A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification

Autor

  • Andrzej Klimczuk Warsaw School of Economics

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.5.10

Słowa kluczowe:

professional ethics, codification, social responsibility, regulation of behavior, standardization, situationism

Abstrakt

The popularisation of drawing up codes that are addressed to various social groups is one of the features of the modern world. However, researchers of the phenomenon have not yet reached a consensus about the moral validity and utility of this activity. The article thoroughly reviews the Polish literature on the subject with regard to the reasons for taking a moderate stance on the codification of ethical standards. The essay describes the main concepts of ethical codes as well as arguments for their approval and rejection. Attention is drawn to the ways of improving the effectiveness of codes and to the ethical decision-making procedure that reconciles the positions of the supporters and opponents of codification.

Bibliografia

Bogucka, I., & Pietrzykowski, T. (2009). Etyka w administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

De George, R.T. (1990). Business Ethics. New York–London.
Google Scholar

Dębowski, J. (1999). Hasło: Deontologizm. In S. Jedynak (Ed.), Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Google Scholar

Filutowska, K. (2009). Etyka zawodowa (podręcznik). Warszawa: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki.
Google Scholar

Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Rok, B., & Szulczewski, G. (2002). Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych. In W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, & G. Szulczewski (Eds.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy (pp. 23–53). Warszawa: Przedstawicielstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce.
Google Scholar

Grendecka, E. (2004). Kodeks etyczny. In S. Bafia, & A. Maryniarczyk (Eds.), Powszechna encyklopedia filozofii (Vol. 5, pp. 680–681). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Google Scholar

Jedynak, S. (Ed.). (1999). Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Google Scholar

Jedynak, S. (Ed.). (2002). Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły. Bydgoszcz–Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta.
Google Scholar

Klimczuk, A. (2014). Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych. Annales. Ethics in Economic Life, 17(1), 47–59.
Google Scholar

Klimowicz, E. (1999). Hasła: Deontologia; Etyka zawodowa; Sytuacjonizm. In S. Jedynak (Ed.), Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Google Scholar

Konstańczak, S. (2000). Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej. Słupsk: IF WSP.
Google Scholar

Kot, W. (2004a). Etyka jako dziedzina refleksji filozoficznej. In B. Pogonowska (Ed.), Elementy etyki gospodarki rynkowej (pp. 17–19). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kot, W. (2004b). Kulturowe usytuowanie moralności i etyki w obszarze orientacji filozoficznych. In B. Pogonowska (Ed.), Elementy etyki gospodarki rynkowej (pp. 20–25). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kot, W. (2004c). Rodzaje i komponenty systemów etycznych. In B. Pogonowska (Ed.), Elementy etyki gospodarki rynkowej (pp. 32–36). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kot, W. (2004d). Status kodeksów etycznych zawodów ekonomicznych. In B. Pogonowska (Ed.), Elementy etyki gospodarki rynkowej (pp. 235–244). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Łabieniec, P. (2002). Etyka – Etyka zawodowa – Prawo (zarys problematyki). Prokurator, 2, 21–33.
Google Scholar

Łabieniec, P. (2008). O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej. In H. Izdebski, & P. Skuczyński (Eds.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Michalik, M. (2003). Od etyki zawodowej do etyki biznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja.
Google Scholar

Pogonowska, B. (2004). Dziedziny refleksji etycznej nad gospodarowaniem. In B. Pogonowska (Ed.), Elementy etyki gospodarki rynkowej (pp. 37–44). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Pogonowska, B. (2009). Instytucjonalizacja etyki zawodowej. In J. Sikora (Ed.), Praca w perspektywie humanistycznej (pp. 149–161). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Google Scholar

Pogonowska, B. (Ed.). (2004). Elementy etyki gospodarki rynkowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Rotengruber, P. (2002). Kodeks etyczny – integracja i przemoc. In W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, & G. Szulczewski (Eds.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy (pp. 195–205). Warszawa: Przedstawicielstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce.
Google Scholar

Rybak, M. (2012). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydwanictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sułek, M., & Świniarski, J. (2001). Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego. Warszawa: Bellona.
Google Scholar

Wiśniewski, R. (2005). Za i przeciw kodyfikacjom etycznym firm. Diametros, 6, 135–139.
Google Scholar

Zdybel, L. (1999). Hasła: Etyka cnót i wzorów osobowych; Kodeks etyczny; Kodeksualizm. In S. Jedynak (Ed.), Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Google Scholar

Zdybel, L. (2002). Hasła: Etyka deontologiczna; Etyka zawodowa; Sytuacjonizm. In S. Jedynak (Ed.), Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły. Bydgoszcz–Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-02-12

Jak cytować

Klimczuk, A. (2019). A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(5), 127-139. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.5.10

Numer

Dział

Artykuł