Etyka wydawnicza

Warunkiem publikacji jest zaakceptowanie przez Autorów umowy wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Redakcja przyjmuje ponadto zasady etyczne COPE (publicationethics.org). Redakcja uznaje zatem za niedopuszczalne nieetyczne praktyki, takie jak: plagiat (w tym autoplagiat), ghostwriting czy guest-authorship. Ich wykrycie stanowić będzie podstawę do odrzucenia tekstu.