Kontrowersje związane z moralnym uzasadnieniem ochrony patentowej w biotechnologii

Autor

  • Adam Karbowski Warsaw School of Economics, Chair of Economics II

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.1.06

Słowa kluczowe:

-

Abstrakt

-

Bibliografia

Alison M.R., R. Poulsom, S. Forbes, N.A. Wright, An introduction to stem cells. Review, „The Journal of Pathology” 2002, vol. 197, s. 419–423.
Google Scholar

Andorno R., Human Dignity and Human Rights as a Common Ground for a Global Ethics, „Journal of Medicine and Philosophy” 2009, vol. 34, s. 223–240.
Google Scholar

Bahadur G., M. Morrison, Patenting Human Pluripotent Cells: Balancing Commercial, Academic and Ethical Interests, „Human Reproduction” 2010, vol. 25, s. 14–21.
Google Scholar

Bishop A.E., D.K. Lee, J.M. Polak, Embryonic stem cells. Review, „The Journal of Pathology” 2002, vol. 197, s. 424–429.
Google Scholar

Blau H.M., T.R. Brazelton, J.M. Weissman, The evolving concept of stem cell: entity or function, „Cell” 2001, vol. 105, s. 829–841.
Google Scholar

Boldrin M., D.K. Levine, The Case against Patents, „Journal of Economic Perspectives” 2013, vol. 27, s. 3–22.
Google Scholar

Chakma J., S.M. Sammut, A. Agrawal, Life sciences venture capital in emerging markets, „Nature Biotechnology” 2013, vol. 31, s. 195–201.
Google Scholar

Cogle C.R., S.M. Guthrie, R.C. Sanders, W.L. Allen, E.W. Scott, B.E. Petersen, An overview of stem cell research and regulatory issues, „Mayo Clin. Proc.” 2003, vol. 8, s. 993–1003.
Google Scholar

Devaiah V.H., Impact of bioethics on patentability of inventions, „Indian Journal of Medical Ethics” 2010, vol. 7, s. 14–17.
Google Scholar

Drahos P., Biotechnology patents, markets and morality, „E.I.P.R.” 1999, vol. 21, s. 441–449.
Google Scholar

Grubb P.W., Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, Oxford University Press, Oxford 2004.
Google Scholar

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Scholar, Warszawa 2003.
Google Scholar

Holland S., K. Lebacqz, L. Zoloth, The Human Embryonic Stem Cell Debate: Science, Ethics, and Public Policy, MIT Press, Cambridge 2001.
Google Scholar

Inoue H., N. Nagata, H. Kurokawa, S. Yamanaka, iPS cells: a game changer for future medicine, „The EMBO Journal” 2014, vol. 33, s. 409–417.
Google Scholar

Kamieniarz K., R. Nawrot, K. Grajek, A. Goździcka-Józefiak, Biotechnologia w medycynie regeneracyjnej i reprodukcyjnej, „Biotechnologia” 2006, vol. 73, s. 31–48.
Google Scholar

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014.
Google Scholar

Karbowski A., J. Prokop, Controversy over the economic justifications for patent protection, „Procedia – Economics and Finance” 2013, vol. 5, s. 393–402.
Google Scholar

Khachiauri S., Human Embryonic Stem Cell Controversy (Patents Involving Ethical and Human Rights Concern), Lund University, Lund 2012.
Google Scholar

Krueger A.O., The Political Economy of the Rent-Seeking Society, „American Economic Review” 1974, vol. 64, s. 291–303.
Google Scholar

Lemke T., Biopolityka, przeł. Tomasz Dominiak, Sic!, Warszawa 2010.
Google Scholar

Liberda Z.B., Patenty w skali światowej i w poszczególnych krajach [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. A. Zachorowska-Mazurkiewicz, E. Okoń-Horodyńska, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
Google Scholar

Looney B., Should genes be patented?, „Law and Policy in International Business” 1994, vol. 26, s. 231–272.
Google Scholar

Machlup F., An Economic Review of The Patent System, United States Government Printing Office, Washington 1958.
Google Scholar

Oman R., Biotech patenting issues raise ethical concerns, „The National Law Journal” 1995, vol. 17, s. C42.
Google Scholar

Puri M.C., A. Nagy, Concise Review: Embryonic Stem Cells Versus Induced Pluripotent Stem Cells: The Game is on, „Stem Cells” 2012, vol. 30, s. 10–14.
Google Scholar

Resnik D.B., Embryonic Stem Cell Patents and Human Dignity, „Health Care Analysis” 2007, vol. 15, s. 211–222.
Google Scholar

Resnik D.B., Owning the Genome: A moral analysis of DNA patenting, State University of New York Press, New York 2004.
Google Scholar

Rothhaar M., Human Dignity and Human Rights in Bioethics: the Kantian Approach, „Medicine, Health Care and Philosophy” 2010, vol. 13, s. 251–257.
Google Scholar

Senser O., Kant’s Conception of Human Dignity, „Kant Studien” 2009, vol. 100, s. 309–331.
Google Scholar

Sikora M., W. Olszewski, Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie terapeutyczne, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2004, vol. 58, s. 202–208.
Google Scholar

Sterckx S., The Moral Justifiability of Patents, „Ethical Perspectives: Journal of the European Ethics Network” 2006, vol. 13, s. 249–265.
Google Scholar

Warrington A.M., Private and Public Morality, „Canadian Medical Association Journal” 1964, vol. 90, s. 1326.
Google Scholar

Wiśniewska J., Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Przegląd Organizacji” 2008, vol. 12, s. 19–23.
Google Scholar

Wojciszke B., Psychologia społeczna, Scholar, Warszawa 2011.
Google Scholar

Yamanaka S., Induced Pluripotent Stem Cells: Past, Present and Future, „Cell Stem Cell” 2012, vol. 10, s. 678–684
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-06-09

Jak cytować

Karbowski, A. (2017). Kontrowersje związane z moralnym uzasadnieniem ochrony patentowej w biotechnologii. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 20(1), 83-94. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.1.06

Numer

Dział

Artykuł