Turystyka jako aspekt działalności Tatrzańskiego Parku Narodowego

Autor

  • Piotr Miazek mgr, absolwent kierunku „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ.

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.09

Słowa kluczowe:

Tatrzański Park Narodowy, turystyka w parku narodowym, działalność TPN, udostępnianie obszaru parku

Abstrakt

Tatrzański Park Narodowy prowadzi liczne działania mające na celu dostosowanie obszaru na potrzeby ruchu turystycznego tak, by nie zagrażał on środowisku, a stopień jego negatywnego oddziaływania był jak najmniejszy. Praca przedstawia sposób funkcjonowania instytucji, charakteryzuje jej działania. Omawia również problemy związane z udostępnianiem parku dla ruchu turystycznego. 

Bibliografia

FIDELUS J., 2008, Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, „Prace Geograficzne”, 120.
Google Scholar

GORCZYCA E., KRZEMIEŃ K., 2002, Wpływ ruchu turystycznego na rzeźbę Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] W. Borowiec (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Kraków–Zakopane.
Google Scholar

KRZAN Z., 2006, Współczesne wyzwania w ochronie przyrody, [w:] Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. III, Człowiek i środowisko, Konferencje „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
Google Scholar

NYKA J., 2016, Tatry Polskie, Trawers, Latchorzew.
Google Scholar

PAULO A., GAŁAŚ A., MOŚCICKI J., 2002, Turystyczna erozja Tatr, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, TPN, PTPNoZ, Kraków–Zakopane.
Google Scholar

Plan ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2014.
Google Scholar

SKAWIŃSKI P., 2010, Zarządzanie ruchem turystycznym w Tatrzańskim Parku Narodowym, „Folia Turistica”, 22.
Google Scholar

SKRZYDŁOWSKI T., 2013, Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
Google Scholar

STASIAK A., 1997, Turystyka w parkach narodowych – obszary konfliktów, „Turyzm” 7/2.
Google Scholar

WALA J., 2006, Turystyka piesza w Tatrach polskich w okresie zaśnieżenia, [w:] Z. Krzan (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. III, Człowiek i środowisko, Konferencje „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
Google Scholar

www.tpn.pl; 10.06.2017.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Miazek, P. (2017). Turystyka jako aspekt działalności Tatrzańskiego Parku Narodowego. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, 8(1), 81–92. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.09