Wykorzystanie funduszy europejskich w nauce zawodu na kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach

Autor

  • Joanna Kalejta mgr zarządzania turystyką, kierownik warsztatu szkolnego w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach, nauczycielka przedmiotów zawodowych turystycznych.

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.05

Słowa kluczowe:

fundusze unijne, POKL, EFS, Erasmus , młodzież

Abstrakt

Polityka Unii Europejskiej zapewnia szeroki dostęp do edukacji, zgodnie z określonymi priorytetami. Już od pierwszej perspektywy finansowej Unii szkolnictwo było szeroko omawiane i wysoko finansowane. Dzięki temu, szczególnie dzieci i młodzież mają możliwość wyrównywania różnic edukacyjnych oraz wzmocnienie swojej ścieżki zawodowej i płynnego wejścia na rynek pracy. W latach 2007–2013 w UE szczególny akcent kładziono na rozwój szkolnictwa zawodowego i to zarówno na poziomie średniego kształcenia, jak i wyższego. Obecnie nurt ten jest kontynuowany, dodatkowo z możliwością tzw. mobilności uczniów, czyli kształcenia u praco-dawców. W artykule przedstawiono trzy autorskie projekty, realizowane w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach funduszy europejskich w latach 2010–2017. 

Bibliografia

Analiza kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście działania 9.2 POKL sporządzona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Warszawa, grudzień 2014.
Google Scholar

DOROŻYŃSKI T., URBANIAK W., 2011, Rola funduszy strukturalnych EU w rozwoju instytucji edukacyjnych w regionie łódzkim, raport częściowy, Łódź.
Google Scholar

Materiały informacyjne Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego „Kształcenie zawodowe uczniów Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Google Scholar

Materiały informacyjne „Fundusze Europejskie dla szkół na edukację” Oddział Funduszy Europejskich Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Google Scholar

WIŚNIEWSKI J., 2012, Wykorzystanie środków na rzecz szkół z Priorytetu III oraz Priorytetu IX POKL, Uniwersytet Warszawski (publikacja wydana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Warszawa. Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, styczeń 2016, Warszawa.
Google Scholar

http://cku.zgora.pl/censym_zadania-70.php, 28.03.2017 r.
Google Scholar

https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-na-reforme-szkolnictwa-zawodowego-kwalifikacje-techniczne-dla-gospodarki/ stan na 19.03.2017r.
Google Scholar

https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/FE_04_20_screen.pdf4.2017; 2.05. 2017.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Kalejta, J. (2017). Wykorzystanie funduszy europejskich w nauce zawodu na kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, 8(1), 47–54. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.05