Oczami dziecka, czyli porównanie szaty graficznej we współczesnych elementarzach (polskim i bułgarskim) dla pierwszoklasistów

Autor

  • Justyna Fąfara Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.12

Słowa kluczowe:

alphabet book, ABC-book, primer, textbook graphic design, illustration, alphabet learning, Polish textbook, Bulgarian textbook, primary education

Abstrakt

The paper examines the graphic and illustrative elements in contemporary Polish and Bulgarian alphabet books. The comparative approach reveals basic similarities and significant differences between the selected textbooks concerning the preferred thematic fields in the primary education process in both countries. The analysis allows to differentiate the prevailing motives and values depicted in the textbooks (such as family and social relations, national symbols, modern technologies), the strategies of presenting the letters of the alphabet, the leading book characters, etc.

Bibliografia

Adrjan B., Kalinowska A. (2018), Cyfrowy świat w podręczniku dla klasy pierwszej szkoły podstawowej – analiza treści, „Problemy wczesnej edukacji / Issues in early education”, nr 2 (41).
Google Scholar

Dobrowolskа М., red. (2017), Lokomotywa 1. Elementarz. Część 1, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk
Google Scholar

Program MEN: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych [Fragment załącznika nr 2 rozporządzenia], str. 23 pkt 5., https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/1c.pdf [dostęp: 3.10.2018].
Google Scholar

Zalewska E. (2013), Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Zashev S., Organizacja systemu edukacji w Bułgarii, http://cdn.leszno.pl/files/pbp/2016/10/13.pdf [dostęp: 3.10.2018].
Google Scholar

Йорданова, Д. Контент анализ на учебните програми по български език с оглед на обучени- ето по правоговор и правопис в началните класове. // Педагогически алманах. Научно списание (ISSN: 1310-358Х) 2012, nr 1 (20), s. 65–82, http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol20/iss1/ [dostęp: 3.10.2018].
Google Scholar

Попов В. (2017), Буквар за първи клас. Просвета Азбуки, София.
Google Scholar

Програма БЕЛ: Учебна програма по български език и литература за I клас (Общообразователна подготовка), www.mon.bg/upload/12295/BEL_1kl.pdf [dostęp: 3.10.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Fąfara, J. (2019). Oczami dziecka, czyli porównanie szaty graficznej we współczesnych elementarzach (polskim i bułgarskim) dla pierwszoklasistów. Slavica Lodziensia, 2, 125–131. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.12