“Greying population”: Economic, social, and ethical appreciation of old age

Autor

  • Mieczysław Gałuszka Higher Vocational State School in Wloclawek

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.01

Słowa kluczowe:

the elderly, gerontology, ageism, population greying

Abstrakt

As the population is growing older, sociologists and economists are becoming more interested in analyzing this phenomenon. There are two paradigms for interpreting old age. The first one points to excluding old people from social and economic life. It is argued that there should be a balance between activities and possibilities of old people. The other paradigm points to the social, political and economic activities of old people until the end of their lives. It emphasizes their life experience and competencies. The article presents new processes and socio-cultural phenomena that refer to seniors. Some of them are negative like ageism, social isolation, deprivation, the uncertainty of fate and existence. Others are positive and described as “the cult of age” like the dynamic expansion of the grey people industry, development of health care and consumer projects for the elderly. The article argues that the sense and dignity of life of the elderly should be defended, as it is the main motivation and reason for living.

Bibliografia

Adamczyk, T. (2000). Jakość życia w starości – definicja, pojęcia. In A. Panek, & Z. Szarota (Eds.), Zrozumieć starość. Krakow: Oficyna Wydawnicza TEXT.
Google Scholar

Agencja Promocji Inicjatyw Społecznych. (2003). Domy opieki i sanatoria. Informator ogólnopolski. Warszawa: Jaka Polska – Agencja Promocji Inicjatyw Społecznych.
Google Scholar

APA. (2002). Justification for APA Resolution on Ageism. https://www.apa.org/about/policy/ageism.aspx
Google Scholar

Błędowski, P. (2002). Ludzie starzy a polityka społeczna. In B. Synak (Ed.), Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Bokszański, Z. (1997). Stereotypy a kultura. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Google Scholar

Bołoz, W. (2002). Etyka chrześcijańska wobec problemów końca życia. In W. Bołoz, & M. Ryś (Eds.), Między życiem a śmiercią. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Google Scholar

European Commission. (2003). Sytuacja społeczna w Unii Europejskiej 2003. W skrócie. www.eu.int/comm/employmentsocial/socialsituation/socsit_en.htm
Google Scholar

Gałuszka, M. (2007). „Siwiejąca populacja”: ekonomiczna, społeczna i etyczna waloryzacja starości. Annales. Ethics in Economic Life, 10(2), 83–93.
Google Scholar

Halicka, M., & Halicki, J. (2002). Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu człowieka starego. In B. Synak (Ed.), Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

John Paul II. (1998a). Evangelium Vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. In W trosce o życie. Wybrane Dokumenty Stolicy Apostolskiej (Chapter II). Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
Google Scholar

John Paul II. (1998b, October 31). O szacunek ludzi w podeszłym wieku. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/ludzie_starsi_31101998.html
Google Scholar

Macrae, C. N., Stangor, Ch., & Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Nelson, T. D. (2002). Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons. Cambridge: MIT Press.
Google Scholar

Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Puzewicz-Barska, J., & Tarasiewicz, M. (2004). Nasze ciała, nasze życie. Gdańsk: Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska.
Google Scholar

The Second European Conference of Ministers responsible for Integration Policies for People with Disabilities. (2003). Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych – wzmocnienie spójnej polityki na rzecz i poprzez pełne uczestnictwo. Deklaracja Polityczna. Malaga, Spain.
Google Scholar

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. (n.d). Obszary dyskryminacji. http://www.senior.info.pl/?s=main05&action=form
Google Scholar

Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Google Scholar

Szatur-Jaworska, B. (n.d). Osoby 50 + w Polsce na rynku pracy – szanse i zagrożenia. http://www.forum.senior.info.pl
Google Scholar

Szczerbińska, K. (2004). PACE jako program zintegrowanej opieki nad ludźmi w wieku podeszłym. Zdrowie i Zarządzanie, 6(6), 20–28.
Google Scholar

Szukalski, P. (2004). Uprzedzenia i dyskryminacje ze względu na wiek (ageism). Przyczyny, przejawy, konsekwencje. Polityka Społeczna, 2, 11–15.
Google Scholar

Thurow, L. C. (1999). Przyszłość kapitalizmu: jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
Google Scholar

Tischner, J. (1998). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo PAX.
Google Scholar

United Nations Population Division. (2003). World Population Prospects: The 2002 Revisions. New York: UN. http://www.un.org/esa/population/publiccations/wpp2002/WPP2002-HIGHLIGHTSrev1.PDF
Google Scholar

Wodecka-Lasota, D. (2006). Oklaski za dręczenie bezdomnego. Gazeta Wyborcza, 104, 2.
Google Scholar

Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. (2001). Kraków: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo „Vesalius”.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-22

Jak cytować

Gałuszka, M. (2019). “Greying population”: Economic, social, and ethical appreciation of old age. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(5), 7–18. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.01

Numer

Dział

Artykuł