Miejsce imienia w kulturze bułgarskiej. Związek imienia z życiem jednostki i społeczności

Autor

  • Magdalena Gapsa Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.09

Słowa kluczowe:

given names, Bulgaria, 2017

Abstrakt

The author analyzes the role of given name in Bulgarian culture and focuses on the role played by name in Bulgarian society. Detailed analysis has been subjected to the protective function of the name. The reader may refer to the traditional names used in Bulgaria, find out how they were created and what they mean, as well as how to affect the fate of the family by using proper name. The author also describes the importance of the name and the factors, that influence his choice. The article also presents statistics on the most popular Bulgarian names in 2017.

Bibliografia

Bartula, C. (2011), Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Gapsa, M. (2016), Nadprzyrodzone zagrożenia dla nowonarodzonego dziecka i sposoby ochrony noworodków – wierzenia bułgarskie, „Noviny Slawia” nr 5, s. 15–21.
Google Scholar

Keber, J. (2002), Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji, „Jezikoslovni zapiski”, nr 8 (2), s. 47–69.
Google Scholar

Kern, L.J. (2003), Imiona nadwiślańskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Google Scholar

Malec, M. (2001), Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.
Google Scholar

Malec, M. (2006), Wkład krakowskiego językoznawstwa polonistycznego do nauki o imionach osobowych, „LingVaria”, nr 1 (1), s. 127–137.
Google Scholar

Milewski, T. (1969), Indoeuropejskie imiona osobowe, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Речник на българския език, т. 6, и-й (1990), red. К. Чолакова, Издателство на българска академия на науките, София.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko, E. (2006), W świecie nazw własnych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Sławski, F. (1987a), Podręczny słownik bułgarsko-polski, t. 1, А–Повявам, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Sławski, F. (1987b), Podręczny słownik bułgarsko-polski, t. 2, Повярвам–Яшен, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Słowiańska onomastyka, encyklopedia (2002), t. 1, red. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Słownik Języka Polskiego (2007), t. 1, A-Ó, red. L. Drabik, E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Walczak-Mikołajczakowa, M. (2001), Bałkańskie rytmy życia czyli o tradycji przechowanej w języku, Wydawnictwo „TUM”, Gniezno.
Google Scholar

Behind the Name, http://www.behindthename.com
Google Scholar

Български именик, https://www.imenata.com
Google Scholar

Имената в България 2017, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Names2017p.pdf (dostęp 25.02.2018).
Google Scholar

Не кръщавайте децата си с двойни или екзотични имена, https://dariknews.bg/novini/komentar/ne-kryshtavajte-decata-si-s-dvojni-ili-ekzotichni-imena-1581156 (dostęp 5.12.2017).
Google Scholar

Gałkowski, A. (2012), Terminologia onomastyczna. Aktualizowana lista podstawowych haseł terminologii onomastycznej w języku polskim, http://onomastyka.uni.lodz.pl/strona-glowna/terminologia-polska (dostęp: 7.10.2018).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Gapsa, M. (2019). Miejsce imienia w kulturze bułgarskiej. Związek imienia z życiem jednostki i społeczności. Slavica Lodziensia, 2, 101–108. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.09