Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“

Autor

  • Мила Кръстева Plovdiv University „Paisii Hilendarski“

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.15

Słowa kluczowe:

postage stamp, Paisii Hilendarski, monastery, Salvo-Bulgarian History, Bulgaria

Abstrakt

The author analyzes the images of Paisii Hilendarski, printed on Bulgarian postage stamps. It is shown that in Bulgaria for a period of 92 years (1920–2012) a total of 10 postage stamps have been validated. They reflect the memory of the Bulgarians: both for Paisii and for Slavo-Bulgarian History. It is suggested that every Bulgarian cultural and historical age imposes its own rules on how to display the monk from Hilendar. The article follows the program of the project: ‘From one man’s lips to another’s ear’ … and all the way to the Internet’ (Project № FP-17 FlF-004/16.05.2017, Department for Scientific Research, Plovdiv University ‘Paisii Hilendarski’).

Bibliografia

Вальдеман Э. (2011), Почтовая марка как предмет изобразительного искусства, http://urpcc.ru/mess008.htm.
Google Scholar

Василев, А. (1971), Предговор, [в:] Българската история рисунки, изд. Български художник, София, с. 1–21.
Google Scholar

Гербов-1, К. (2013), Княз А. Дондуков-Корсаков – строител на Нова България, http://www.chitatel.net/forum/topic/15711-княз-а-дондуков-корсаков-строител-на-нова-българия/.
Google Scholar

Гербов-2 К. (2013), Марките за творческия юбилей на Иван Вазов в 1920 г. http://www.chitatel.net/forum/topic/17856-markite-za-tvorcheskiya-yubiley-na-ivan-vazov-v-1920-g/.
Google Scholar

Грънчаров, Н. (1995), Хералдичните елементи върху първите ни пощенски марки, „Филателен преглед“, № 7, с. 22–24.
Google Scholar

Грънчаров, Н. (2003), Кои са авторите на българските пощенски марки от първата половина на миналия век, „Филателен преглед“, № 5, с. 26–29.
Google Scholar

Грънчаров, Н. (2016), „Сантимите“ са авантюра на княз Дондуков или защо класическите ни марки са с лъв, „Филателен преглед“, № 3, с. 14–16.
Google Scholar

Даскалов, И. (1966), Ръководство по филателия, изд. Народна просвета, София. e-Bg (1879–2005), Каталог на българските пощенски марки (1879–2005), https://www.mtitc.government.Bg/Bg/category/63/katalog-na-bulgarskite-poshtenski-marki-1879-2005-g
Google Scholar

e-Colnect (1879–2018), Каталог, марки, България, списък по години, https://colnect.com/Bg/stamps/years/country/4241-България.
Google Scholar

Ковачевски, Хр. (1976), От снопа на Кубрат до Шипченската епопея, „Наша родина“, № 9, с. 17–18.
Google Scholar

Кюлявков, К. (1954). Спомен за Емануил Ракаров, „Отечествен фронт“, № 2908, c. 2.
Google Scholar

Лавренов, Ц. (1933), Отец Паисий, литография „Отец Паисий“, № 6 (май – юни), с. 1.
Google Scholar

Лавренов, Ц. (1935), Пътни бележки по Света гора, [в:] Атон в българската културна памет, http://martin.mitov.org/mmm.html .
Google Scholar

Лавренов, Ц. (1937), „Светогорският манастир Хилендар: Тук Отец Паисий написа Първата Българска История“, приложение на списание „Детски живот“, „Архив на Цанко Лавренов“, № НБКМ Гр. III 470.
Google Scholar

Лавренов, Ц. (1967), По стръмната пътека, изд. Български художник, София.
Google Scholar

Мемоар (1927), Македония. Сборник от доклади и материали, съст. В. Божинов, изд. БАН, София, с. 603–607.
Google Scholar

Михалчева, И. (1981), Емануил Ракаров, изд. Български художник, София.
Google Scholar

Монети (2018), Каталог, Монети, Българска народна банка, http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_np_catalogues_coins_bg.pdf (проверено на 17.02.2018)
Google Scholar

Ракаров, Ем. (1940), Каталог на исторически картини под общото заглавие „Великата книга на старобългарското наследство“, изд. Братя Миладинови, София.
Google Scholar

Русинов, Я. История на пощенската марка, изд. Отец Паисий, В. Търново.
Google Scholar

Семов М. (2004), Глобализацията и националната съдба: Сблъсъкът интереси – разум, изд. Македония прес-Сепа информа, София.
Google Scholar

Стайков, А. (2013), Райко Алексиев, рицарят на смеха, http://antonstaykov.com/category/пощенски-марки/
Google Scholar

Т., Н. (1942), Коронният венец на българската филателия, „Пощенска марка”, № 8, с. 4–7.
Google Scholar

Топлийски, В. (1987), Пощенската марка – история, куриози, художници, изд. Български художник, София.
Google Scholar

Цончева, М. (1957), Цанко Лавренов. Живот и творчество, изд. Български художник, София.
Google Scholar

Golden, C. (2012), Sir Rowland Hill (1795–1879), http://www.victorianweb.org/technology/letters/hill.html.
Google Scholar

Hill, R. (1937), Post Office Reform: Its Importance and Practicability [microform], www.archive.org/stream/cihm_21617.
Google Scholar

Stamp (2008), History of Penny Black Stamp, http://www.pennyblackstamp.co.uk/history_of_penny_black_stamps.html
Google Scholar

Encyclopædia (2018), Philately, [in:] Encyclopædia Britanica, https://www.britannica.com/topic/philately .
Google Scholar

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Кръстева, М. (2019). Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“. Slavica Lodziensia, 2, 149–162. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.15