O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Slavica Lodziensia” (wydawane w latach 2017-2018)  to pismo założone przy Katedrze Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Periodyk stanowi kontynuację ukazującego się w latach 2004-2014 pisma „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”, którego pierwszym redaktorem naczelnym była prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska. Obecne pismo wpisuje się w tradycję czasopisma łączącego tematykę z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa i kultury obszaru Słowiańszczyzny Południowej. Mamy nadzieję, że tak pomyślane pismo stanie się pomostem między tradycją badań słowianoznawczych a współczesnością tak dynamicznie zmieniającą się w dobie nowoczesnych technologii i cyfryzacji.

Częstotliwość: rocznik
ISSN: 2544-1795
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.
 
Polityka otwartego dostępu

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.