„Kukerzy” – przykład obrzędowości karnawałowej w Bułgarii

Autor

  • Magdalena Zytka Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.10

Słowa kluczowe:

ethnology, carnival, Bulgaria, carnival processions, parades, masks, folklore

Abstrakt

The author analyses Bulgarian ritual called kukeri as an example of carnival rituals in Bulgaria. Special consideration is taken into history and description of the carnival processions and the meaning of the Pernik Festival to local community. In the first part the main goal is to present a special time of the year in that culture as well as the kukeri procession. In the second part, author presents similar ritual, called kurentovanje, that takes place in Slovenia and deals with finding the meaning of Festival to inhabitants of Pernik and the role of UNESCO list to spread the magic of fertility, success and wealthy of a human being to tourists around the world.

Bibliografia

Bachtin M. (1970), Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa.
Google Scholar

Caillois R. (1973), Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa.
Google Scholar

Dudzik W. (2005), Karnawał w kulturze, Sic!, Warszawa.
Google Scholar

Eliade M. (1993), Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa.
Google Scholar

Gačnik A. (2004), Dediščina kurenta v kultury Evrope – etnološko muzeološki vidik, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, Ptuj.
Google Scholar

Huizinga J. (1985), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa.
Google Scholar

Klimaszewska J. (1981), Doroczne obrzędy ludowe, Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, t. II, Wrocław.
Google Scholar

Kopaliński W. (1990), Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Kuret N. (1984), Maske slovenskih pokrajin, Cankarjeva založba in Znanstveno raziskovalni center SAZU, Ljubljana.
Google Scholar

Stomma L. (1986), Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. oraz wybrane eseje, Pax, Warszawa.
Google Scholar

Wakarelski Ch. (1965), przeł. K. Simiczijew Etnografia Bułgarii, PTL, Warszawa.
Google Scholar

Walter P. (2006), Mitologia Chrześcijańska. Święta, rytuały i mity średniowiecza, przeł E. Burska Pax, Warszawa.
Google Scholar

www.niematerialne.nid.pl/upload/medialibrary/11f/11febaccaded083b8496e0bc6229bca6.pdf, [dostęp: 7.12.2017].
Google Scholar

www.perniktoday.net/13-grupi-ot-chuzhbina-i-76-nashi-se-vixryat-za-50-godishninata-nafestivala-surva-v-pernik/ [dostęp: 7.12.2017].
Google Scholar

www.perniktoday.net/шарена-шумна-и-цветна-е-сурва-в-перник/ [dostęp: 7.12.2017].
Google Scholar

www.surva.org/the-festival.php# [dostęp: 7.12.2017].
Google Scholar

Żeromska E. (2003), Maska na japońskiej scenie. Od pradziejów do powstania teatru Nõ. Historia japońskiej maski i związanej z nią tradycji widowiskowej, TRIO: Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Warszawa.
Google Scholar

Арнаудов М. (1972), Студии върху българските обреди и легенди, т. II, БАН, София.
Google Scholar

Краев Г. (2003), Маска и було - българските маскарадни игри, Изток – Запад, София.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Zytka, M. (2019). „Kukerzy” – przykład obrzędowości karnawałowej w Bułgarii. Slavica Lodziensia, 2, 109–118. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.10