A brief history of Business Ethics here and now

Autor

  • Wojciech W. Gasparski Kozminski University, Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.01

Słowa kluczowe:

business ethics, ethics of economics, ethical infrastructure, praxiology, corporate social responsibility

Abstrakt

The article is a review of issues connected with business ethics and corporate social responsibility (CSR) in the last 20 years. Two decades have passed since the Sixth Polish Philosophical Congress took place in Toruń, where—for the first time in the history of Polish philosophical conventions—business ethics was recognized as a philosophical sub-discipline. It manifested itself in a special subsection of the Congress devoted to the topic, which was also kept at the next congress meetings. The paper is not a full review and most likely is not free from subjectivism. This is partly due to the fact that the subject matter falls within the scope of the philosophy of practicality—as the author interprets and refers to the philosophical system of Tadeusz Kotarbiński.

Bibliografia

Airaksinen, T., & Gasparski, W. W. (Eds.). (2016). Desire: The concept and its practical context. London, New York: Routledge.
Google Scholar

de Arruda, M. C., & Rok, B. (Eds.) (2016). Understanding ethics and responsibilities in a globalizing world. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
Google Scholar

Auspitz, J. L., Gasparski W., Mlicki, M., & Szaniawski, K., (Eds.). (1992). Praxiologies and the Philosophy of Economics. New Brunswick–London: Transaction Publishers.
Google Scholar

Bocheński, J. M. (1992). Współczesne metody myślenia. Poznań: W drodze.
Google Scholar

Bocheński, J. M. (1993). Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego. In Logika i filozofia (pp. 162–186). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Boulding, K. E. (1985). Etyka i biznes. In K. E. Boulding (Ed.), Ponad ekonomią (pp. 59–69). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Boulding, K. E. (1989). Metodologie właściwe badaniom ekonomicznym. Prakseologia, 105(4), 25–47.
Google Scholar

Bunge, M. (1999). Ethics and Praxiology as technologies. Society for Philosophy and Technology E-Journal, 4(4), 221–224.
Google Scholar

Ćwieluch, J. (2016, February 3–9). Królowe i ofiary. Interview with a psychologist and a researcher of teenagers’ behaviour, dr Małgorzatą Wójcik. Polityka, 6(3045), 32–34.
Google Scholar

DeMartino, G. F. (2011). The economist’s oath: On the need for and content of professional economic ethics. Oxford University Press.
Google Scholar

Dietl, J., & Gasparski, W. (Eds.). (1997). Etyka biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Dylus, A. (2002). Erozja standardów etycznych w biznesie. In J. Mariański (Ed.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego (pp. 271–303). Kraków: Wydawnictwo WAM.
Google Scholar

Filek, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Google Scholar

Friedman, M. (1953). Essays in Positive Economics. University of Chicago Press.
Google Scholar

Fryzel, B. (Ed.) (2015). The true value of CSR: Corporate identity and stakeholder perceptions. New York: Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Gasparski, W. (1993a). A philosophy of practicality: A treatise on the philosophy of Tadeusz Kotarbiński. Helsinki: Societas Philosophica Fennica.
Google Scholar

Gasparski, W. (1993b). Design, science and philosophy: The praxiological perspective. In M. J. de Vries, N. Cross, & D. P. Grant (Eds.), Design methodology and relationships with science (pp. 165–190). Dordrecht: Kluwer [Polish translation: (1995). Projektowanie, nauka i filozofia: perspektywa prakseologiczna. In M. Czarnocka (Ed.), Dziedzictwo logicznego empiryzmu (pp. 86–116). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii, Polish Academy of Sciences].
Google Scholar

Gasparski, W. (1996). Działalność gospodarcza z punktu widzenia filozofii: między prakseologią a etyką. Prakseologia, 1–4(130–133), 9–28.
Google Scholar

Gasparski, W. (1997). Etyka biznesu – szkice do portretu. In J. Dietl, & W. Gasparski (Eds.), Etyka biznesu (pp. 16–36). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gasparski, W. (2006). The ethical issue of corporate governance and management science theories. In G. J. (Deon) Rossouw, & A. J. G. Sison, (Eds.), Global perspectives on the ethics of corporate governance (pp. 91–104). New York: Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Gasparski, W. (2009a). Fizyka i inżynieria ekonomii. In M. Rocki (Ed.), Jakość kształcenia ekonomicznego (pp. 55–59). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Gasparski, W. (2009b). Kultura organizacyjna i etos pracy. Referat wygłoszony na sesji panelowej Kongresu Kultury Polskiej. Kraków.
Google Scholar

