The scope of responsibility of employers towards workers’ families in the Second Republic of Poland

Autor

  • Paweł Grata University of Rzeszow, Faculty of Sociology and History, Department of History

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.11

Słowa kluczowe:

labour market, the Second Republic of Poland, social security

Abstrakt

The aim of this article is the presentation of the scope of responsibility of employers towards workers’ families in Poland in the interwar period. The article also shows how those duties were fulfilled. This issue appeared in Europe with the development of social insurance programmes and labour laws. The Second Republic of Poland built its own legal system for employees’ families. It included health insurance and benefits, families’ pensions and funeral allowances. Certain obligations were also imposed on employers in the context of labour law. The most important was the obligation to open nursery schools for the children of women who worked in factories.

Bibliografia

Baumgarten, J. (1932). Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, starości i pozostałych na podstawie ordynacji ubezpieczeniowej z dn. 19 lipca 1911 r. Praca i Opieka Społeczna, 2.
Google Scholar

Brzozowski, S. (1930). “Pomoc dla rodzin” w ust. z 19.V.1920. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, 9.
Google Scholar

Daszyńska-Golińska, Z. (1933). Polityka społeczna. Warszawa: Wolna Wszechnica Polska.
Google Scholar

Dz. Praw 1919, 9(122) [Journal of Laws 1919, No. 9, item 122].
Google Scholar

Dz.U. 1920, 44(272) [Journal of Laws 1920, No. 44, item 272].
Google Scholar

Dz.U. 1923, 116(924) [Journal of Laws 1923, No.116, item 924].
Google Scholar

Dz.U. 1923, 134(1107) [Journal of Laws 1923, No. 134, item 1107].
Google Scholar

Dz.U. 1924, 6(46) [Journal of Laws 1924, No. 6, item 46].
Google Scholar

Dz.U. 1924, 65(636) [Journal of Laws 1924, No. 65, item 636].
Google Scholar

Dz.U. 1932, 26(239) [Journal of Laws 1932, No. 26, item 239].
Google Scholar

Dz.U. 1932, 27(254) [Journal of Laws 1932, No. 27, item 254].
Google Scholar

Dz.U. 1933, 51(396) [Journal of Laws 1933, No. 51, item 396].
Google Scholar

DzURP 1927, 106(911) [Journal of Laws 1927, No. 106, item 911].
Google Scholar

Ed. Gie. (1934). Ubezpieczenie chorobowe w ramach ustawy scaleniowej. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, 4.
Google Scholar

Garlicki, R. (1934). Świadczenia dla członków rodzin w ubezpieczeniu emerytalnym robotników. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, 11.
Google Scholar

Giebocki, S. (1936). Doświadczenia po zniesieniu ubezpieczenia na wypadek choroby w rolnictwie. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, 7.
Google Scholar

Grabowski, E. (1923). Ubezpieczenia społeczne w państwach współczesnych. Warszawa: E. Wende i S-ka.
Google Scholar

Grata, P. (2013a). Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
Google Scholar

Grata, P. (2013b). Procesy unifikacyjne w polskiej polityce społecznej w latach 1918–1939. In P. Grata (Ed.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, Vol. I. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Google Scholar

Herkner, H. (1905). Kwestya społeczna w zachodniej Europie. Lwów: Polskie Towarzystwo Nakładowe.
Google Scholar

Lgocki, J. (1936). Rozwój i kierunek organizacji ubezpieczeń społecznych w Polsce. Warszawa: ZUS.
Google Scholar

Lgocki, J. (1937). Podstawy prawne i organizacyjne ubezpieczeń społecznych w Polsce. Warszawa: ZUS.
Google Scholar

Łazowski, J. (1929). Ubezpieczenia społeczne w Polsce w pierwszem dziesięcioleciu niepodległości. In S. L. Zaleski (Ed.), Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej (pp. 383–438). Poznań: Gebethner i Wolff.
Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny (1936).
Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny (1939).
Google Scholar

Modliński, E. (1932). Ubezpieczenie od wypadków. Praca i Opieka Społeczna, 2.
Google Scholar

Muszalski, W. (1988). Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy państwowych w Polsce (1918–1954). Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, 6.
Google Scholar

Muszalski, W. (2004). Ubezpieczenie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Piątkowski, M. (1983). Świadczenia emerytalno-rentowe ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym. Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych, 1.
Google Scholar

Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej (1930).
Google Scholar

Sasorski, S. (1932). Ubezpieczenie pracowników umysłowych. Praca i Opieka Społeczna, 2.
Google Scholar

Słabińska, E. (2015). Przyfabryczne zakłady ochrony macierzyństwa w Polsce w okresie międzywojennym. In P. Grata (Ed.). Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku (Vol. III, pp. 86–108). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Google Scholar

Statystyka. Zestawienia ogólne (1939). Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, 4.
Google Scholar

Turowicz, F. (1929). Geneza i podstawy zasadnicze dekretu z dnia 11 stycznia 1919 r. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, 1.
Google Scholar

Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach 1925–1934 (1935). Warszawa: ZUS.
Google Scholar

Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach 1934–1938 (1940). Warszawa: ZUS.
Google Scholar

VII Rocznik Ubezpieczeń Społecznych w Polsce (1931). Warszawa.
Google Scholar

Opublikowane

2019-02-25

Jak cytować

Grata, P. (2019). The scope of responsibility of employers towards workers’ families in the Second Republic of Poland. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(7), 149–159. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.11

Numer

Dział

Artykuł