Oryginalne i zwyczajne pamiątki z Łodzi sposobem na zachowanie wspomnień z podróży

Autor

  • Barbara Klimczyk absolwentka studiów licencjackich, studentka II roku studiów magisterskich „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Magdalena Zwolińska

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.06

Słowa kluczowe:

pamiątki z Łodzi, producenci łódzkich pamiątek, wspomnienia

Abstrakt

Pamiątki są nieodłącznym elementem podróżowania. Turyści bardzo często chcą mieć jakieś materialne wspomnienie z podróży, dlatego niemalże w każdym miejscu, w którym się pojawiają można spotkać punkty sprzedaży pamiątek. Artykuł jest próbą przedstawienia charakterystyki pamiątek sprzedawanych w Łodzi. W pracy zdefiniowano pamiątkę turystyczną oraz ukazano klasyfikacje w świetle literatury. Przedstawiono przebieg i wyniki dokonanych badań na potrzeby przedmiotu „Projekt badawczy”, w ramach którego przeprowadzono inwentaryzacje łódzkich pamiątek. 

Bibliografia

BANASZKIEWICZ M., 2011, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa”, 4, www.turystykakultu rowa.org, s. 4–16.
Google Scholar

BANASZKIEWICZ M., 2012a, Dialog międzykulturowy. Przypadek polsko-rosyjski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

BANASZKIEWICZ M., 2012b, Pamiątki turystyczne – miniatura czy karykatura dziedzictwa narodowego?, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 12, s. 167–178.
Google Scholar

BUCZKOWSKA K., 2012, Jakość podróży zatrzymana w pamiątkach, [w:] M. Kazimierczak (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Wyd. AWF im. E. Piaseckiego, Poznań, s. 78–95.
Google Scholar

DONNERSTAG B., 2009, Zatrzymać czas. Przedmiot pamiątka wspomnienie, Wyd. Muzeum Historii Katowic, Katowice.
Google Scholar

KRAJEWSKI M., 2004, W stronę socjologii przedmiotów, [w:] M. Golka (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej, Poznań, s. 43–64. Słownik języka polskiego PWN, 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

SOSENKO K., 2009, Kobieta w podróży, [w:] P. Krasny, D. Ziarkowski (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Proksenia, Kraków, s. 263–264.
Google Scholar

WIECZORKIEWICZ A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wyd. Univeritas, Kraków.
Google Scholar

WOJCIECHOWSKA J., KUPIS W., 2014, Pamiątki turystyczne regionu łowickiego inspirowane kulturą ludową, „Folia Turistica”, 31, s. 105–125.
Google Scholar

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/gadzety-zwik-i-mpk-lodz-trafia-do-sprzedazy-w-centrum,3465133,artgal,t,id,tm.html; 4.06.2017.
Google Scholar

http://pl.cit.lodz.pl/pokaz/24,12,140,punkt-informacji-turystycznej-rotwl-manufaktura; 21.05.2017.
Google Scholar

http://post-turysta.pl/artykul/pokaz-mi-pamiatka-z-wakacji-a-powiem-ci-kim-jestes; 19.09.2017.
Google Scholar

http://www.bady.pl/zamow/#/%C5%81%C3%B3d%C5%BA,n,f;, 20.05.2017.
Google Scholar

https://www.gabriella.pl/pl/produkt/rajtuzy-z-miasta-lodzi. html; 21.05.2017.
Google Scholar

https://www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej/certyfikacja-it; 17.09.2017.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Klimczyk, B., & Zwolińska, M. (2017). Oryginalne i zwyczajne pamiątki z Łodzi sposobem na zachowanie wspomnień z podróży. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, 8(1), 55–62. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.06