Państwo – konieczność albo wróg?

Autor

  • Jan Kłos John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Faculty of Philosophy, Department of Social and Political Ethics

DOI:

https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.02

Słowa kluczowe:

historia, Hobbes, Locke, Ludwig von Mises, Nock, ograniczenie, państwo, Polska, Spencer

Abstrakt

Artykuł przedstawia państwo z historycznego i analitycznego punktu widzenia. Jeśli chodzi o historię, mamy tu dwa rozwiązania. W tekście zostały określone jako rozwiązanie metafizyczne i kontraktowe. Rozwiązanie metafizyczne cechuje epokę przednowożytną. Tutaj punktem centralnym jest pogląd Arystotelesa, iż zasada społeczna zawarta jest w ludzkiej naturze. Na tej zasadzie zbudowane jest państwo. Podejście kontraktowe charakteryzuje epokę nowożytną – państwo powstaje jako efekt negocjacji. Historycznie rzecz ujmując, powstało wiele propozycji formy państwa: od przerośniętej instytucji do jej bardzo zubożonej formy. Autor proponuje skromne podejście do rozumienia państwa: jest potrzebne dla zdrowia społecznej wspólnoty. Jednakże warunkiem tego zdrowia jest państwo ograniczone, które pozostawia dużo przestrzeni dla rozwoju społeczeństwa i ważnych społecznych relacji.

Bibliografia

Acton J.E, 1955, Essays on Freedom and Power, New York.
Google Scholar

Bastiat F., 1975, The State, [in:] Selected Essays on Political Economy, trans. from the French by S. Cain (edited by G.B. de Huszar), Irvington-On-Hudson: The Foundation for Economic Education, Inc.: 140–151.
Google Scholar

Bell J., 2001, The Political Economy of Reform in Post-Communist Poland, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
Google Scholar

Etzioni A., 1971, The Active Society. A Theory of Societal and Political Processes, The Free Press, New York.
Google Scholar

Kalyvas A., Katznelson I., 2008, Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns, Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790782

Krastev I., 2017, After Europe, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.9783/9780812294262

Ludwikowski R.R., 1991, Continuity and Change in Poland. Conservatism in Polish Political Thought, The Catholic University of America Press, Washington, D.C.
Google Scholar

Mises L. von, 1966, Human Action. A Treatise on Economics, Contemporary Books, Inc., Chicago.
Google Scholar

Mises L. von, 1985, Omnipotent Government. The Rise of the Total State and Total War, Libertarian Press, Inc., Spring Mills.
Google Scholar

Nock A.J., 1989, Our Enemy, the State, A Free Life Editions Book, New York.
Google Scholar

Oppenheimer F., 1997, The State, trans. J. Gitterman, Fox & Wilkes, San Francisco.
Google Scholar

Ray J.L., 1990, Global Politics, Houghton Mifflin Company, Boston.
Google Scholar

Rose W.J., 1944, The Rise of Polish Democracy, G. Bell & Sons, LTD, London.
Google Scholar

Rummel R.J., 1997, Power Kills. Democracy as a Method of Nonviolence, Translation Publishers, New Brunswick.
Google Scholar

Spencer H., 1982, The Man versus the State. With Six Essays on Government, Society, and Freedom, Liberty Classics, Indianapolis.
Google Scholar

Woodall J. (ed.), 1982, Policy and Politics in Contemporary Poland, Frances Pinter (Publishers), London.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Kłos, J. (2019). Państwo – konieczność albo wróg?. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 29–46. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.02