За „българските мозайки” и княгиня Венцислава-Виола в полската литературна и културна памет

Autor

  • Галя Cимеонова-Конах Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.23

Słowa kluczowe:

historical memory, popular culture, historical spectacles, Princess Ventsislava Viola of Bulgaria, codes of interpretation in Poetry, Polish Poets (the second half of the 20th C.) of Bulgaria, Tadeusz Różewicz

Abstrakt

The author analyzes the presentations of the Bulgarian theme in Polish poetry and the popular culture (historical spectacles about Princess Ventsislava Viola in the Opole region, Poland). In Polish historical memory, the story of the Bulgarian Princess Ventsislava Viola (?–1251), the wife of Duke Casimir I, has been preserved in the Annals of Jan Długosz (Ioannes Dlugossius, 1415–1480). Analysis of poetical works from the twentieth century by Tadeusz Różewicz, Anna Kamieńska, Jan Zych, Jan Śpiewak and other authors devoted to Bulgaria, considered in literary discourse, makes it possible to identify five codes of artistic interpretation: stone as the quintessence of Bulgaria, history and metaphysics, beauty, ancient and medieval archaeological monuments of the Bulgarian lands, the land of abundant harvest.

Bibliografia

Assman A. (2013), Między historią a pamięcią. Antologia, red. i przeł. M. Saryusz-Wolska, WUW, Warszawa.
Google Scholar

Baranowicz J. (1999), List z Bułgarii, [w:] Anioł z Bojany. Wiersze o Bułgarii. Antologia, Aspra, Warszawa.
Google Scholar

Derrida, J. (1992), Kres człowieka, przeł. P. Pieniążek, [w:] Pismo filozofii, red. B. Banasiak, Kraków, s. 130–136.
Google Scholar

Długosz J. (2009), Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego 1140–1240, t. 5, ks. 5, 6, wyd. II, przeł. J. Mrukówna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Dziewulski W. (1969), Bułgarka księżną opolską?, „Śląski Kwartalnik_Historyczny Sobótka“, t. 24, z. 2, s. 159–182.
Google Scholar

Geertz C. (2005), Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

https://www.geni.com/people/цар-БОРИЛ/6000000008922626819 [madWorldwide Guide to Women in Leadership]
Google Scholar

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Viola,%20Duchess%20of%20Opole&item_type=topic
Google Scholar

Jasiński K. (1977), Rodowód Piastów śląskich, t. 3, nr 183, Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe: Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław.
Google Scholar

Kamieńska A. (1957), Archeologia, [w:] Nad chmurami, Czytelnik, Warszawa.
Google Scholar

Kamieńska A. (1987), Notatnik 1973–1979, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
Google Scholar

Kamieńska A. (1988), Notatnik 1965–1972, wyd. II, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
Google Scholar

Pobóg-Lenartowicz A. (2016), Energiczne, władcze, pobożne. Księżniczek i księżnych opolskich, portret prawie własny, Wydawnictwo Nowik, Opole.
Google Scholar

Różewicz, T. (1998) Mozaika bułgarska z roku 1978, [w:] Zawsze fragment; Recycling, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Google Scholar

Swoboda W. (1980) Księżna kaliska Bułgarką? Przyczynek do rozbioru krytycznego Annalium Długosza, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza“, t. 3, s. 61–78.
Google Scholar

Śpiewak J. (1999) Bułgaria, [w:] Anioł z Bojany. Wiersze o Bułgarii. Antologia, Aspra, Warszawa.
Google Scholar

Wilkoń A. (1988), Średniowiecze, [w:] Okresy literackie, red. J. Majda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Google Scholar

Андреев Й. (1997), История на Второто българско царство, Издателство АБ, Велико Търново.
Google Scholar

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Cимеонова-Конах Г. (2019). За „българските мозайки” и княгиня Венцислава-Виола в полската литературна и културна памет. Slavica Lodziensia, 2, 233–244. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.23