Gasparski, W. (2015). Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny? Postulaty, wątpliwości, propozycje. In B. Fiedor (Ed.), Nauki ekonomiczne: Stylizowane fakty a wyzwania współczesności (pp. 232–245). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Gasparski, W. (2016). Krótka historia etyki biznesu tu i teraz. Etyka biznesu i zrówno-ważony rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, 1, 21–35. https://www.polsl.pl/organizacje/SCEBIZR/Documents/Kuzior%20Aleksandra%20-%20Etyka%201-2016.pdf
Google Scholar

Gasparski, W. (2017). From a study of practice to a philosophy of practicality: Tadeusz Kotarbiński’s contribution to the Lvov-Warsaw school of philosophy. In A. Brożek, F. Stadler, & J. Woleński (Eds.), The signifi-cance of the Lvov-Warsaw school in European culture (pp. 135–154). Cham: Springer.
Google Scholar

Gasparski, W. (Ed.). (2008). Responsible management education. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Google Scholar

Gasparski, W. (Ed.). (2013). Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gasparski, W., & Dietl, J. (2000). Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Rok, B., & Bąk, D. (2010). Portret polskiej etyki biznesu: fakty, oceny, propozycje. In W. Gasparski, & B. Rok (Eds.), Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej (pp. 13–36). Warszawa: Poltext.
Google Scholar

Gasparski, W., & Rok, B. (Eds.). (2010). Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej. Warszawa: Poltext.
Google Scholar

Gasparski, W., & Ryan, L. V. (Eds.) (1996). Human action in business: Praxiological and ethical dimensions. London, New York: Routledge.
Google Scholar

Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Rok, B., & Szulczewski, G. (Eds.). (2002). Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: Inicjatywy, programy, kodeksy. Warszawa: CEBI & Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce.
Google Scholar

Grosfeld, J. (Ed.). (1985). Ponad ekonomią. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Haidt, J. (2014). Prawy umysł: Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Sopot: Smak Słowa.
Google Scholar

Hiż, H. (1992). Praxiology, society and ethics. In J. L. Auspitz, W. Gasparski, M. Mlicki, & K. Szaniawski, (Eds.), Praxiologies and the Philosophy of Economics (pp. 421–429). New Brunswick–London: Transaction Publishers.
Google Scholar

Kamiński, R. & Sójka, J. (Eds.) (2013). Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego. Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kotarbiński, T. (2003). Prakseologia, Part II. In Dzieła wszystkie (ch. 4, Elementy metodologii dyscyplin praktycznych, pp. 253–355). Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Kuraszko, I. (Ed.) (2014). Etyka przywództwa: Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Loukola, O., & Gasparski, W. W. (Eds.). (2012). Environmental political philosophy. New Brunswick, London: Transaction Publishers.
Google Scholar

Luijk, H. J. L, van (2000). Europejska Sieć Etyki Biznesu 1987–1997: Krótka historia obiecujących lat [EBEN 1987–1997: A short history of the promissing years]. In W. Gasparski, & J. Dietl (Eds.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia I perspektywy (pp. 16–22). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

MacIntyre, A. (1996). Dziedzictwo cnoty: Studium z teorii moralności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pańkow, W., Rok, B., Strumińska-Kutra, M. & Woźniczko, J. (2010). Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Rok, B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu. Warszawa: Poltext.
Google Scholar

Rossouw, D., & Stückelberger, Ch. (Eds.). (2012). Global survey of Business Ethics in training, teaching and research. Geneva: Globethics.net.
Google Scholar

Ryan, L. V., Gasparski, W. W., & Enderle, G. (Eds.). (2000). Business students focus on ethics. London, New York: Routledge.
Google Scholar

Simon, H. A. (1989). Metodologiczne podstawy ekonomii. Prakseologia, 105(4), 129–152.
Google Scholar

Stróżewski, W. (2012). O przeświadczeniach. Przegląd Filozoficzny, 21(2), 9–28.
Google Scholar

Opublikowane

2019-02-25

Jak cytować

Gasparski, W. W. (2019). A brief history of Business Ethics here and now. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(7), 7–21. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.7.01

Numer

Dział

Artykuł