Moral and ethical aspects of the Polish transition from communism in the enunciations of the Polish Episcopate

Autor

  • Marek Delong East European State Higher School in Przemyśl, Institute of International and Political Studies

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.09

Słowa kluczowe:

Polish Episcopate, ethics, economy

Abstrakt

The Polish Episcopate critically assessed the social and economic situation in Poland in the period of the transition from communism to democracy and a freemarket economy. Privatisation led to production being stopped and to an increase in unemployment. Profit and not human dignity became the measure of labour. The economic and social reality was dominated by the treatment of economics and financial success as of the highest values and the dissemination of the opinion that in politics and economics there are no values. The political elites showed an inability to develop long-term strategies for getting out of the crisis. The disappearance of the morality of many representatives of public life, which was manifested in universal corruption and the aspiration to improve social status as soon as possible, contributed to this state of affairs. As a result, there was a crisis of the idea of the common wealth and an increase in crime. The social crisis was particularly visible in moral attitudes, social behaviour, and in the economic sphere, public finance, on the labour market, and in the quickly progressing social stratification.

Bibliografia

244th Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1990, November 30). List Pasterski Episkopatu Polski o chrześcijańskim etosie pracy. Jasna Góra. In Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000 (hereafter: Listy pasterskie), Vol. 1–2, bp P. Libera, ks. A. Rybicki CSMA, & ks. S. Łącki CSMA (Eds.). Marki: Wydawnictwo Michalineum.
Google Scholar

258th Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1992, October 16). Wielka troska chrześcijańskiego narodu o własną Ojczyznę. Warszawa. In Listy pasterskie.
Google Scholar

261st Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1993, April 30). O wartościach chrześcijańskich w życiu społeczeństwa i narodu. Warszawa. In Listy pasterskie.
Google Scholar

262nd Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1993, June 19). Na dzień zawierzenia Polski Najświętszej Maryi Pannie 26 VIII 1993. Olsztyn. In Listy pasterskie.
Google Scholar

262nd Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1993, June 19). Słowo biskupów polskich w sprawie wyborów do parlamentu. Olsztyn. In Listy pasterskie.
Google Scholar

265th Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1993, November 25). Na uroczystość Świętej Rodziny: “Wypełnić wszystko według prawa Bożego”. Jasna Góra. In Listy pasterskie.
Google Scholar

275th Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1995, March 17). List biskupów Polski o roli katolików w procesie przekształceń polskiego rolnictwa i przeobrażeń społecznych wsi i małych miast. Warszawa. In Listy pasterskie.
Google Scholar

277th Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1995, June 17). List biskupów polskich: Akcja Katolicka w służbie nowej ewangelizacji. Szczecin. In Listy pasterskie.
Google Scholar

279th Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1995, September 15–16). Orędzie biskupów polskich o potrzebie dialogu i tolerancji w warunkach budowy demokracji. Wigry. In Listy pasterskie.
Google Scholar

Bałtowski, M., & Miszewski, M. (2006). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Cardinals, Archbishops and Bishops gathered at the 259th Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1992, November 27). Wyzwolenie idzie przez rodzinę. List biskupów polskich na uroczystość Świętej Rodziny 1992 r. Jasna Góra. In Listy pasterskie.
Google Scholar

Cardinals, Archbishops and Bishops gathered at the 295th Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1998, June 5). List pasterski. Uświęcenie czasu pracy i wakacji w Duchu Świętym. Pelplin. In Listy pasterskie.
Google Scholar

Cardinals, Archbishops and Bishops gathered at the 302nd Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (1999, November 25). Słowo biskupów polskich na Wielki Jubileusz Narodzenia Zbawiciela. Jasna Góra. In Listy pasterskie.
Google Scholar

Dylus, A. (1993). Trudna wolność katolików w Polsce. Przegląd Powszechny, 12(868), 360–375.
Google Scholar

Dylus, A. (1994). Przekształcenia własnościowe w Polsce w świetle nauczania społecznego Kościoła. Chrześcijanin w Świecie, 24(2–3), 197–198.
Google Scholar

Dylus, A. (2000). Kościół wobec bezrobocia: czy i jak “pocieszać”. Znak, 537(2).
Google Scholar

Dzięga, A. Bp. (2005, January 6). List pasterski: O radzie i ślubie ewangelicznego ubóstwa na niedzielę przed IX Światowym Dniem Życia Konsekrowanego (30 stycznia 2005 r.) w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Sandomierz. http://www.episkopat.pl/?a =dokumentyKEP&doc=2005119_0
Google Scholar

Górowska, B. (2013). Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, Tarnów 2012. (2013). Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/08/Górowska-B.pdf
Google Scholar

Komunikat z 239 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Warszawa. March 8, 1990. (1990, March 18). Tygodnik Powszechny, 11(2125).
Google Scholar

Komunikat z 240 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Warszawa, May 2, 1990. (1990, May 13). Tygodnik Powszechny, 19.
Google Scholar

Komunikat z 248 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Łódź, June 23, 1991. (1991, July 7). Tygodnik Powszechny, 27(2191).
Google Scholar

Komunikat z 303 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zebrani na 303. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. (2000, March 2). http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/komunika t303.html
Google Scholar

Komunikat z 321 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zebrani na 321. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, March 12, 2003. (2003). L’Osservatore Romano, 24(5).
Google Scholar

Komunikat z 323 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 323. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Paradyż, June 15, 2003. (2003). L’Osservatore Romano, 24(7–8).
Google Scholar

List Episkopatu Polski na uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja 1993 r., Warszawa, March 23, 1993. In Listy pasterskie.
Google Scholar

Pieronek, T. (1994/2000). Kościół i gospodarka. Ład, October 30. In P. Śpiewak (Ed.), Spór o Polskę 1989–99. Wybór tekstów prasowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference. (2001, October 30). W trosce o nową kulturę życia i pracy, List społeczny. http://episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=wtrosce
Google Scholar

Skowronek, K. (2006). Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945-2005). Kraków: LEXIS.
Google Scholar

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupów Diecezjalnych, Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi. Jasna Góra, August 25, 2003. (2003). L’Osservatore Romano, 24(10).
Google Scholar

Zimoń, D., Arcybiskup Metropolita Katowicki (2001, March 19). Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Katowice. http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=bezrobocie1
Google Scholar

Opublikowane

2019-02-25

Jak cytować

Delong, M. (2019). Moral and ethical aspects of the Polish transition from communism in the enunciations of the Polish Episcopate. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(7), 117–129. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.09

Numer

Dział

Artykuł