Kontakt

Katedra Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Łódzki
Ul. Pomorska 171/173
91- 404 Łódź
e-mail: anetabur@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Anetta Buras-Marciniak

Wsparcie techniczne

Firma Magis