Słowa kluczowe:

plastic surgery, commercialisation of the body, medicalisation

Abstrakt

Technological advances in medicine have given the sick and the disabled a chance of making a full recovery. However, contemporary trends show that medicine goes far beyond its restorative functions. The increasing popularity of plastic surgery raises many questions. Is medicine beginning a new era of its development as a response to the commercialisation of the human body? Does not correcting nature lead to people’s segregation into the better and the worse ones? The development of medical technologies has accelerated the commercialisation of the body by treating it as a package that one can “redecorate” to be more attractive in the market of social relations. Plastic surgery is trying to solve the identity crisis and psychological problems of people. New forms of medicalisation are emerging. A lack of success is seen as a symptom of a disease that can be cured with a scalpel. Plastic surgery can be a tool of reconstruction of one’s identity but only under strict circumstances (genetic defects, bodily injuries). By posturing as a solution to people’s psychological and sociological problems, medicine must reckon with a moral/ethical critique.

Bibliografia

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność (T. Kunz, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Google Scholar

Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka (B. Baran, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Biały, K. (2003). Dbałość o własną sylwetkę [research report No. BS/154/2003]. Warszawa: CBOS.
Google Scholar

Buczkowski, A. (2005). Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Cybulska, A. (2017). Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu? [research report No.104/2017]. Warszawa: CBOS.
Google Scholar

Featherstone, M. (2008). Ciało w kulturze konsumpcyjnej. In M. Szpakowska (Ed.), Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów (pp. 109–117). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Furedi, F. (2007). Culture of fear revisited. London–New York: Continuum.
Google Scholar

GfK. (2016). Dbanie o urodę jest dla Polaków bardzo ważne. GfK Beauty 2016 report results. https://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/dbanie-o-urode-jest-dla-polakow-bardzo-wazne/
Google Scholar

Koziński, A., & Zaczyński, M. (2006, February 5). Lepsze ciało = lepsze życie. Wprost, 5, 50–57.
Google Scholar

Maj, A. (2013). Ciało jako ponowoczesny “projekt estetyczny”. Estetyka i Krytyka 28(1), 83–92.
Google Scholar

Nettleton, S. (2005). The sociology of the body. In W. C. Cockerham (Ed.), The Blackwell Companion to Medical Sociology (pp. 42–63). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Google Scholar

Ostrowska, A. (Ed.). (2010). Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analizy. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
Google Scholar

Pankowski, K. (2009). Polak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało [research report No. BS/130/2009]. Warszawa: CBOS.
Google Scholar

Puchalski, K. (1990). Kryteria zdrowia i choroby. In A. Gniazdowski (Ed.), Zachowania zdrowotne (pp. 321–331). Łódź: Instytut Matki Polki.
Google Scholar

Sarnowicz, E. (2006). Doktor kontra doktor. An interview with Maria Noszczyk, MD and Bartłomiej Noszczyk, MD PhD. Twój Styl, March.
Google Scholar

Shilling, Ch. (2010). Socjologia ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Skrzypek, M. (2013). Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Sokołowska, M. (1986). Socjologia medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Straus, R. (1957). The nature and status of medical sociology. American Sociological Review, 22(2), 200–204.
Google Scholar

Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Śpiewak, R. (2012). Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna – definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin. Estetologia Medyczna i Kosmetologia, 2(3), 70–71.
Google Scholar

Turner, B. S. (2008). The body and society. Explorations in social theory. New York: Sage Publications.
Google Scholar

Turner, R. H. (2006). Koncepcja siebie w interakcji społecznej. In A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, & M. Ziółkowski (Eds.), Współczesne teorie socjologiczne, (vol. I, pp. 272–284). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Wieczorkowska, M. (2007). Dylematy etyczne medycyny estetycznej – medycyna naprawcza, czy urynkowienie ciała? Annales. Ethics in Economic Life, 10(2), 95–102.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-22

Jak cytować

Wieczorkowska, M. (2019). Ethical dilemmas of aesthetic medicine: Between restorative medicine and the commercialisation of the body. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(5), 95–107. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.08

Numer

Dział

Artykuł