Analiza projektu „Europejskie miasto sportu” i jego wpływu na rozwój aktywności turystycznej na przykładzie wybranych miast słowackich

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.07

Keywords:

Europejskie Miasto Sportu, Koszyce, Bańska Bystrzyca, Nitra, turystyka sportowa

Abstract

W artykule została omówiona kwestia rozwoju aktywności sportowej na przykładzie projektu pod nazwą Europejskie Miasto Sportu. W wybranych miastach Słowacji (Koszycach, Bańskiej Bystrzycy i Nitrze) przeprowadzono analizę działań mających na celu rozwój tych miejscowości oraz wspieranie turystyki poprzez organizację międzynarodowych imprez sportowych. Dzięki zastosowaniu kilku metod, zwłaszcza komparatywnej, można porównać wybrane przedsięwzięcia i związane z nimi problemy. Wspomniane wydarzenia i inne prowadzone czynności wsparły nie tylko rozwój sportu, ale również turystyki w badanych miastach. Przegląd literatury pozwala ocenić główne założenia oraz znaczenie popularnego projektu pod nazwą Europejskie Miasto Sportu. Analiza porównawcza pokazuje intensywność działań w każdym z trzech wspomnianych słowackich miast.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ACES Europe (2019a). Pobrane z: http://aceseurope.eu (12.10.2019).
Google Scholar

ACES Europe (2019b). About. Pobrane z: http://aceseurope.eu/about/ (12.10.2019).
Google Scholar

ACES Europe (2019cb). Benefits of awards. Pobrane z: http://aceseurope.eu/about/benefits-of-awards/ (12.12.2019).
Google Scholar

Alejziak, W. (2016). Turystyka sportowa – przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą. Turyzm/Tourism, 26 (1), 91–94.
Google Scholar

Banská Bystrica (2019). Pobrane z: http://banskabystrica.sk/ (14.09.2019).
Google Scholar

Banská Bystrica – European City of Sports 2017 (2019). Pobrane z: http://emsbb.sk/ (12.08.2019).
Google Scholar

Banská Bystrica Region (2018). Pobrane z: http://emsbb.sk/ (3.06.2019).
Google Scholar

Butowski, L. (2016). Turystyka sportowa – byt rzeczywisty czy wirtualny? Turyzm/Tourism, 26 (1), 95–97.
Google Scholar

Bystricoviny.sk (2019). Pobrane z: http://bystricoviny.sk (7.08.2019).
Google Scholar

Ciele projektu EMŠ (2016). Pobrane z: https://www.sportkosice.sk/ciele-projektu/ (15.05.2019).
Google Scholar

Delpy, L. (1998). An overview of sport tourism: Building towards a dimensional framework. Journal of Vacation Marketing, 4 (1), 4–5. DOI: https://doi.org/10.1177/135676679800400103
Google Scholar

EMS Košice (2019). Pobrane z: http://emskosice.sk (13.08.2019).
Google Scholar

Hassan, M. (2019). How sports tourism is boosting local economies. The World Financial Review, 1. Pobrane z: https://worldfinancialreview.com/how-sports-tourism-is-boosting-local-economies/ (1.07.2019).
Google Scholar

How to evaluate sport and culture: European Capital of Culture (statistical approach) (2020). Pobrane z: https://whatworksgrowth.org/resources/how-to-evaluate-sport-and-culture-european-capital-of-culture/ (10.01.2020).
Google Scholar

Jönsson, C., Lewis, C.C. (2014). Impacts of hosting a sport event in tourism high season. Recreation and Society in Africa, Asia and Latin America. The Play of Time in Sport, 5 (1), 1–18.
Google Scholar

Kaganek, K. (2015). Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (s. 26–38). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
Google Scholar

Košický samosprávny kraj (2015). Stratégia cestovného ruchu Košického kraja do roku 2020. [b.m.]: e-PRO group a. s.
Google Scholar

Mesto Nitra (2019). Pobrano z: https://www.nitra.sk/ (20.09.2019).
Google Scholar

Ministerstvo hospodárstva SR (2005). Odbor cestovného ruchu: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej Republike. (Regionalization of tourism in Slovak Republic). Pobrane z: https://www.mhsr.sk/ (1.06.2019).
Google Scholar

O projekte EMŠ (2016). Pobrane z: http://www.emskosice.sk/oprojekte (12.05.2019).
Google Scholar

Peric, M. (2010). Sports tourism and system of experiences. Tourism and Hospitality Management, 16 (2), 197–206.
Google Scholar

Redfern, H. (2016). How do sporting events affect tourism? Pobrane z: https://prezi.com/mxchgfff3wkm/how-do-sporting-events-affect-tourism/ (25.05.2019).
Google Scholar

Ross, D.S. (2001). Developing sport tourism. Pobrane z: http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Sport%20Tourism/Sport-Tourism%20Development%20Guide.pdf (19.05.2019).
Google Scholar

Sport Advisory (2016). Sports tourism: What it is and why it’s important. Pobrane z: https://sportadvisory.com/sports-tourism-what-it-is-and-why-its-important/ (18.05.2019).
Google Scholar

Šambronská, K., Matušíková, D., Gallo, P., Šenková, A., Mitríková, J. (2016). Hotel services – quality base of dimension of service. BK 2: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings, IV, 307–314.
Google Scholar

Šenková, A., Šambronská, K. (2014) Hotelový a reštauračný manažment. Preszów: Bookman.
Google Scholar

Šport.sk (2019). Pobrane z: https://sport.aktuality.sk/ (10.09.2019).
Google Scholar

Štatistický úrad Slovenskej republiky (2017). Regionálna databáza. Pobrane z: https://slovak.statistics.sk/ (1.06.2019).
Google Scholar

Travel in Slovakia (2019). Pobrane z: https://slovakia.travel/en/kosice (17.08.2019).
Google Scholar

Uher, I., Švedová, M., Šenková, A. (2013). Úvod do problematiky rekreácie turizmu a sprievodcovskej činnosti. Preszów: Bookman s.r.o.
Google Scholar

UNWTO (2018). Sports tourism. Pobrane z: http://marketintelligence.unwto.org/content/sports-tourism (20.05.2020).
Google Scholar

Weed, M.E., Bull, C.J. (2004). Sports tourism: Participants, policy and providers. Oxford: Elsevier.
Google Scholar

White paper of the future of Europe (2019). Pobrane z: https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe_en (20.06.2019).
Google Scholar

Published

2020-06-01

How to Cite

Matušíková, D., Švedová, M., Vargová, T. D., & Żegleń, P. (2020). Analiza projektu „Europejskie miasto sportu” i jego wpływu na rozwój aktywności turystycznej na przykładzie wybranych miast słowackich. Turyzm/Tourism, 30(1), 63-72. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.07

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)