Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej

Autor

  • Vitaliy Zatylnyy Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.08

Słowa kluczowe:

Paisius, history, Slavic, Bulgarian, people, language, reception

Abstrakt

Formally, Slavonic-Bulgarian History (Istoriya Slavyanobolgarskaya) of Paisius of Hilendar is a manifesto of the era and a source of knowledge for Bulgarians and other Slavic nations. However, the glorification of history and its prominent heroes, presented with the help of emotional rhetoric, indicates the educational and patriotic destiny of the work. Despite some factual inaccuracies, the work has become the second most important book after the Bible for the Bulgarian nation. The author also showed in it interesting facts that arouse discussions in contemporary science. The work cannot be named just a chronicle, because history in it not only enlightens, but is an indispensable foundation for statehood and national identity. The above statement leads to the conclusion that interest in work of Paisius is growing in European society, which underlines the rich past of the Slavs and is a symbol of the struggle of the Bulgarian people for its freedom.

Bibliografia

„История славянобългарска” – на персийски език, 1.02.2018, [brak autora], http://epicenter.bg/article/-Istoriya-slavyanobalgarska----na-persiyski-ezik/146393/6/0 [dostęp: 23.02.2018].
Google Scholar

„История славянобългарска” излезе на френски език, [brak autora], 2.03.2016, https://skif.bg/index.php/knigi/novini/2725-istoriya-slavyanobalgarska-izleze-na-frenski-ezik [dostęp: 7.12.2017].
Google Scholar

Ангелов Б., Паисий Хилендарский и его «История славяноболгарская», 2.04.2017, http://www.library.by/portalus/modules/biographies/readme.php?subaction=showfull&id=1491150218&archive=&start_from=&ucat=& [dostęp: 1.12.2017].
Google Scholar

Аретов Н., Чернокожев Н. (2008), Българска литература, Издателство Анубис, София.
Google Scholar

Арнаудов М. (1962), Паисий Хилендарски, София.
Google Scholar

Вазов И., Епопея на забравените, http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=914&Level=2 [dostęp: 1.12.2017].
Google Scholar

Дринов М. (1871), Отец Паисий, неговото време, неговата История и учениците му, Периодическо списание, Браила, І, кн. 4, c. 3–26.
Google Scholar

Иванов Й. (1914), Исторія Славѣноболгарская, собрана и нареждена Паисіемъ iеромонахомъ в лѣто 1762, Държавна печатница, София.
Google Scholar

Игов С. (2002), История на българската литература, Издателство Сиела, София.
Google Scholar

Кабакчиев К., Кражба има – крадци няма, „Литературен форум”, брой 2 (425) 5.09–11.09.2000, http://www.slovo.bg/old/litforum/002/kkabak.htm [dostęp: 7.12.2017].
Google Scholar

Кражба има – крадци няма!, 3.02.2016, http://kkabakciev.blogspot.com/2016/02/1980.html [dostęp: 7.12.2017].
Google Scholar

Леков Д., Вечната «История славянобългарская», „Български език и литература”, кн. 2/2003, liternet.bg [dostęp: 26.11.2017].
Google Scholar

Марагос В. (2012), Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, Превод Кирил Топалов, Университетско издателство „Свети Климент Охридски”.
Google Scholar

Паисий Хилендарски (1989), Славянобългарска история, [brak autora opracowania], Издателство Български писател, София.
Google Scholar

Паисий Хилендарски (2004), История славянобългарска, Препис-белова на Паисиевия автограф, opracowanie/przedmowa prof. B. Dimitrow, Издателство Български бестселър, София.
Google Scholar

Петрова С. „История славянобългарска” – винаги нужната книга, 4.11.2015, http://bnr.bg/post/100622131/istoria-slavanobalgarska-vinagi-nujnata-kniga [dostęp: 25.11.2017].
Google Scholar

Радев И. (2012), История на българската литература през Възраждането, второ допълнително издание, Издателство Абагар, Велико Търново.
Google Scholar

Учени от ЮЗУ „Неофит Рилски” и СУ „Св. Кл. Охридски” организират международен семинар, [brak autora], 7.10.2010, https://m.struma.com/obshtestvo/vupros-na-deputata-georgi-andonov_12227 [dostęp: 10.12.2017).
Google Scholar

Филевска Б., Факт първият превод на История славянобългарска на гръцки, 21.04.2012, http://newsbg.eu/archives/869 [dostęp: 1.12.2017].
Google Scholar

Dąbek-Wirgowa T. (1980), Historia literatury bułgarskiej. Zarys, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

De Paisij de Hilendar (2004–2005), L’Histoire Slavo-bulgare, Traduction et commentaire, DREA présenté par Athanase Popov, http://www.makedonskatribuna.com/BROJ_24_SLAVO-BULGARE.pdf [dostęp: 7.12.2017].
Google Scholar

Paisij Chilendarski (1981), Słowianobułgarska historia, tłum. i komentarz F. Korwin-Szymanowski, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
Google Scholar

Randow N. (1984), Slawobulgarische Geschichte. Von Paїssi von Chilendar, Leipzig.
Google Scholar

Solak E. (2009), Nowe życie znaków (o patriotyzmie w bułgarskiej kulturze masowej), [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989–2004, red. M. Dąbrowska-Partyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 119–132.
Google Scholar

Szwat-Gyłybowa G. (2011), Paisij Chilendarski/Hilendarski, [w:] Leksykon tradycji bułgarskiej, red. G. Szwat-Gyłybowa, Wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Walczak-Mikołajczakowa M. (2013), Świętość władzy podług mnicha Paisija, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 5, s. 295–304.
Google Scholar

Wladimirow W., 250. Jahrestag der Fertigstellung der „Slawobulgarischen Geschichte” von Paissi von Chilendar, 19.06.2012, http://bnr.bg/de/post/100158408/250-jahrestag-der-fertigstellung-der-slawobulgarischen-geschichte-von-paissi-von-chilendar [dostęp: 5.02.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Zatylnyy, V. (2019). Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej. Slavica Lodziensia, 2, 91–100. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.08