Odpowiedzialność egzystencjalna jako fundament odpowiedzialności w etyce społeczno-gospodarczej

Autor

  • Inga Mizdrak Cracow University of Economics, Faculty of Public Economy and Administration, Department of Philosophy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.3.01

Słowa kluczowe:

responsibility, ethics, management

Abstrakt

Purpose: On the one hand, the aim of this paper is to highlight the importance of responsibility in its rudimentary aspect. On the other, it reflects on the disquieting phenomena that occur in socio-economic practice which can be traced to various origins and which can lead to numerous deficiencies in public administration and business activities.

Method: The study was carried out by analyzing the rudimentary aspects of responsibility from the ontological-ethical perspective.

Results: It was established that individuals, who are a part of organizational structures, should not only recognize and fulfill various types of responsibility that result from a variety of tasks and goals but more importantly, they should acknowledge the existence of a core responsibility within the organization, which extends beyond legal acts and statutes. The complex nature of the issue of responsibility, as well as its ethical-social implications in the scope of ontological-existential debate, were recognized.

Conclusions: The studies conducted show that responsibility plays a key role in defining modern management trends and socio-economic problems. The role of responsibility in business entities and public administration fulfilling tasks, goals and challenges is indisputable.

Contribution to the discipline: The conducted analyses further clarify the nature and the basic function of responsibility both in the entity and in socio-economic relations.

Bibliografia

Borutka, T., Mazur, O., OSPPE, J., & Zwoliński, A. (2004). Katolicka nauka społeczna. Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum.
Google Scholar

Filek, J. (2003). Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Kraków: Znak.
Google Scholar

Filek, J. (2014). Etyka. Reinterpretacja. Kraków: Homini.
Google Scholar

Filek, J. (red.). (2004). Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Frankl, V. E. (2015). Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu (A. Wolnicka, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Google Scholar

Frankl, V. E. (2018). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii (A. Wolnicka, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Google Scholar

Gasparski, W. (2012). Infrastruktura etyczna biznesu. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność (s. 217–231). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Ingarden, R. (1973). Książeczka o człowieku (A. Węgrzecki, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Google Scholar

Kisil, A. (2013). Zarządzanie przez odpowiedzialność. Podstawa odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Kociatkiewicz, J., & Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu. Problemy Zarządzania, 11(4), 9–19.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7172/1644-9584.44.1

Kostera, M. (2015). Refleksje o zarządzaniu humanistycznym. W: B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne (s. 53–60). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Latané, B., & Darley, J. M. (1970). The unresponsive bystander: Why doesn’t he help? New York: Appleton-Century-Crofts.
Google Scholar

Leźnicki, M. (2010). Problem „płynnej odpowiedzialności” w perspektywie badań nad rozwojem zrównoważonym. Studia Ecologiae et Bioethicae, 8(1), 207–215.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/seb.2010.8.1.17

Wojtyła, K. (2018). Katolicka etyka społeczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Mizdrak, I. (2020). Odpowiedzialność egzystencjalna jako fundament odpowiedzialności w etyce społeczno-gospodarczej. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 23(3), 7–19. https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.3.01

Numer

Dział

Artykuł