Aktualny stan rozwoju hosteli na terenie Lublina

Autor

  • Liliia Myroshnichenko studentka III roku studiów licencjackich na kierunku „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  • Andrzej Tucki dr w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.10

Słowa kluczowe:

baza noclegowa, usługa hotelarska, hostel, Lublin

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia poziomu rozwoju hosteli na terenie Lublina na tle wielkości bazy hostelowej w Polsce. Źródłem danych wykorzystanych w pracy jest Główny Urząd Statystyczny. W pracy dokonano charakterystyki lokalizacji obiektów na terenie Lublina, ich oferty oraz przedstawiono ocenę gości na podstawie wybranych portali rezerwacyjnych. 

Bibliografia

BROCHADO, A., RITA, P., GAMEIRO C., 2015, Exploring backpackers’ perceptions of the hostel service quality, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 27(8), s. 1839–1855 .
Google Scholar

CRÓ S., MARTINS A., 2017a, The importance of security for hostel price premiums: European empirical evidence, „Tourism Management”, 60, s. 159–165.
Google Scholar

CRÓ S., MARTINS A.M., 2017b, Hotel and hostel location in Lisbon: looking for their determinants, „Tourism Geographies,” DOI: 10.1080/14616688.2017.1360386.
Google Scholar

GRUSZKA I., ILNICKI D., KRAJEWSKA-SMARDZ A., 2015, Hostele jako nowy element infrastruktury noclegowej Wrocławia, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu”, 51, s. 66–75.
Google Scholar

ŚWIECA A., 2009, Miasto Lublin jako przestrzeń turystyczna. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin, s. 69–92.
Google Scholar

Turystyka w 2014 roku, 2015, GUS, Warszawa.
Google Scholar

http://folkhostel.pl; 17.04.2017.
Google Scholar

http://hostelkrolewska.pl; 17.04.2017.
Google Scholar

http://lolekhostel.pl; 17.04.2017.
Google Scholar

http://stat.gov.pl; 19.01.2017.
Google Scholar

http://www.centhostel.pl; 17.04.2017.
Google Scholar

http://www.hostellublin.pl; 17.04.2017.
Google Scholar

http://www.hostelorla.pl; 17.04.2017.
Google Scholar

https://bdl.stat.gov.pl; 19.01.2017.
Google Scholar

https://www.booking.com; 17.04.2017.
Google Scholar

https://www.esky.pl; 1.05.2017.
Google Scholar

https://www.trivago.pl; 1.05.2017.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Myroshnichenko, L., & Tucki, A. (2017). Aktualny stan rozwoju hosteli na terenie Lublina. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, 8(1), 93–100. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.10