Tłumacz-dokumentalista wobec wyzwań współczesności

Autor

  • Hanna Karpińska

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.04

Słowa kluczowe:

Bulgarian language, Polish language, oral interpreter, sworn interpreter, terminology, lexicography

Abstrakt

The paper shows issues related to the work of Polish-Bulgarian non-literary interpreters. The challenges they face are owing to organizational, work-related and economic reasons. Their number is small and the work they do doesn’t pay well. The influx of new terminology and legal norms makes the need for dictionary and specialized queries ever increasing. The need of training is required (including English language). Also the current state of Bulgarian language lexicography is confronted with user needs and the current state of both languages.

Bibliografia

Bozgunow М., Januszkiewicz J. (red.) (1982), Słownik techniczny polsko-bułgarski i bułgarsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Google Scholar

Encyklopedia 1 (2017), http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/333468,maloletni.html (dostęp: 1.12.2017).
Google Scholar

Encyklopedia 2 (2017), http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/1008544,nieletni.html (dostęp: 1.12.2017).
Google Scholar

Jarniewicz J. (2012), Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Google Scholar

Karpaczewa M., Symeonowa Ch., Tokarz E. (1994), Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-bułgarskich, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
Google Scholar

Lista (2018), https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Language=25 (dostęp: 1.03.2018).
Google Scholar

Radewa S. (1988), Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem, t. I–II, wyd. II, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Rozan J.-F. (2004), Note-taking in Consecutive Interpreting. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Wydawnictwo Tertium, Kraków.
Google Scholar

Satoła-Staśkowiak J., Koseska-Toszewa V. (2014), Współczesny słownik bułgarsko-polski, z. I, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Sławski F. (1987), Podręczny słownik bułgarsko-polski z suplementem. Tom I-II. Wyd. II. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Sotirov P., Mostowska M., Mokrzycka A. (2011, 2013), Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, t. I: A-Й, t. II: K-O, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Ustawa z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702), art. 5.
Google Scholar

Денчева Д. (2015), Полско-български медицински речник (с латинските термини), Издателство Лектура, София.
Google Scholar

Георгиев Г., Велинов Л. (1999), Юридически речник, Издателство Отечество, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София.
Google Scholar

Леков И., Славски Ф. (ред.) (1961), Полско-български речник, Издателство на Българската академия на науките, София.
Google Scholar

Ликоманова И. (2002), Преводът между теорията и практиката, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София.
Google Scholar

Речник (1977-2015), Речник на българския книжoвен език, Изд. на Българската академия на науките, tом I А-Б, София– t. XV Р, София oraz ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Karpińska, H. (2019). Tłumacz-dokumentalista wobec wyzwań współczesności. Slavica Lodziensia, 2, 51–58. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.04