The ethical and praxeological conceptions of an act and its evaluation

Autor

  • Ewa Podrez Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Christian Philosophy, Institute of Philosophy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.03

Słowa kluczowe:

goodness, rightness, efficiency

Abstrakt

The conception of an act and its evaluation constitute the most interesting and important moral subject which consists of a complex set of theoretical and practical issues. The article includes St. Thomas’ conception of the definition of the goodness of an act, Tatarkiewicz’s theory of rightness of an act as a source of its evaluation as well as Kotarbinski’s considerations which deal with the analysis of an act from an efficiency perspective. They have all contributed to the definitione of an act in its several variants and provided the possibility of classification of evaluation of an act on the ethical and praxeological plane.

Bibliografia

Drabarek, A. (2004). Czyn i jego ocena moralna w poglądach etyków ze szkoły lwowskowarszawskiej. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 39(2), 31–49.
Google Scholar

Kant, I. (1785/1997). Groundwork of the metaphysic of morals (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
Google Scholar

Kotarbiński, T. (1938). O istocie i zadaniach metodologii ogólnej (prakseologii). Przegląd Filozoficzny, 1.
Google Scholar

Kotarbiński, T. (1972). Traktat o dobrej robocie (7th Ed.). Warszawa: Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Kotarbiński, T. (1999). Cel czynu a zadanie wykonawcy. In Dzieła wszystkie – Prakseologia (Vol. 1). Warszawa: Ossolineum.
Google Scholar

Spaemann, R. (1997). Szczęście a życzliwość. Esej o etyce (J. Merecki SDS, Trans.). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Szostek MIC, A. (1980). Normy i wyjątki. Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Tatarkiewicz, W. (1971). O bezwzględności dobra. In Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Tugendhat, E. (2004). Wykłady o etyce (J. Sidorek, Trans.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Opublikowane

2019-02-25

Jak cytować

Podrez, E. (2019). The ethical and praxeological conceptions of an act and its evaluation. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(7), 39–49. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.03

Numer

Dział

Artykuł